Amaç

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED), Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen, alanında özgün araştırmalara yer veren hakemli ve uluslararası bir dergidir. 

Kapsam

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED), Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Medeniyeti ile ilgili ve Osmanlı coğrafyasının tamamını ilgilendiren alnlarda yayın yapmayı ilke edinmiştir. 

OSMED, yurtiçi veya yurtdışında akademik konferans, sempozyum, çalıştay vb. düzenler veya bunlara destek olur. Bu tür çalışmalarda sunulan bildirilerin tam metinlerine başka yerde yayımlanmamış olması kaydıyla yer verir.