Ortadoğu Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |

Dergimiz Türk Tıp Dizini, Ulakbim TR-Dizin, EBSCO, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini Kapsamındadır.

Index Copernicus, DRJI, DOAJ, E-SCI değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler Araştırmacı Kimlik Numaraları (ORCID=Open Researcher ve Contributor ID) ile birlikte yüklenmelidir.

Bütün yazarlar linkteki Çıkar Çatışması ( http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) formunu doldurup sisteme yüklemelidir.

Makaleler Ithenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) taramasından geçirilmektedir.

Yayıncılık Etiği Kurulu (COPEtarafından hazırlanan Dergi Editörleri için Yönerge (The COPE Code of Conduct for Journal Editors) tüm COPE üyelerinin uyması beklenen minimum standartları ortaya koymak üzere tasarlanmıştır.

Metnin orjinaline erişim için: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf 

Yayın Hakkı Devri Formu erişimi için: http://dergipark.gov.tr/journal/796/submission/start   

 

 

 

Ortadoğu Tıp Dergisi

ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

22.653

50.947

Dergimiz Türk Tıp Dizini, Ulakbim TR-Dizin, EBSCO, Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizini Kapsamındadır.

Index Copernicus, DRJI, DOAJ, E-SCI değerlendirme aşamasındadır.

Makaleler Araştırmacı Kimlik Numaraları (ORCID=Open Researcher ve Contributor ID) ile birlikte yüklenmelidir.

Bütün yazarlar linkteki Çıkar Çatışması ( http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) formunu doldurup sisteme yüklemelidir.

Makaleler Ithenticate (Akademik İntihal Engelleme Programı) taramasından geçirilmektedir.

Yayıncılık Etiği Kurulu (COPEtarafından hazırlanan Dergi Editörleri için Yönerge (The COPE Code of Conduct for Journal Editors) tüm COPE üyelerinin uyması beklenen minimum standartları ortaya koymak üzere tasarlanmıştır.

Metnin orjinaline erişim için: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf 

Yayın Hakkı Devri Formu erişimi için: http://dergipark.gov.tr/journal/796/submission/start   

 

 

 

