Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 1031 - 1048 2017-12-29

Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri
Possible Effects of Future Architects' Z Generation on Business Life

Hacı Yunus Taş [1] , Mehmet Demirdöğmez [2] , Mahmut Küçükoğlu [3]

243 2828

Değişimin hızlı olduğu dünyamızda aile yapıları, toplumsal değerler, çalışma hayatı ve kuşaklar arasındaki farklılıklar da hızla değişmektedir. İnsanlık tarihi boyunca, her nesil önceki nesile göre daha fazla bilgi ve beceriye sahip olduğu için hızlı ilerleme kaydetmiş ve daha iyi şartlarda yaşamıştır. İnsanın yaradılışı gereği çıkarları, amaçları, duyguları ve ihtiyaçları zaman ve şartlara göre hızla değiştiği için nesiller arası farklılıklar da buna paralel olarak değişikliğe uğramıştır. İnsanın yapısı gereği amaçları, duyguları ve ihtiyaçları her dönemde hızla değiştiği için kuşaklar arası farklılıklar da buna paralel olarak değişmiştir. Bu değişimi dijital teknolojilerin her alanda hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüz şartlarında bu teknolojileri faal ve karışık bir biçimde kullanan kuşak olan ve “Z Kuşağı” veya “Z Nesli” olarak adlandırılan kuşakta görmekteyiz. Bu gelişmenin sonucu olarak, bu dijital ortamda doğan ve bu teknolojiden etkilenerek büyüyen çocukların da kendilerinden önceki kuşaklardan farklılaşması doğaldır. Bu çalışma; Literatür taramaları ve gerek çevremizdeki Z kuşağındaki gençler gerekse yine bu kuşakta bulunan üniversitedeki öğrencilerimizden gözlem yoluyla yapılan bazı tespitlerle tamamlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Z kuşağı denen ve bazı kaynaklarda 1995 yılından sonra doğanlar, bazılarında ise 2000 yılı ve sonrası kuşak olarak nitelendirilen nesil özelliklerini belirlemekle beraber, istihdamları konusunda işletmelerin, kurumların, firmaların vb. kuruluşların takınacakları ve takınmaları gereken tavırlarını ve işletme politikalarını ortaya koymaktır. 

In our world where change is fast, the differences between family structures, social values, working lives and generations are changing rapidly. Throughout the history of mankind, each generation has made more progress and better conditions than ever before because it has more knowledge and skill than the previous generation. Because the interests of the human being are in their interests, their aims, feelings and needs change rapidly according to time and circumstances, the differences between generations have also changed accordingly. Since the aims, emotions and needs of man's structure have changed rapidly in every period, the intergenerational differences have also changed accordingly. In this day and age where digital technology has become an indispensable part of life in every field, we see this change in the generation called 'Z Generation', a generation that uses these technologies in an active and complicated way. As a result of this development, it is natural that the children born in this digital environment and growing by being influenced by this technology are also differentiated from their predecessors. This work; Literature scans and young people in the circle Z are also completed by observing the students from the university in this generation. The purpose of this study is to determine the characteristics of the generation called Z generation, which are defined as generation after 1995 and some generation after 2000, in some sources, enterprises, institutions, firms etc. in terms of employment. is to set out the attitudes and operating policies of the organizations to attach and attach.

