Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 780 - 797 2017-12-29

Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche
Mitos Between Politics and History: Aristotle and Nietzsche on Tragedy

Sedat Doğan [1]

97 217

Mitos, hem Aristoteles’e hem de Nietzsche’ye göre tragedyanın özsel ya da kurucu öğesidir. Ancak ayrıntılara girildiğinde Aristoteles’in tragedya okumasının nihai anlamda genelde politika özelde etik alanındaki çalışmalarının güdümünde ilerlediği görülür. Nietzsche ise tragedya okumasını oldukça özgün tarihsel bir kavrayışla gelişirmiştir. Nietzsche’nin, tragedyanın dolayısıyla da mitosun ölümü için tayin ettiği tarihler ya da bu tarihlerde icra edilen tragedyalar, Aristoteles için şiirin doğal gelişim seyrinin zirvesini oluşturuyordu. Bu durum kaçınılmaz olarak Aristoteles ve Nietzsche’nin mitos yorumlarında, doğrudan mitos kavramına yüklenen anlamdan kaynaklanan büyük farklılıklara neden olacaktır. Bu çalışmanın amacı, bu anlam farklılığının bu iki düşünürün sırasıyla merkeze aldıkları politika ve tarih kavrayışıyla ne tip bir irtibatı olduğunu anlamaya çalışmak ve bu yorum farklılığının sonuçlarını belirlemektir.

Mythos is the founding element of tragedy, both to Aristotle and Nietzsche. However, when details are given, it is seen that Aristotle’s reading of tragedy is ultimately driven by his work in politics and ethics. But Nietzsche has developed his tragedy interpretetation under a very original historical understanding. The history of Nietzsch’'s appointment for death of tragedy and the mythos, or the tragedies performed in those days, was the peak of the natural progression of poetry for Aristotle. This will inevitably lead to great differences Aristotle’s and Nietzsche’s interpretations of mythos, because of their concept of mythos. The purpose of this study is to try to understand contacts between this difference of meaning and  their politic and historic interpretetaion and explain the consequences of these differences.

 • Aristoteles. (2006). Retorik (çev. M. H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aristoteles. (2010). Metafizik (çev. A. Arslan). İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Aristoteles. (2013). Poetika (çev. F. Akderin). İstanbul: Say Yayınları.
 • Hazard, P. (1999). Batı düşüncesindeki büyük değişme (çev. E. Güngör). Ankara: Ötüken Yayınları.
 • Kant, I. (2000). Prolegomena (çev. İ. Kuçuradi ve Y. Örnek). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Latacz, J. (2006). Antik Yunan tragedyaları (çev. Y. Onay). İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.
 • MacIntyre, A. (2011). Erdem peşinde (çev. M. Özcan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Mumford, L. (2013). Tarih boyunca kent (çev. G. Koca ve T. Tosun). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2015a). Tarihin yaşam için yararı ve sakıncası (çev. M. Tüzel). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2014). Tragedyanın doğuşu (çev. İ. Z. Eyüboğlu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2015b). Yunanlıların trajik çağında felsefe (çev. G. Aytaç). İstanbul: Say Yayınları.
 • Preus, A. (2007). Historical dictionary of Ancient Greek philosophy. Maryland: The Scarecrow Press.
 • Ross, D. (2011). Aristoteles (çev. A. Arslan), İstanbul: Kabalcı.
 • Topakkaya, A. ve Aşar, H. (2015). Etkin istenç bağlamında Nietzsche’nin tarih görüşü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 57-70.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0002-0095-7836
Yazar: Sedat Doğan
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { opus356312, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {780 - 797}, doi = {10.26466/opus.356312}, title = {Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche}, key = {cite}, author = {Doğan, Sedat} }
APA Doğan, S . (2017). Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 780-797. DOI: 10.26466/opus.356312
MLA Doğan, S . "Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 780-797 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/356312>
Chicago Doğan, S . "Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 780-797
RIS TY - JOUR T1 - Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche AU - Sedat Doğan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.356312 DO - 10.26466/opus.356312 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 780 EP - 797 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.356312 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.356312 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche %A Sedat Doğan %T Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.356312 %U 10.26466/opus.356312
ISNAD Doğan, Sedat . "Politika ve Tarih Arasında Mitos: Aristoteles ve Nietzsche". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 780-797. http://dx.doi.org/10.26466/opus.356312