Kapak Resmi
6.212     |     3.695
Arşiv

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, elektronik ve basılı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde iktisadi ve idari bilimler alanlarında ve bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 

Makalelerin, http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd uzantılı Dergipark sisteminden gönderilmesi gerekmektedir. Makale gönderimi için Dergipark sistemine giriş yapılarak, Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinden Yazar butonu işaretlenmelidir. Makale gönderimi sırasında telif hakkı devir sözleşmesinin tüm yazarlar tarafından imzalanarak, sisteme yüklenmesi zorunludur. Gönderilen makaleler dergi formatında 25 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar, makalenin gönderilmesinden sonra değerlendirme sürecini Dergipark sisteminden takip edebilir.

Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için dergi yazım kurallarına ve ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Makaleleriyle dergimize katkı sağlayan yazarlarımıza, makale değerlendirme sürecinde desteğini esirgemeyen hakem ve danışma kurulumuza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
            ARALIK 2017 SAYISI MAKALE ÇAĞRISI (CİLT 1 SAYI 2 )

         "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"  ikinci sayısı Aralık 2017 tarihinde yayımlanacaktır. Dergimizin ikinci sayısı için makale kabul işlemleri başlamıştır. Derginin Aralık sayısı için makalelerin 1 Kasım 2017 tarihine kadar   http://dergipark.gov.tr/oskauiibfd web sitesi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. 


Dergimiz, Academic Resource Index (ResearchBib) tarafından taranmaktadır.