Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 552 - 574 2017-12-29

Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma
Strategic Management Process in Accomodation Business: A Study on Executives

Murat Türk [1] , Ergün Kara [2]

121 515

Bu çalışmanın temel amacı, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama   işletmelerinde stratejik yönetim süreci ile ilgili işletme yöneticileri üzerine bir araştırma yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın kapsamını Marmaris İlçesi’nde faaliyet gösteren beş yıldızlı iki büyük konaklama işletmesinin orta ve üst düzey yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak stratejik yönetim süreci anketi uygulanmıştır. Araştırma, ankete katılan işletmelerin orta ve üst düzey yöneticilerinin ölçme araçlarına kendilerini değerlendirme ile ilgili verdikleri cevaplarla sınırlandırılmıştır. Çalışma sonucunda, üzerinde araştırma yapılan iki büyük konaklama işletmesinde stratejik yönetim sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, orta ve üst düzey yöneticiler tarafından işletmelere uygun stratejiler izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli düzeltmelerin yapıldığı görülmektedir. Araştırmanın sonucunda işletme yöneticilerine yönelik olarak stratejik yönetim süreci ile ilgili çeşitli önerilerde  bulunulmuştur. 

The main purpose of this study is to research on business executives about the strategic management process in accommodation business which operates in the tourism sector. In accordance with this purpose, mid-level and senior executives of two five star accommodation operations which operate in Marmaris district compose the scope of the research. Strategic management   process survey was carried out as data collection tool in the study. The survey was limited to the answers related to self-assessment of mid-level and senior executives of firms which took part in   survey. As a result of the study, it was determined that the strategic management process has been successfully carried out in the two major accommodation  businesses that have been studied on. Also, it has been seen that strategies which are suitable for businesses are pursued and evaluated by mid-level and senior executives, and necessary corrections were made. As a result of the research, several suggestions were made about strategic management process for business executives.

 • Akgemci, T.(2008). Stratejik yönetim. 2. Basım. Ankara:Gazi Kitabevi.
 • Çıkmak, S. (2012). İşletmelerde Stratejik Yönetim Sürecinin İncelenmesi Ve Yeniden Yapılandırılması : Bir Örnek Uygulama. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya
 • Dinçer, Ö.(2004). Stratejik yönetim işletme politikası. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Eren E. (2005). Stratejik yönetim ve işletme politikaları, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Espino-Rodriquez, T. F. ve Robaine, V. P., (2005). The Management Perception of the Strategic Outsourcing of Services:An Empirical Exemanition in the Hotel Sector. The Service Industries Journal, 25(5), 689-708.
 • Fache, W., (2000). Methodologies for Innovation and Improvement of Services in Tourism., Managing Service Quality, 10(6), 356-366.
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 23(2),Ankara.
 • Güngör, S. ve Arslan, M., (2004). Turizm ve Rekreasyon Stratejileri İçin SWOT Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Beğenirliliği ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulamas. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(33), 68-72.
 • Kano, M., Drummond, S., Miller, C. ve Barclay, S.,(2001). Learning from others: Benchmarking in diverse tourism enterprises. Total Quality Management, 12(7&8), 974-980.
 • Kaya, İ. (2010). Konaklama işletmeciliğinde stratejik yönetim süreci: Kavramsal bir yaklaşım. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12(18): 27-35.
 • Kıngır, S., (2006). Bir hizmet işletmesi olarak beş yıldızlı otel işletmelerindeki yönetsel sorunlar. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 457-481.
 • Kutlu, M.(2010). Stratejik yönetim bilgi sistemi (MIS), http:// www.merih.net/m2/str/stramis.htm (Erişim Tarihi: 05. 10.2017).
 • Ödemiş, M.(2014). Otel işletmelerinin stratejik yönetim ve araçlarını uygulama anlayışları üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Özer M, A. (2015) İşletmelerde stratejinin önemi üzerine değerlendirmeler. International Journal Of Economic And Administrative Studies 7(14), 69-82
 • Özer, M. A.(2011). 21. YY’da yönetim ve yöneticiler. Ankara: Nobel Yayın.
 • Şentürk, F. K.(2010). Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim Araçları Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • Şişman, A.,(2007). Otel işletmelerinde swot analizi. http://www.turizmdebusabah.com/haber_detay~haberNo~29588~f~otel_i%C5%9Fletmelerinde_swot_analizleri.htm, (Erişim Tarihi: 10.10.2017).
 • Ülgen, H. ve Mirze, M.(2013). İşletmelerde stratejik yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Uygur A., ve Bozkurt İ., (2017). Konaklama işletmelerinde stratejik yönetim sürecinin incelenmesi : NG Afyon örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 1-19.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-7040-4180
Yazar: Murat Türk
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-7815-1111
Yazar: Ergün Kara

Bibtex @araştırma makalesi { opus352676, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {552 - 574}, doi = {10.26466/opus.352676}, title = {Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Türk, Murat and Kara, Ergün} }
APA Türk, M , Kara, E . (2017). Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 552-574. DOI: 10.26466/opus.352676
MLA Türk, M , Kara, E . "Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 552-574 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/352676>
Chicago Türk, M , Kara, E . "Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 552-574
RIS TY - JOUR T1 - Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma AU - Murat Türk , Ergün Kara Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.352676 DO - 10.26466/opus.352676 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 552 EP - 574 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.352676 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.352676 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma %A Murat Türk , Ergün Kara %T Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.352676 %U 10.26466/opus.352676
ISNAD Türk, Murat , Kara, Ergün . "Konaklama İşletmelerinde Stratejik Yönetim Süreci : Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 552-574. http://dx.doi.org/10.26466/opus.352676