Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 88 - 107 2018-03-15

The Effects Of Sense Of Lonesomeness To The Smart Phone Addiction
Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi

Abdullah Mert [1] , Gizem Özdemir [2]

163 1042

The study was carried out in order to comprehend the effects of sense of lonesomeness to the smart phone addiction. Previous studies suggest that feeling of alienation has negative effects on ability and willingness to socialize and communicate. The study came to life in order to address the questions such as ‘Can alienation lead to smart phone addiction?’ and ‘Are smart phone addicts in fact the people who were isolated from society and endure the feeling of solitariness intensely?’ Demographic information form was used on 300 individuals chosen among the employees of various public institutions of city of Usak and the continuing students of University of Usak. The information related to the study was acquired through the applications of ‘smart phone addiction scale-short form’ and ‘UCLA Loneliness Scale’. Smart phone addiction scale was tested in terms of reliability with Cranbach Alpha Reliability Analysis. In addition to this, the data was analysed with Pearson-Correlation, T-Test, ANOVA and Regression Techniques. The findings supports the idea of loneliness has impacts on smart phone addiction. 

Çalışma ‘Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi’ni araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yalnızlık duygusunun kişilerin sosyalleşme isteğine olumsuz yönde etki ettiğini ve kişilerarası iletişimi sekteye uğrattığını önceki yapılan araştırmalar göstermektedir. ‘Bu durum akıllı telefon bağımlılığına bir etken midir? ’Akıllı telefon bağımlısı olan insanlar gerçekten sosyal hayattan izole olmuş, yalnızlık duygusunu yoğun yaşayan insanlar mıdır?’ sorularının cevaplanabilmesi amacıyla başlatılmış bir araştırmadır. Uşak ili genelinde kamunun çeşitli kuramlarda çalışan ve uşak üniversitesinde okuyan öğrenciler olmak üzere 300 kişiye uygulanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Form ve UCLA Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Cranbach Alfa güvenirlilik çalışması yapılmıştır; ayrıca veriler Pearson-Korelasyon, t-Test, ANOVA ve Regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Yalnızlık duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığını etkilediği analizler sonucunda bulunmuştur. 

