Osmangazi Journal of Medicine
Cover Image
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |

Osmangazi Journal of Medicine is an open access journal and welcomes clinical and experimental articles, case repots, letters to editor, medical news and summary repots. It is published on January, May and September. The language is Turkish / English. The of journal aims to enable scientists working in the field of Health Sciences to reach current knowledge and experience in selected topics.

Osmangazi Journal of Medicine is currently indexed in the  TR Dizin ULAKBİMIndex CopernicusBielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJIGoogle Scholar ve Türk Medline  databases.

Osmangazi Journal of Medicine

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image

51.312

258.860

Osmangazi Journal of Medicine is an open access journal and welcomes clinical and experimental articles, case repots, letters to editor, medical news and summary repots. It is published on January, May and September. The language is Turkish / English. The of journal aims to enable scientists working in the field of Health Sciences to reach current knowledge and experience in selected topics.

Osmangazi Journal of Medicine is currently indexed in the  TR Dizin ULAKBİMIndex CopernicusBielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJIGoogle Scholar ve Türk Medline  databases.

Osmangazi Journal of Medicine Last Issue
Volume 41 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Yaşlılık Nedeniyle Hukuki Ehliyet Değerlendirilmesi İstenilen Olgularda Hukuki Ehliyet Değerlendirme Formu'nun (HEDEF) Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi
  Pages 109 - 117
  Kenan Karbeyaz, Ali Yılmaz, Altan Eşsizoğlu
 2. Yenidoğanın Rh ‘D’ Dışı Alt Grup İlişkili Hemolitik Hastalığı: Tek Merkez Deneyimi
  Pages 118 - 122
  Ersin Töret, Nihal Karadaş, Tuğba Kula Atik
 3. Evaluation of the Differences Between Office and Ambulatory Blood Pressure Values in Children with Structurel Renal Anomaly.
  Pages 123 - 131
  Nuran Çetin, Aslı Kavaz Tufan
 4. Aquaporin 4 Gene Polymorphism in Children with Febrile Seizure
  Pages 132 - 140
  Kursat Carman, Tunç Tuncel, Mustafa Çalık, Yasemin Karal, Sedat Işıkay, Ozan Kocak, Aysima Özçelik, Ahmet Sami Yazar, Çağatay Nuhoğlu, Çiğdem Sag, Ömer Kılıç, Meltem Dinleyici, Sevgi Yimenicioğlu, Arzu Ekici, Pelen Perk, Ayşe Tosun, İlhan Işık, Coşkun Yarar, Hüseyin Karacan, Emrah Atay, Ener Çağrı Dinleyici
 5. Renal Transplant Alıcılarında Gastroözefageal Reflü Hastalığı Belirtilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 141 - 146
  Sultan Özkurt, Yasemin Sağlan, Çiğdem Mengüş
 6. Spontan Pnömotoraksta Klinik Deneyimlerimiz
  Pages 147 - 152
  Erhan Durceylan, Duygu Mergan İliklerden
 7. NLRP3 İnflamazom Geni rs4925648, rs121908149 ve rs121908152 Varyantları ile Tip 2 Diyabet Riski
  Pages 153 - 160
  Cansu Ozbayer, Medine Nur Kebapçı, Emine Yağcı, Hülyam Kurt, Hasan Veysi Güneş, İrfan Değirmenci
 8. Evaluation of D Vitamın Levels in Fibromyalgia Syndrome
  Pages 161 - 165
  Merih Özgen, Ayşe Merve Aydoğan, Ali Uygur, Onur Armağan, Funda Berkan, Fezan Mutlu
 9. İlaç İntoksikasyonu ile Başvuran Ergenlerde Özkıyım İlişkili Risk Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Pages 166 - 172
  Meltem Dinleyici, Eylem Kıral, Ahmet Sami Yazar, Sabiha Şahin
 10. A Retrospective Analysis of Childhood Poisoning
  Pages 173 - 181
  Burcu Kökoğlu, İlhami Ünlüoğlu, Uğur Bilge, Sabiha Şahin
 11. Aritmi İlişkili Kardiyomiyopatili Bir Olgu: Aritminin Tedavisi ve Tekrarlamasından Kaynaklanan Sol Ventrikül Sistolik İşlevlerindeki Dalgalanmalar
  Pages 182 - 186
  Taner Ulus, Halit Emre Yalvaç, Ezgi Çamlı, Muhammet Dural, Nilgün Işıksalan Özbülbül
 12. Tubulointerstitial Nephritis and Uveitis (TINU) Syndrome: A Case Report and Review of Literatüre
  Pages 187 - 191
  Erdal Bodakçi, Döndü Üsküdar Cansu, Cengiz Korkmaz
 13. Mezenterik Duplikasyon Kisti
  Pages 192 - 195
  Bartu Badak
 14. Osteoartritte Nöropatik Ağrı
  Pages 196 - 202
  Nurhan Barutçu, Merih Özgen