Ortadoğu Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO, TÜRK MEDLINE VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.

AYRICA INDEX COPERNICUS, DRJI, DOAJ, E-SCI MÜRACAATLARI YAPILMIŞ OLUP YANIT BEKLENMEKTEDİR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Ortadoğu Tıp Dergisi

ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

19.073

38.962


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO, TÜRK MEDLINE VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.

AYRICA INDEX COPERNICUS, DRJI, DOAJ, E-SCI MÜRACAATLARI YAPILMIŞ OLUP YANIT BEKLENMEKTEDİR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Cilt 10- Sayı 3 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Frequency of incidental liver and renal masses accompanying adrenal incidentalomas
  Sayfalar 220 - 227
  Narin Nasiroglu Imga, Yasemin TUTUNCU, Mustafa UNAL, Mazhar Muslum TUNA, Bercem AYCICEK, Serhat ISIK, Dilek BERKER, Serdar GULER
 2. The diagnostic value of cyclophilin A and VAP-1 in patients with suspected pulmonary embolism
  Sayfalar 228 - 233
  aynur sahin, OLGUN AŞIK, ÖZGÜR TATLI, YUNUS KARACA, SELİM DEMİR, AHMET MENTEŞE, SÜLEYMAN CANER KARAHAN, SÜLEYMAN TÜREDİ
 3. BK virus associated nephropathy after renal transplantation: a single center experience
  Sayfalar 234 - 239
  Barış Eser, Özlem Yayar, Mustafa Şahin, Ünsal Savcı, Başol Canbakan, Mehmet Deniz Aylı
 4. Erişkin lenfoma hastalarının epidemiyolojik ve sağkalım verileri: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 240 - 246
  Abdulkerim Yıldız, Hacer Berna Afacan Öztürk, Murat Albayrak, Osman Şahin, Çiğdem Pala Öztürk, Senem Maral, Esra Sarıbacak Can, Gürsel Güneş, Harika Okutan
 5. Akut koroner sendrom tanısında kardiyak belirteçlerin kesme değerlerinin incelenmesi
  Sayfalar 247 - 251
  Mustafa Şahin, Mehmet Kabalcı, Ünsal Savcı
 6. Yenidoğan sepsis olgularında hematolojik parametrelerin tanısal değeri
  Sayfalar 252 - 262
  Alaaddin Yorulmaz, Mehmet Yücel, Sadiye sert
 7. Parçalı proksimal humerus kırıklarının tedavisinde çimentolu ile çimentosuz hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması
  Sayfalar 263 - 267
  ercan şahin, Mahmut Kalem, Murat Songür, Baver Acar, Hakan Kocaoğlu
 8. Prematür adrenarşli olgularda hematolojik parametrelerin değerlendirilmesi
  Sayfalar 268 - 273
  Nurullah Çelik, Emine Çamtosun, İsmail Dündar
 9. Mekonyumla boyalı amnionun peripartum etkileri ve perinatal sonuçlarla ilişkisi
  Sayfalar 274 - 278
  hatice akkaya, Rahime Bedir Fındık, Eyüp Gökhan Turmuş, Yasemin Taşçı, Esra Yaşar Çelik, Salim Erkaya
 10. H1 ve H2 reseptör antagonistlerinin kan gazı üzerine etkisi
  Sayfalar 279 - 283
  Selma Karaahmetoğlu, Yavuz Erkoçak
 11. Guillain-Barré sendromunda mevsimsel özellikler ve klinik alt tiplerin 63 vakalık seride değerlendirilmesi
  Sayfalar 284 - 288
  YEŞİM GÜZEY ARAS, BELMA DOĞAN GÜNGEN
 12. Yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personellerinin enfeksiyon kontrol önlemleri hakkındaki bilgi düzeyinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 289 - 296
  Reyhan Öztürk, Salih Cesur, Esma Meltem Şimşek, Süha Şen, Laser Şanal
