Ortadoğu Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Ortadoğu Tıp Dergisi

ISSN 1309-3630 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş. |
Kapak Resmi

17.349

33.135


DERGİMİZ TÜRK TIP DİZİNİ, ULAKBİM, EBSCO VE TÜRKİYE ATIF DİZİNİ KAPSAMINDADIR.


EBSCO logo


 Yazılarınız dergimizde yayınlandığında DOİ numarası almakta ve tüm dünyada görünür olmaktadır. Makalenin değerlendirilmesi sonrası yayıma kabul edilen yazıların mizanpajı ve grafik tasarımı için belli bir miktar ücret alındığını belirtiriz. Bilgi almak için yayın evine ait telefon numarası: 0 (554) 5715652. E-mail: dnt.ortadoguyayin@gmail.com

Cilt 10 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Akut tonsillit hastalarında hızlı antijen tarama testi sonuçları ile laboratuvar bulgularının karşılaştırılması
  Sayfalar 89 - 92
  Ömer Hızlı, Cengiz Sivrikaya, Hakan Ulusoy, Zeynep Alev Sarısoy, Ahmet Burçin Sarısoy, Güven Yıldırım, Kürşat Murat Özcan
 2. İleri evre kanser hastalarında opioid kullanımı
  Sayfalar 93 - 97
  Fatih Karataş
 3. Laparaskopik apendektomide apendisiyel güdüğün kapatılmasında linear endostapler kullanımı
  Sayfalar 98 - 102
  Özgür Albuz, Hakan Buluş, Mustafa Doğan, Arzu Boztaş
 4. Kırıkkale ilinde küçük hücre dışı akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif değerlendirilmesi
  Sayfalar 103 - 109
  Selim Yalçın
 5. Koroner yoğun bakım ünitesindeki hastalarda akut miyokard infaktüsü ve anstabil angina pektoris ayrımında kardiyak belirteçlerin rolü
  Sayfalar 110 - 114
  Mustafa Şahin, Mehmet Kabalcı, Ünsal Savcı
 6. Elektif cerrahide rutin preoperatif koagülasyon testlerinin yeri
  Sayfalar 115 - 118
  Taylan Gün
 7. Akut apandisit tanısında kontrastsız bilgisayarlı tomografinin etkinliği
  Sayfalar 119 - 124
  Serra Özbal Güneş, Yeliz Aktürk, Kerim Bora Yılmaz
 8. Katarakt cerrahisi geçiren ve psödoeksfolyasyonu olan hastaların özellikleri ve karşılaşılabilecek problemler
  Sayfalar 125 - 129
  Tevfik Oğurel, Reyhan Oğurel, Nesrin Büyüktortop, Erhan Yumuşak, Zafer Onaran
 9. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları
  Sayfalar 130 - 134
  Nilgün Altın, Salih Cesur, Göknür Yapar Toros, Kamer Koldaş, Gülkan Solgun, İrfan Şencan
 10. Muğla'da 18 yaş ve altı cinsel istismar olgularının retrospektif değerlendirilmesi
  Sayfalar 135 - 141
  Yaşar Topal, Yasemin Balcı, Melike Erbaş
 11. Abdominal kist hidatiklerde perkütan tedavinin etkinliği ve komplikasyonları
  Sayfalar 142 - 148
  Erdal Komut, İlkay Akmangit, Bige Sayın, Zeliha Nilgün Yıldırım, Doğan Dede
 12. Spinal anestezi uygulanan sezaryen operasyonlarında bilateral TAP bloğun analjezik tüketimine etkisi
  Sayfalar 149 - 153
  Ömer Fatih Şahin, Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Erhan Gökçek
 13. Epifora yakınması olan yaşlı hastalarda Schirmer testinin önemi
  Sayfalar 154 - 156
  Ömer Faruk Recep
 14. İshalsiz karın ağrısı ile başvuran hastalarda Entamoeba histolytica’nın önemi ve seroprevalansı
  Sayfalar 157 - 161
  Levent Demirtaş, Aytekin Çıkman, Hilal Alpcan, Aysu Timuroğlu, Faruk Karakeçili
 15. Predictive value of clinical and laboratory findings in diagnosis of brucellosis
  Sayfalar 162 - 166
  Özgür Dağlı, Gül Durmuş
 16. Prehipertansif hastalarda DASH diyeti ve egzersizin metabolik parametreler üzerine etkisi
  Sayfalar 167 - 173
  Yasemin Kaya, Harun Düğeroğlu, Ahmet Karataş, Muhammet Özbilen
 17. Hemodiyaliz hastalarında okült hepatit B ve hepatit C enfeksiyonu sıklığı
  Sayfalar 174 - 178
  Neziha Yılmaz, Aydın Çifci, Mehmet Balcı, Salih Cesur, Seda Sabah Özcan, S. Süha Şen, Reyhan Öztürk, Çiğdem Kader, Hasan Irmak, Mehmet İbiş, Laser Sanal
 18. Osteoİd osteoma: bir ayak ağrısı nedeni
  Sayfalar 179 - 182
  Mahmut Kalem, Ercan Şahin, Hakan Kocaoğlu, Kerem Başarır, Yusuf Yıldız, Yener Sağlık
 19. Yoğun bakımda mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda sedasyon ve analjezi
  Sayfalar 183 - 189
  Özlem Özkan Kuşcu
 20. Ağız mukozasının sık görülen premalign lezyonları
  Sayfalar 190 - 200
  İnci Karaca, Hümeyra Yazar
 21. İleostomili total kolonik aganglionozisli hastada beslenme yönetimi: vaka sunumu
  Sayfalar 201 - 204
  Nevra Koç, Mehmet Gündüz, Özlem Ünal, Doğuş Güney, Atilla Şenaylı, Emrah Şenel
 22. Tek koroner arter çıkış anomalisi: olgu sunumu
  Sayfalar 205 - 208
  Hüseyin Kandemir, Çağlar Alp, Muhammed Karadeniz, Taner Sarak, Murat Tulmaç
 23. Septik emboliler ve akut koroner sendromla seyreden Abiotrophia defectiva’ya bağlı bir enfektif endokardit olgusu
  Sayfalar 209 - 212
  Kader Arslan, Mehtap Alev, Salih Cesur, Esra Kaya Kılıç, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Sami Kınıklı
 24. Kronik böbrek hastasında allopurinol kullanımına bağlı TEN olgusu
  Sayfalar 213 - 215
  Ahu Cerit, Tayfun Arslan, Okan Çalışkan, Ayşe Önal, Aydın Çifci
 25. Sağlıkta büyük verinin önemi
  Sayfalar 216 - 219
  Akif Altınbaş