Ortadoğu Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Ortadoğu Tıp Dergisi

ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

14.222

24.273


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Cilt 10 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Oruç Tutmanın Fetal Obstetrik B-mod ve Doppler Ultrasonografi Bulgularına Etkisi
  Sayfalar 1 - 7
  Ayşegül Altunkeser
 2. Üriner inkontinans alt tiplerinin yaşam kalitesi üzerine etkileri: doktora başvurmada üriner inkontinans alt tipinin önemi var mı?
  Sayfalar 8 - 12
  Bora İrer, Volkan Şen, Ömer Demir, Ozan Bozkurt, Adil Esen
 3. Primer hiperparatiroidide adenom hacmi ile laboratuvar parametreleri ve kardiyo-metabolik risk faktörlerinin ilişkisi
  Sayfalar 13 - 19
  Muhammed Kizilgul, Mustafa Caliskan, Bekır Ucan, Erkam Sencar, Davut Sakiz, Erman Cakal, Mustafa Ozbek
 4. Obezite ile D vitamini, C-reaktif protein, hemogram parametreleri ve kan grupları arasındaki ilişki
  Sayfalar 20 - 25
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet Nalbant, Suat Konuk
 5. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu: güncel veriler eşliğinde bir değerlendirme
  Sayfalar 26 - 33
  Yaşar Topal
 6. Çocuklarda Anogenital Travmalar
  Sayfalar 34 - 37
  Metin GÜNDÜZ
 7. Kronik venöz yetmezlikte yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete belirtilerinin ölçümü
  Sayfalar 38 - 44
  Mehmet Kabalcı, Ali Bolat, Turgut Kültür, Yıldırım Gültekin, Yrd.Doç.Dr. Serap Yörübulut
 8. Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda oksidatif stress düzeyi
  Sayfalar 45 - 50
  İhsan ATEŞ, Nihal Özkayar, Fatma Meriç Yılmaz, Nergiz Bayrakçı, Salim Neselioğlu, Özcan Erel, Ezgi Coşkun yenigün, Fatih Dede
 9. İntrauterin gelişme geriliği ile trombosit dağılım genişliği (PDW), platelet crit (PCT), ortalama trombosit hacmi (MPV) arasında bir ilişki var mı? Prospektif Bir Çalışma
  Sayfalar 51 - 56
  Cemile Dayangan Sayan, Mahmut İlkin Yeral
 10. Bilgisayarlı tomografi eşliğinde perkütan transtorasik akciğer biyopsisi: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 57 - 63
  Pınar Tuncel, Onur Ergun, Nurcan Çetin, Tuğba Taşkın Türkmenoğlu, Hasan Ali Durmaz, Baki Hekimoğlu
 11. Kolon kanserinde lokalizasyon ile nötrofil lenfosit oranı arasındaki ilişki
  Sayfalar 64 - 67
  Uzman sema türker, Cengiz Karaçin, G. İnanç İmamoğlu, Tülay Eren, Ramazan Esen, Ebru Çılbır, Mustafa Altınbaş, Özlem Aydın İsak, Doğan Yazılıtaş
 12. Güncel kılavuzlar ışığında hiponatremi yönetimi
  Sayfalar 68 - 72
  İrfan Karahan, Çağlar Alp, Aydın Çifci
 13. Herpes simplex virüs–1 ile ilişkili limbik ensefalit: olgu sunumu
  Sayfalar 73 - 76
  AYŞE BÜYÜKDEMİRCİ, NECLA TÜLEK, MELİHA ÇAĞLA SÖNMEZER, ŞÜKRAN SEVİM, ŞEBNEM ERDİNÇ, GÜNAY ERTEM, PINAR KOŞAR
 14. Bruselloza bağlı dalak infarktı gelişen olgu
  Sayfalar 77 - 80
  Kader Arslan, Salih Cesur, Esra Yüksekkaya, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Esra Kaya Kılıç, Sami Kınıklı
 15. Graves hastalığından Hashimoto tiroiditine spontan dönüşüm: olgu sunumu
  Sayfalar 81 - 84
  Muharrem BAYRAK, Kenan ÇADIRCI, Emine KARTAL BAYKAN, Unsal AYDIN, Ayşe ÇARLIOĞLU
 16. Rahim içi araç (RİA) migrasyonuna bağlı kolon perforasyonu: akut abdomenin cerrahi yönetimi
  Sayfalar 85 - 88
  Emre Günakan, Hakan Buluş, Fatih Polat