 13. Ankilozan spondilitli hastalarda hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu prevalansı
  Sayfalar 297 - 301
  Ozgur Dagli, Meliha Kasapoğlu Aksoy
 14. The relationship between vitamin D levels and 24-hour ambulatory blood pressure in renal transplantation patients
  Sayfalar 302 - 306
  Fatih Karaahmet, Mustafa Arıcı
 15. Endometrium kanserinde nötrofil/lenfosit oranının ve platelet endekslerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 307 - 311
  İlkin Yeral, Cemile Dayangan Sayan
 16. Düşük doğum ağırlıklı prematür infantlarda yatak başı patent duktus arteriozus ligasyonu
  Sayfalar 312 - 316
  Murat KOÇ
 17. İnguinal herni onarımında preoperatif quadratus lumborum blok uygulamasının postoperatif ağrı üzerine etkileri: retrospektif deneyimlerimiz
  Sayfalar 317 - 321
  ertugrul kılıc
 18. Kırsal kesimdeki bir aile sağlığı merkezine başvuran erişkinlerin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi
  Sayfalar 322 - 330
  Veli İŞİN, Fatih ÖZCAN
 19. Diffüz karaciğer hastalıkları nedeniyle ayaktan veya yatarak yapılan karaciğer biyopsilerinin analizi
  Sayfalar 331 - 342
  Özlem Gül Utku, Ahmet Bektaş
 20. Kronik pankreatit’te endoskopik tedavi: tek merkez sonuçları
  Sayfalar 343 - 347
  Fatih Karaahmet, Murat Kekilli
 21. Assessment of the patients diagnosed with conversion disorder in the emergency department
  Sayfalar 348 - 355
  TOGAY EVRIN, EYLEM KAYKISIZ
 22. Çocuk kardiyoloji polikliniğine başvuran yenidoğanlarda doğumsal kalp hastalığının değerlendirilmesi
  Sayfalar 356 - 360
  Derya Aydin Şahin
 23. EGFR mutasyonu veya ALK translokasyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastaların klinik özelliklerinin ve yönetiminin incelenmesi: retrospektif gözlemsel çok merkezli vaka serisi çalışması
  Sayfalar 361 - 367
  Ali Murat Sedef, Züleyha Çalıkuşu, Yasemin Bakkal Temi, Serkan Gökçay, Hüseyin Mertsoylu, Ali Ayberk Beşen, Fatih Köse
 24. The use of breastfeeding assessment tools to predict the excess weight loss risk in newborns
  Sayfalar 368 - 373
  Nilgün Altuntaş, Yıldız Atalay, Canan Türkyılmaz, Esin Koç
 25. Diş hekimiğinde kullanılan büyütme sistemleri: derleme
  Sayfalar 374 - 380
  İnci Rana Karaca, Mert Gündoğdu
 26. Tip 2 diyabet tedavisinde sodyum-glukoz ko-transporter 2 inhibitörleri
  Sayfalar 381 - 385
  İrfan Karahan, Çağar Alp, Aşkın Güngüneş
 27. Diyabetik ayak sebebiyle sepsis gelişen bir hastada şiddetli kolestatik sarılık
  Sayfalar 386 - 390
  Ayşe Önal, Tayfun Arslan, Aydın Çifci, Şenay Arıkan Durmaz, Aşkın Güngüneş, Mehmet Kabalcı, Turgut Kültür
 28. Gebelik sırasında persiste rubella IgM antikorları: olgu sunumu
  Sayfalar 391 - 393
  Hatice Kansu Çelik, Sinem Eldem, Esra Yaşar Çelik, Burcu Kısa Karakaya, Serpil Ünlü, Yasemin Taşcı, Yaprak Engin Üstün
 29. Concurrent mediastinal parathyroid carcinoma and neck parathyroid adenoma: A rare presentation
  Sayfalar 394 - 399
  Mustafa Çalışkan, Selvihan Beysel, Muhammed Kızılgül, Güleser Saylam, Erman Çakal
 30. Amputasyon güdüğünde Citrobacter freundii’ye bağlı postoperatif osteomyelit gelişen olgu
  Sayfalar 400 - 402
  Esra Yüksekkaya, Salih Cesur, Çiğdem Ataman Hatipoğlu,, Şükran Baysal, Esra Kaya Kılıç, Sami Kınıklı