Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 706 - 725 2017-12-29

Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği
The Analysis of Motivation and Expectations of Disabled Persons On Tourism Activities: The Case of Muğla

Erinç Tozlu Özhan [1]

145 478

Engellilik olgusu zamanla üzerinde fazlaca durulan konulardan biri olmuş; engellilere ve yaşadıkları sorunlara yönelik toplumsal duyarlılık artmaya başlamıştır. Her geçen gün toplumda geniş bir yere sahip olan engelli bireylerin çeşitli istek ve ihtiyaçlarının bilincine varılması yönünde gelişmeler yaşanmaktadır. Engelli bireylerin de dinlenme, eğlenme vb. içeriğe sahip turizm faaliyetlerine, yani sosyal faaliyetlere katılma hakları vardır. Türkiye’de de son dönemlerde artış gösteren çalışmaların bulunduğu görülmektedir. Engelli bireylerin turizme yönelik motivasyon ve beklentilerinin incelendiği yeterince çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiş olup; bu çalışma ile söz konusu açığın giderilmesine katkı sağlanacağı ve bundan sonraki araştırmalara destek verilebileceği düşünülmektedir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak, Muğla ilindeki 11 ortopedik engelli katılımcı ile görüşmeler yapılmış ve turizm faaliyetleri konusundaki motivasyon ve beklentileri anlaşılmaya çalışılmıştır.

The disability phenomenon has been one of the overdue issues over time, social sensitivities for the disabled and the problems they have experienced have begun to increase. Every day, there are developments in the direction of awareness of the various needs of disabled individuals who have a wide range in the society. Individuals with disabilities also have the right to participate in tourism activities such as relaxation, entertainment, social activities. It is seen that there are studies showing an increase in recent periods in Turkey. It has been observed that not enough studies have been done to examine the expectations and motivations of disabled people for tourism; it is thought that this study will contribute to the elimination of the problem and can be supported by further research. Interviews were held with 11 orthopedically disabled participants in the province of Muğla using interview technique from qualitative research methods and participants’ motivation and expectations of tourism activities were tried to be understood.

