YÖNETİM

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Adına İmtiyaz Sahibi

(Owner of the Journal)

Prof. Dr. Murat TÜRK
Rektör

 

Editör

(Editor)

Prof. Dr. Zeynep TÜRK

 

Editör Yardımcıları

(Editorial Assistants)

Dr. Öğr. Üyesi Nazan ŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Samet EVCİ

 

Yayın Kurulu

(Editorial Board)

Prof. Dr. Zeynep TÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Nazan ŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Samet EVCİ

 

İngilizce Redaktör
(English Redactor)

Dr. Öğr. Üyesi  Serpil UÇAR

 

Sekreterya
(Secreteria)

Arş. Gör. Erdem KÜRKLÜ

Arş. Gör. Alptuğ AKSOY

Arş. Gör. Kerem KİPER

Arş. Gör. Halenur SOYSAL KURT

Arş. Gör. Erhan ERGİN

Arş. Gör. Melike DEMİRCİ

Arş. Gör. İbrahim SAKİN