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnosticand statistical manual of mental disorders 5. Washington DC: American Psychiatric Association Publishing.
 • Arslan Cansever, B. (2009). Ergenlerin toplumsallaşmasında internetin etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri, Ege Eğitim Dergisi, 10(1), 137-160.
 • Basu, D., Chakraborty, K. ve Vijaya, K.G. (2012). Internet addiction: Consensus, controversies, and the way ahead. East Asian Arch. Psychiatry; 20:123- 132.
 • Crick, N., R. ve Ladd, G.,W. (1993). Children's perception of their peer experience: Attributions, loneliness, social anxiety and social avoidance. Developmental Psychology, 29, (2), 244-254.
 • Cüceloğlu, D. (1993). İnsan ve Davranışı (4. Basını). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çeçen, A.R. (2008). Öğrencilerin cinsiyetlerine ve ana baba tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415-431.
 • Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji dergisi, 7(23), 14-18.
 • Erikson, E. H. (1984). İnsanın Sekiz Çağı (Çev. T. B. Üstün, V. Sar). Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.
 • Gidron, Y., Gregg. A., Nausheen, B., Peveler, R. ve Tissarchondou, H. S. (2007). Loneliness, social support and cardiovascular reactivity to laboratory stress. Stress; 10(1): 37–44.
 • Grant, J. E., Potenza, M. N., Weinstein, A.ve Gorelick, D. A. (2010) Introduction to behavioral addictions. Am J Drug Alcohol Abuse; 36:233-241.
 • Gullone, E. ve Heinrich, L. M. (2006). Theclinical significance of loneli-ness: A literaturereview. Clin.Psychol. Rev; 26: 695–718.
 • Hawkley, L.C., Browne, M. W. ve Cacioppo, J. T. (2004). How can I connect with thee? Let me counttheways. Psychol Sci; 16(10): 798–804.
 • https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43576718. (Erişim tarihi 21.02.2018)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862. Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2008 – 2018. (Erişim tarihi 21.02.2018)
 • Karababa, A. ve Dilmaç, B. (2016). Ergenlerde yalnızlığın yordayıcıları olarakta ve değerler. Eğitim ve Bilim. Cilt 41, Sayı 187 63-77,DOI: 10.15390/EB.2016.6739
 • Kafetsios, K. ve Sideridis, G. D. (2006). Attachment, social support and well-being in young and older adults. J. Health Psychol ; 11: 863–875. Doi:10.1177/1359105306069084
 • Kwon. M., Kim, D. J., Cho, H. ve Yang, S. (2013). The smart phone addiction scale: development and validation of a short version for adolescents. Plo S. One; 8:e 83558.
 • Lee, H. ve Park, N. (2012). Social implications of smartphone use: ko-rean college students’ smart phone use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking; 15:491- 497
 • Neto, F., ve Barros, J. (2000). Psychosocial concominants of loneliness among students of Cape Verde And Portugal. Journal of Psychology, 134 (5), 245– 255.
 • Noyan, C. O., Enez-Darçın, A., Nurmedov, S., Yılmaz, O. ve Dilbaz, N. (2015). Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışma-sı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16, 73-81.
 • Özata, Z. F. (2009). İleri Teknoloji Yeniliği Olarak Akıllı Telefonların Genç Tüketiciler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Olan Faktörler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Özodaşık, M. (2001). Modern insanın yalnızlığı (1.Basım), İstanbul: Çizgi Kitabevi Yayınları.
 • Peplau, L.A.ve Perlman, D. (1984). Loneliness research: a survey of emprical findings. In l.a. peplau ve s.e. goldston (eds.), preventing the harmful consequences of severe and persistent loneliness. 13-47, Rockville, MD: National Institue of Mental Health.
 • Rubin, K.H., Lemare, L.J. ve Lollis, S. (1998). Social with drawal in adolescents. Adolescent Development, 63, 350-365.
 • Russell, D., Peplau, L. A. ve Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA loneliness scale: concurrent and discriminant validity evidence. Journal of Personality and Social Psychology, 39, 472-480
 • Russell, D., Cutrona, C. E., Rose, J., ve Yurko, K. (1984). Social and emotional loneliness: An examination of Weiss’typology of loneliness. Journal of Personality and Social Psychology, 46 (6), 1313–1321.
 • Saks, M. ve Krupat, E. (1988). Social Psychology and Its Applications. Harper & Row, Cambridge, MA.
 • Steptoe, A., Owen, N., Kunz-Ebrecht, S. and Brydon, L. (2004). Loneli-ness and neuroendocrine, cardiovascular, and inflammatory stres responses in middle-aged men and women. Psychoneuro-endocrino. 29, 593– 611
 • Tekin, Ç., Güneş, G. ve Çolak, C. (2014). Cep telefonu problemli kullanım ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Medicine Science 3(3): 1361-81.
 • Weiss, R. S. (1973). Loneliness: the experience of emotion and social ısolation Cambridge:MIT Press.
 • Wenz, F. V. (1977). Seasonal Suicide Attempts and Forms of Loneliness. Psychological Reports, 40, 807-810.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-0653-2297
Yazar: Abdullah Mert (Sorumlu Yazar)
Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-7655-2379
Yazar: Gizem Özdemir
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { opus382285, journal = {OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2528-9527}, eissn = {2528-9535}, address = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {88 - 107}, doi = {10.26466/opus.382285}, title = {Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Gizem and Mert, Abdullah} }
APA Mert, A , Özdemir, G . (2018). Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 88-107. DOI: 10.26466/opus.382285
MLA Mert, A , Özdemir, G . "Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (2018): 88-107 <http://dergipark.gov.tr/opus/issue/35829/382285>
Chicago Mert, A , Özdemir, G . "Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 (2018): 88-107
RIS TY - JOUR T1 - Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi AU - Abdullah Mert , Gizem Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26466/opus.382285 DO - 10.26466/opus.382285 T2 - OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 107 VL - 8 IS - 1 SN - 2528-9527-2528-9535 M3 - doi: 10.26466/opus.382285 UR - http://dx.doi.org/10.26466/opus.382285 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi %A Abdullah Mert , Gizem Özdemir %T Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi %D 2018 %J OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2528-9527-2528-9535 %V 8 %N 1 %R doi: 10.26466/opus.382285 %U 10.26466/opus.382285
ISNAD Mert, Abdullah , Özdemir, Gizem . "Yalnızlık Duygusunun Akıllı Telefon Bağımlılığına Etkisi". OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8 / 1 (Mart 2018): 88-107. http://dx.doi.org/10.26466/opus.382285