 • Altuntuğ N., (2012). Kuşaktan kuşağa tüketim olgusu ve geleceğin tüketici profili. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 203-212.
 • Arar,T., (2016), Z kuşağında kariyer geliştirmede yetenek yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, 104-105
 • Comte, Auguste, (1974). The positive philosophy (New York: AMS Pres.) (Ed.: Abraham S. Blumberg).
 • Çetin, C. Karalar, S. (2016). X, Y ve Z kuşağı öğrencilerin çok yönlü ve sınırsız kariyer algıları üzerine bir araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Hammill, G. (2005). Mixing and managing four generations of employees. FD Magazine Online, 12(2). fdu.edu/newspubs/magazine/05ws/generations.htm.
 • Howe, N. ve W. Strauss. (1992). Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069, Quill Publications.
 • Lagree, Jean Claude (1991), Générations!. Les Annales de Vaucresson ‘dan, Latif, H., Serbest, S.,( 2014)Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı, Hasan Latif- Salih Serbest, Gençlik Araştırmaları Dergisi 2(4), 136
 • Latif, H., Serbest, S.,( 2014). Türkiye’de 2000 kuşağı ve 2000 kuşağının iş ve çalışma anlayışı.Gençlik Araştırmaları Dergisi 2(4), 136.
 • Mannheim, Karl (1998). Collected Works of Karl Mannheim, 5, New York: Routledge
 • Mitchell, D.A., (2008). Generation Z: Striking the balance: healthy doctors for a healthy communit, Australian Family Physician, 37, 8, 665-672.
 • Ross, S., (2013). How definitions of talent suppress talent management. Industrial and Commercial Training, 45, 3, ss. 166-170.
 • Sadullah, Ömer (2010), İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Basım.
 • Senbir, H. (2004). Z son insan mı?. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Williams, S. (2010). Welcome to generation Z. B&T Magazine. 60, 2731.
 • www.tdkterim.gov.tr
 • www.milliyet.com.tr/z-kusagi--genclerin-dinamiklerini-pembenar-detay-cocuk-1864431/
 • www.fortuneturkey.com/mobil-yakalilar-42504
 • www.analizkariyer.com/MakaleDetay.aspx?HaberID=ab914a20-4d9a-4b16-8b50-b197be7cefad
 • indigodergisi.com/2017/02/z-kusagi-calisma-onceligi/
 • www.kariyer.net/ik-blog/is-dunyasinin-en-yenileri-z-kusagi/0
 • www.btnet.com.tr/z-kusagi-yepyeni-islerde-calisacak/
 • www.sabah.com.tr/iste-insan/2017/04/09/teknolojik-gelismeler-is-imknini-artiracak
 • nextgenclub.net/next-ceo-yaziyor/is-hayatinda-y-kusagindan-z-kusagina-gecis/
 • www.hurriyet.com.tr/sirketler-z-kusagi-kapinizda-29575932
 • group.bnpparibas/communique-de-presse/bnp-paribas-boson-project-publient-premiere-etude-generation-grande-invazion
 • www.turkishtimedergi.com/insan-kaynaklari/ve-z-kusagi-is-hayatina-adimini-atiyor/
 • www.hurriyet.com.tr/yazarlar/idil-tatari/y-bitti-sira-zde-40463834
 • www.hurriyet.com.tr/sporarena/z-kusagina-dair-ilginc-bir-arastirma-40631945
 • epnext.com/e-ticareti-z-kusagi-ucuracak/
 • ikiletisim.wordpress.com/2014/09/03/z-kusagi-gumbur-gumbur-geliyor/
 • www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/
 • ikiletisim.wordpress.com/tag/y-kusagi/
 • www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23465715.asp
 • danisman-muratdanisman.blogspot.com/2012/06/x-y-z-kusaklar.html
 • www.hurriyet.com.tr/yazarlar/23465715.asp
 • www.mostar.com.tr/koseDetaylar.aspx?id=1298
 • www.humanica.com.tr/kusaklari-anlamak-yonetmek/
 • www.tuik.gov.tr.
 • www.dijitalajanslar.com
Konular Sosyal Bilimler (Genel)
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3163-9416
Yazar: Hacı Yunus Taş (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-5104-7042
Yazar: Mehmet Demirdöğmez

Orcid: orcid.org/0000-0002-8286-6929
Yazar: Mahmut Küçükoğlu

Bibtex @derleme { opus370345, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1031 - 1048}, doi = {10.26466/opus.370345}, title = {Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri}, key = {cite}, author = {Demirdöğmez, Mehmet and Küçükoğlu, Mahmut and Taş, Hacı Yunus} }
APA Taş, H , Demirdöğmez, M , Küçükoğlu, M . (2017). Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (13), 1031-1048. DOI: 10.26466/opus.370345
MLA Taş, H , Demirdöğmez, M , Küçükoğlu, M . "Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 1031-1048 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/33358/370345>
Chicago Taş, H , Demirdöğmez, M , Küçükoğlu, M . "Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 (2017): 1031-1048
RIS TY - JOUR T1 - Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri AU - Hacı Yunus Taş , Mehmet Demirdöğmez , Mahmut Küçükoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.26466/opus.370345 DO - 10.26466/opus.370345 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1031 EP - 1048 VL - 7 IS - 13 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.370345 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.370345 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri %A Hacı Yunus Taş , Mehmet Demirdöğmez , Mahmut Küçükoğlu %T Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri %D 2017 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 7 %N 13 %R doi: 10.26466/opus.370345 %U 10.26466/opus.370345
ISNAD Taş, Hacı Yunus , Demirdöğmez, Mehmet , Küçükoğlu, Mahmut . "Geleceğimiz Olan Z Kuşağının Çalışma Hayatına Muhtemel Etkileri". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 / 13 (Aralık 2017): 1031-1048. http://dx.doi.org/10.26466/opus.370345