Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2564-7733 | e-ISSN 2587-1625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama misyonu ile yayımlanmakta olan  bilimsel hakemli bir dergidir.   Dergi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 

Makalelerin, http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd uzantılı Dergipark sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderimi için Dergipark sistemine giriş yapılarak, Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinden Yazar butonu işaretlenmelidir. Makale gönderimi sırasında telif hakkı devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak, sisteme yüklenmesi zorunludur. Gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar, makalenin gönderilmesinden sonra değerlendirme sürecini Dergipark sisteminden takip edebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan yazarlarımıza, makale değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen hakem ve danışma kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
           Aralık 2018 SAYISI MAKALE ÇAĞRISI (CİLT 2 SAYI 2 )

        "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Aralık 2018  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2018 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Dergimiz,  CiteFactor tarafından taranmaktadır. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2564-7733 | e-ISSN 2587-1625 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |
Kapak Resmi

9.829

13.742

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama misyonu ile yayımlanmakta olan  bilimsel hakemli bir dergidir.   Dergi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanmaktadır. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 

Makalelerin, http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd uzantılı Dergipark sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderimi için Dergipark sistemine giriş yapılarak, Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinden Yazar butonu işaretlenmelidir. Makale gönderimi sırasında telif hakkı devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak, sisteme yüklenmesi zorunludur. Gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar, makalenin gönderilmesinden sonra değerlendirme sürecini Dergipark sisteminden takip edebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan yazarlarımıza, makale değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen hakem ve danışma kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
           Aralık 2018 SAYISI MAKALE ÇAĞRISI (CİLT 2 SAYI 2 )

        "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  Aralık 2018  sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilecektir. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2018 tarihine kadar  http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Dergimiz,  CiteFactor tarafından taranmaktadır.