 • Arıcı, S. (2010). Bedensel engellilerin turizm sektöründen beklentilerinin tespitine yönelik bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Artar, Y., Karabacakoğlu, Ç. (2003). Ortez ve tekerlekli sandalyenin üretimi, standartları ve pazar potansiyeli, (özürlülerin toplumsal gelişimine yönelik proje). Ankara: Milli prodüktivite merkezi.
 • Beşer, E., Atasoylu, G., Akgör, Ş., Ergin, F., Çullu, E. (2006). Aydın il merkezinde özürlülük prevelansı, etiyolojisi ve sosyal boyutu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 5(4), 267-275.
 • Burcu, E. (2007). Türkiye’de özürlü birey olma temel sosyolojik özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Çakan, P. Ve Özcan, S. (2010). Süreğen hastalığı olan çocuklara sahip annelerin tutumları, kaygı düzeyleri ve diğer değişkenler açısından incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 2, 161-180.
 • Daniels, M.J., DroginRodgers E.B., Wiggins, Brenda P. (2005). Travel tales: An interpretive analysis of constraints and negotiations to pleasure travel as experienced by persons with physical disabili-ties. Tourism Management, 26, 919–930.
 • Darcy, S. (2010). Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation ınformation preferences. Tourism Management, 31, 816–826.
 • Darcy, S., Buhalis, D. (2011). Introduction: From disabled tourists to accessible tourism. (Editör: D. Buhalis & S. Darcy), Accessible Tou-rism: Concepts and Issues, 1-20, Bristol: Channel View.
 • Eripek, S. (2005). Zeka geriliği. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Germ, P.A., Schleien, S.J. (1997). Inclusive community leisure services: responsibilities of key players. Therapeutic Recreation Journal, 31, 22-37.
 • Grady, J., Ohlin, J.B. (2009). Equal access to hospitality services for guests with mobility ımpairments under the americans with disabilities act: Umplications for the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 28, 161–169.
 • Israeli, A. A. (2002). A preliminary ınvestigation of the ımportance of site accessibility factors for disabled tourists. Journal of Travel Research, 41(1), 101-104.
 • Koca, C. (2010). Engelsiz şehir planlaması bilgilendirme raporu. İstanbul: Dünya Engelliler Vakfı.
 • Kula, M. N. (2005). Bedensel engellilik ve dini başa çıkma. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yönte ve araştırma. İstanbul: Bağlam.
 • Luiza, S. M. (2010). Accessible tourism the ıgnored opportunity. The Journal of the Faculty of Economics-Economic, 1(2), 1154-1157.
 • Mackelprang, R.W. (2010). Disability controversies: past, present, and future. Journal of Social Work in Disability&Rehabilitation, 9, 87-98.
 • Mackelprang, Romel W. (2010). Disability controversies: past, present, and future. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 9, 87-98.
 • McKercher, B., Packer, T., Matthew, K. Yau, L.P. (2003). Travel agents as facilitators or ınhibitors of travel: perceptions of people with disabilities. Tourism Management, 24, 465-474. Mil, B. (2007). Nitel araştırma tekniği olarak görüşme, (der. Atila Yüksel, Burak Mil,Yasin Bilim), Nitel Araştırma Neden, Nasıl, Niçin?, (içinde) 2007, Ankara: Detay Yayıncılık, 3-26.
 • Öngören, Bülent; Ahmet Atalay; Özgür Tan. (2007). Muğla özürlü programı. Muğla: Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Yayını.
 • Ören, Kenan. (2003). Zihinsel engellilerin istihdam sorunu ve dengeleyici tedbirler. Mali Çözüm Dergisi, 65, 126-139.
 • Öztürk, Y., Yaylı, A., Yeşiltaş, M. (2008). Is the Turkish tourism ındustry ready for a disabled customer’s market? the views of hotel and travel agency managers. Tourism Management,.29, 382-389.
 • Popiel, M. (2014). Paving the way to accessible tourism on the example of krakow. european journal of tourism. Hospitality and Recreation, Special Issue, 55-71.
 • Seyyar, Ali. (2006). Özürlülere adanmış sosyal politika yazıları. Adapazarı: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi.
 • Statistics South Africa CENSUS. (2001). Prevalence of disability in South Africa.
 • TC. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (1999). I. özürlüler şurası: Çağdaş toplum yaşam ve özürlüler: komisyon raporları genel kurul görüşmeleri, 29 Kasım-02 Aralık 1999.
 • Tozlu, E. (2012). Turizm destinasyonlarında engellilere yönelik ürünlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Tozlu E., Atay L. (2011). Engelli turizmine yönelik destinasyon ürün kapasitesi: gelibolu yarımadası örneği. 12. Ulusal Turizm Kongre-si, 30 Kasım-4 Aralık 2011, Düzce.
 • Yau, M. K-S., Mckercher, B., Packer, T.L. (2004). Traveling with a disability more than an access ıssue. Annals of Tourism Research, 31(4), 946-960.
 • Yaylı, A., Öztürk, Y. (2006). Konaklama işletmeleri yöneticilerinin bedensel engelliler pazarına bakış açıları üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 87-98.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yörük, U. K. (2003). Turizm yapılarının tasarımında özürlü etmeninin irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İs-tanbul.
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3522-3362
Yazar: Erinç Tozlu Özhan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus365256, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {706 - 725}, doi = {10.26466/opus.365256}, title = {Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği}, key = {cite}, author = {Tozlu Özhan, Erinç} }
APA Tozlu Özhan, E . (2017). Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 706-725. DOI: 10.26466/opus.365256
MLA Tozlu Özhan, E . "Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 706-725 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/365256>
Chicago Tozlu Özhan, E . "Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 706-725
RIS TY - JOUR T1 - Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği AU - Erinç Tozlu Özhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.365256 DO - 10.26466/opus.365256 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 706 EP - 725 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.365256 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.365256 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği %A Erinç Tozlu Özhan %T Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.365256 %U 10.26466/opus.365256
ISNAD Tozlu Özhan, Erinç . "Engelli Bireylerin Turizm Faaliyetlerine Yönelik Motivasyon ve Beklentilerinin Analizi: Muğla Örneği". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 706-725. http://dx.doi.org/10.26466/opus.365256