Cilt 10, Sayı 4 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Astım tanılı çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı: astımda alternatif tedavi
  Sayfalar 403 - 406
  Mehmet Yaşar Özkars, Serkan Kırık
 2. Yataklı serviste takip edilirken yoğun bakım ihtiyacı gelişen inme hastalarında kalp hastalıkları ve sigara içiminin rolü
  Sayfalar 407 - 412
  Yeşim Güzey Aras, Adil Can Güngen
 3. Nörofibromatozis tip 1 hastalarının radyolojik ve fenotopik değerlendirilmesi
  Sayfalar 413 - 416
  Olcay Güngör, Gülay Güngör, Can Acıpayam
 4. Endosonografi yapılan üst gastro intestinal intramural-submukozal lezyonların cerrahi ve iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık değerlendirme
  Sayfalar 417 - 422
  Memduh Şahin, Mehmet Cindoruk
 5. The effect of the surgical method on the number of disected lymph nodes in colorectal cancer surgery
  Sayfalar 423 - 426
  Serden Ay
 6. Tonsillektomi ve adenoidektominin pediatrik hastalarda enurezis nokturna üzerine etkisi
  Sayfalar 427 - 430
  Eda Şimşek
 7. Yeni tanı demir eksikliği anemisi olan hastalarda bazal immatür retikulosit fraksiyonu (IRF) düzeyi ve demir tedavisine IRF yanıtının değerlendirilmesi
  Sayfalar 431 - 435
  Mustafa Kaplan, nisbet yılmaz, gülsüm özet
 8. The strong relationship between disease severity and thiol-disulphide homeostasis in patients with restless legs syndrome
  Sayfalar 436 - 443
  Salim Neşelioğlu, Yasemin Eren, Ebru Bilge Dirik, Emine Feyza Yurt, Serpil Erdogan, Orhan Deniz, Özcan Erel
 9. A multi-purpose system for corneal astigmatic marking
  Sayfalar 444 - 448
  Ertuğrul Can, Serkan Akkaya
 10. Malignite ilişkili vena kava superior sendromunun tedavisinde stent uygulanmasının etkinliği: tek merkez deneyimi
  Sayfalar 449 - 453
  Ali Ayberk Beşen
 11. Akut lösemili hastalarda perianal hastalıkların prevalansı ve güncel yönetimi
  Sayfalar 454 - 459
  Mehmet Gündüz, Şule Mine Bakanay, Samet Yaman, Ahmet Usta, Mehmet Özen, Aysun Şentürk Yıkılmaz, Selin Küçükyurt Kaya, Servihan Doğan, Sema Akıncı, İmdat Dilek
 12. Kısa süre uykusuz bırakılan çocuk hastalarda oksidatif stres düzeyi artıyor mu?
  Sayfalar 460 - 464
  Halit Halil, Can Demir Karacan
 13. Is there a relationship between migraine disease and the skull base angles?
  Sayfalar 456 - 470
  Neşe ASAL, Mehmet Hamdi ŞAHAN
 14. İntravitreal ranibizumab enjeksiyonunun optik sinir üzerine etkisinin patern VEP ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 471 - 475
  SERKAN DEMİRYÜREK, Zafer Onaran, Tevfik Oğurel, Nesrin Büyüktortop, Nurgül Örnek
 15. Larinksin az görülen skuamöz hücreli karsinom varyantları: tek merkeze ait 7 yıllık deneyim
  Sayfalar 476 - 482
  Deniz Arık, Evrim Yılmaz, Funda Canaz, Özgür Pınarbaşlı, Melek Kezban Gürbüz, Mustafa Fuat Açıkalın
 16. Hematürili hastaların değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografik ürografinin yeri
  Sayfalar 483 - 491
  Mustafa Özdemir, Aysel Türkvatan Cansever, Fatma Ayça Edis Özdemir, Muharrem Tola, Onur Tutar
 17. Ortopedik cerrahi sonrası yara enfeksiyonları: mikroorganizmaların dağılımları ve direnç durumları
  Sayfalar 492 - 497
  Ünsal Savcı, Taner Alıç, Ayşe Semra GÜRESER, Ayşegül Taylan Özkan
 18. Plasma visfatin concentrations in hypothyroid patients and its relationship with thyroid autoimmunity and atherosclerosis
  Sayfalar 498 - 505
  Bekir Ucan, M. Nur Kebapci, Sema Uslu, Mehmet Kara, Nevbahar Akcar Degirmenci, Setenay Oner
 19. Non-fonksiyone adrenal insidentelomalı hastalarda uzun dönem kitle boyut takibi: Tek merkez sonuçları
  Sayfalar 506 - 510
  Güven Barış Cansu, Bengür Taşkıran, Eylem Bahadır
 20. Karbamazepin monoterapisine yanıt alınamayan parsiyel epilepsi hastalarında levetiracetam veya zonisamid ek tedavilerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 511 - 515
  Türkan Acar, Mehmet Fevzi Öztekin, Neşe Öztekin
 21. Nefropatisi olan ve olmayan diyabetli hastalarda prokalsitonin düzeylerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 516 - 523
  Murat Dağdeviren, Esin Beyan, Tanyel Sema Dağdeviren, Esra Çopuroğlu, Yavuz Çağır, Özlem Doğan, Derun Taner Ertuğrul, Mustafa Altay
 22. Oral kavitede görülen invaziv kanserler / Invasıve cancers of the oral cavıty
  Sayfalar 523 - 529
  Hümeyra Yazar, İnci Rana KARACA
 23. Karaciğer ve dalakta multipl apse odakları ile prezente olan kedi tırmığı hastalığının görüntüleme bulguları
  Sayfalar 530 - 533
  ismet miraç çakır, doğukan atabay, eser bulut, mustafa peker, Nahide Gökçe Çakır
 24. Nadir görülen bir akut kolesistit nedeni; Askariyazis
  Sayfalar 534 - 536
  Arzu BOZTAŞ, Hakan BULUŞ, Alper YAVUZ, Ahmet Murat KOYUNCU
 25. Active particiation of university students in defending rights of children
  Sayfalar 537 - 541
  Fatma Selda Bülbül, Ayşegül Alpcan