Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi(OSMED)’nde yayımlanan bilimsel makalelerde belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar(lar)ı sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, alanlarında uzman en az iki hakeme çift taraflı kör hakemlik yöntemiyle gönderilir.  Hakemlerden birini olumsuz olması durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Son karar dergi danışma ve yayın kurulunda verilir. Çift taraflı kör hakemlik uygulamasının yapılabilmesi için yazarların yazılarını sisteme yüklemeden önce yazılarında kimlik bilgilerini gösterecek herhangi bir bilgiye yer vermemeleri gerekmektedir. Yazar bilgileri düzeltme aşamasında editörler tarafından eklenecektir. 


Makaleler yalnızca açık dergi sistemi üzerinden gönderilir.

Yazarların, makalelerini dergi makale şablonuna bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

* Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Bunun için tüm yazarlarımızın ORCİD kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, yazarlarımızn ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

* ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 
http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

* Yazarların, makalelerini dergi makale yazım kuralların bağlı kalarak yazdıktan ya da düzenledikten sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

Dergiye yollanan çalışmaların 15-20 sayfa (veya 5000-8000 sözcük) aralığında olması beklenir.

Yazarlar tarafından sisteme yüklenen makaleler yayın kurulu tarafından incelenerek makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmamasına karar verilir.

Yazım Kuralları

Makale Şablonu İçin Buraya Tıklayınız.

 CHICAGO DİPNOT-KAYNAKÇA SİSTEMİ

 CHICAGO NOTES AND BIBLIOGRAPHY STYLE

 Tek yazarlı kitap:

 Dipnotta:

 Ad Soyad, Eser Adı (Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı), sayfa numarası.

 Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan

 Milli Kimlik İnşasına (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 35.

 Kaynakçada:

 Soyad, Ad. Eser Adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı.

 Kaynakçada:

 Köroğlu, Erol. Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan

 Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004.

 İki Yazarlı Kitap:

 Dipnotta:

 İnci Enginün ve Zeynep Kerman, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim (İstanbul: Dergah Yayınları,1991), 25-28.

 Kaynakçada:

 Enginün, İnci ve Zeynep Kerman. Bütün Eserleri/Ahmet Haşim. İstanbul: Dergah Yayınları, 1991.

 Üç Yazarlı Kitap:

 Dipnotta:

 İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005 ).

 Kaynakçada:

 Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005.

 Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:

 Dipnotta:

 Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007), 104.

 Kaynakçada:

 Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer ve Fatma Büyükkarcı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

 Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:

 Dipnotta:

 Ahmet Mithat, Ahbar-ı Âsara Tamim- Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir

Bakış, haz., Nüket Esen (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003). 46.

 Kaynakçada:

 Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir

 Bakış. Haz., Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003. (Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.)

 Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:

 Dipnotta:

 Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, çev., Jale Parla (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991), 150.

 Kaynakçada:

 Hampson, Norman. Aydınlanma Çağı. Çev., Jale Parla. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991.

 Yazar veya hazırlayan belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır.

 Örnek:

 Dipnotta:

 Özdemir Nutku, çev., Romeo ve Juliet (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984), 25.

 Kaynakçada:

 Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

 Kitaptan Bir Bölüm:

 Dipnotta:

 Halid Ziya Uşaklıgil, “Bölüm 22,” Aşk-ı Memnu, 8. bs., haz., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım (İstanbul: Özgür Yayınları, 2007), 43.

 Kaynakçada:

 Uşaklıgil, Halid Ziya. “Bölüm 22.” Aşk-ı Memnu, 8. bs., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım. İstanbul: Özgür Yayınları, 2007.

 Basılı Makale:

 Dipnotta:

 Köksal Seyhan, “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi,” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 240.

 Kaynakçada:

 Seyhan, Köksal. “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi.” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 231 - 280.

 Elektronik Makale:

 Dipnotta:

 Nezihe Seyhan, "Resurrection Day in Divan Literature," Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture, 18:1 (2004 Mar), 64. (erişim 12.08.2009)

 Kaynakçada:

 Seyhan, Nezihe. "Resurrection Day in Divan Literature." Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture. 18:1 (2004 Mar), 62-76.

 (erişim 12.08.2009)

 Ansiklopedi Maddesi:

 Dipnotta:

 Türk Musikisi Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna (İstanbul: MEB Devlet Kitapları, 1969), “Itri” maddesi.

 Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

 Kaynakçada:

 Türk Musikisi Ansiklopedisi. Yılmaz Öztuna. 2 cilt. İstanbul: MEB Devlet Kitapları, 1969.

 Web Sayfası:

 Dipnotta:

 “Google Gizlilik Politikası,” son güncelleme 19 Ağustos, 2015,

https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

 Kaynakçada:

 Google. “Google Gizlilik Politikası”. Son güncelleme 19 Ağustos, 2015.

https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

 Dipnotta:

 “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, erişim 19 Temmuz, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

  Kaynakçada:

 McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Erişim 19 Temmuz, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

 Tez:

 Dipnotta:

 Zeynep Sabuncu, “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli” (yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983), 112.

 Kaynakçada:

 Sabuncu, Zeynep. “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli.” Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983.

 Yayımlanmamış Konferans:

 Dipnotta:

 Mustafa Akdağ ve Hidayet Tok, “Geleneksel Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi” (XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004).

 Kaynakçada:

 Akdağ, Mustafa ve Hidayet Tok. “Geleneksel Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında Sunulan Bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004.