Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 912 - 926 2017-12-29

Assessment of the Civil Society Dialogue Program between European Union and Turkey as a Public Diplomacy Implementation
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi

Emrah Aydemir [1]

135 128

The European Union promotes the internal and external interaction of the Union with the help of its public diplomacy implementations. The European Union, which has carried out various public diplomacy implementations towards Turkey within the framework of European Union-Turkey relationships, runs the Civil Society Dialogue Program based on democracy and acquis. This article evaluates the Civil Society Dialogue Program, an important public diplomacy implementation for the European Union and it focuses on how the implementation operates and what it aims for Turkey’s change and transformation.

Avrupa Birliği kamu diplomasisi uygulamaları ile Birlik içi ve Birlik dışında etkileşimi teşvik etmektedir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri çerçevesinde Türkiye’ye yönelik çeşitli kamu diplomasisi uygulamaları yürüten Avrupa Birliği, Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nı demokrasi ve müktesebat temelli yürütmektedir. Bu makale Avrupa Birliği açısından önemli bir kamu diplomasisi uygulaması olan Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nı değerlendirmekte  ve uygulamanın Türkiye’nin değişim ve dönüşümü için nasıl faaliyet gösterdiği ve neleri amaçladığı üzerinde durmaktadır.

 • Akçadağ, E. ( 2012). AB’nin Kamu Diplomasisi ve Türkiye’ye Yansımaları. Özkan, A. and Öztürk, T. E. (Ed.). Kamu Diplomasisi. (pp.229-248). İstanbul: Tasam Yayınları.
 • Aydemir, E. (2016). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Ba, A. (2011). Public Diplomacy and Civil Society. Özev, M. H. (Ed.). Public Diplomacy in the Oic Countries. (pp.43-46). İstanbul: Tasam.
 • Cross, M K. D. and Melissen, J. (Ed.) 2013. European Public Diplomacy Soft Power at Work. New York: Palgrave Macmillan.
 • Cull, N. J. (2009). Public Diplomacy: Lessons from the Past. Los Angeles: Figuerroa Press.
 • Duke, S. (2013). The European External Action Service and Public Diplomacy. Clingendael Netherlands Institute of International Relati-ons. European Comission, Public Diplomacy.
 • http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/20160620fpi_publicdiplomacy_infographic_web.pdf (Access date:02.09.2017).
 • http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy (Access date: 06.02.2014).
 • http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy/Definitions (Access date: 07.02.2014).
 • http://www.ab.gov.tr/48092.html (Access date: 02.09.2017).
 • http://www.ab.gov.tr/45649_en.html (Access date: 07.05.2017).
 • http://civilsocietydialogue.org/us/ (Access date: 07.05.2017).
 • http://www.ab.gov.tr/p.php?e=46008 (Access date: 07.05.2017).
 • http://siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri/ (Access date: 07.05.2017).
 • http://siviltoplumdiyalogu.org/us/ (Access date: 07.05.2017).
 • http://siviltoplumdiyalogu.org/project/akdeniz-diyalog-koprusu/ (Ac-cess date: 07.08.2017).
 • Kaçar, B. (2003). Türkiye-AB Gümrük Birliği. Erdem, M. Ş. and Aykın, S. M. (Ed.) Avrupa Birliği ve Türkiye. (pp.389-425). Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Manners, I. and Whitman, R. (2013). Normative Power and the Future of EU Public Diplomacy. Cross, M. K. D. and Melissen, J. (Ed.) European Public Diplomacy Soft Power at Work. (pp.183-203). New York: Palgrave Macmillan.
 • Melissen, J. (2005). The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. Melissen, J. (Ed.) The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations. (pp.3-27). New York: Palgrave MacMillan.
 • Oktay, A. (2004). Türkiye’nin Avrupa Birliği Girişimleri: Eurolaşma (Euroizasyon) Fenomeninin Sonuçları. Kalaycı, İ. (Ed.). Avrupa Birliği Dersleri. (pp.97-119). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Rasmussen, S. B. (2016). Current Challenges to European Union Public Diplomacy. Public Diplomacy Magazine, http://publicdiplomacy magazine.com/current-challenges-to-european-union-public-diplomacy/ (Access date: 30.06.2016).
 • Rugh, W. A. (2004). Engaging the Arabs and Islamic Worlds Through Public Diplomacy. Washington: The Public Diplomacy Council.
 • Seib, P. (2009). Public Diplomacy and Journalism: Parallels, Ethical Issues, and Practical Concerns”, American Behavioral Scientist, Vol: 52, No: 5,772-786.
 • Szondi, G. (2008). Public Diplomacy and Nation Branding: Conseptual Similarities and Differences. Discussion Papers in Diplomacy, Net-herlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, No:11.
 • Tecer, M. (2007). Avrupa Birliği ve Türkiye. Ankara: TODAİE.
 • Tuch, H. N. (1990). Communicating With the World: U.S. Public Diplomacy Overseas. New York: St.Martin’s Press.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-3770-0444
Yazar: Emrah Aydemir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus348548, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {912 - 926}, doi = {10.26466/opus.348548}, title = {Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aydemir, Emrah} }
APA Aydemir, E . (2017). Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 912-926. DOI: 10.26466/opus.348548
MLA Aydemir, E . "Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 912-926 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/348548>
Chicago Aydemir, E . "Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 912-926
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi AU - Emrah Aydemir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.348548 DO - 10.26466/opus.348548 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 912 EP - 926 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.348548 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.348548 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi %A Emrah Aydemir %T Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.348548 %U 10.26466/opus.348548
ISNAD Aydemir, Emrah . "Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Bir Kamu Diplomasisi Uygulaması Olarak Sivil Toplum Diyaloğu Programı’nın Değerlendirilmesi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 912-926. http://dx.doi.org/10.26466/opus.348548