Osmangazi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

44.826

174.902

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 40 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Osmangazi Tıp Dergisi
  Sayfalar 0 - 0
  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Osmangazi Tıp Dergisi
 2. Perkütan Balon Mitral Valvuloplasti Sırasında Transözofajiyal Ekokardiyografi Kılavuzluğunun İşlem Başarısı ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 7
  Muhammet Dural, Kamal Isgandarov, Gurbet Özge Mert, Necmi Ata, Kadir Uğur Mert
 3. The Effect of Valproic Acid on Fetal Hemoglobin Synthesis in Children with Epilepsy
  Sayfalar 8 - 12
  Kursat Bora Carman, Zeynep Canan Özdemir, Yeter Düzenli Kar, Eren Gündüz, Havva Üsküdar Teke, Didem Arslantaş, Coşkun Yarar, Özcan Bör
 4. Günübirlik Operatif Histeroskopi Olgularında Preemptif Uygulanan Parasetamol ve Tenoksikamın Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 13 - 18
  Serap Kara, Ayten Bilir, Dilek Ceyhan
 5. Rejyonel İntravenöz Anestezide Lidokain ve Lidokain-Midazolamın Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 19 - 24
  Nurbanu Yaşar, Ayten Bilir, Dilek Ceyhan, Cemil Sabuncu
 6. Comparison of Real-Time Contact Surface Temperature of Metal Bars That Are Frequently used ın Experimental Contact Burn Models
  Sayfalar 25 - 30
  Mehmet Surhan Arda
 7. Sinonazal İnverted Papillom Olgularımızda Cerrahi Tedavi Sonuçları
  Sayfalar 31 - 38
  Ercan Kaya, Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Nurullah Türe, Hamdi Çaklı, Melek Kezban Gürbüz, Şükrü Turan
 8. Evaluation of Shoulder Dislocation in Emergency Department: Sedoanalgesia and Follow up
  Sayfalar 39 - 43
  Evvah Karakılıç, Engin Özakın, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya
 9. Evaluation of BIS Monitorization Using Sevoflurane Versus Desflurane During Extracorporeal Circulation in Cardiovascular Surgery Anesthesia
  Sayfalar 44 - 52
  Ebru Karakoç, İlkay Ceylan, Belkıs Tanrıverdi
 10. Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Hastalarında Spironolaktonun Atriyal İleti Üzerine Etkisi
  Sayfalar 53 - 60
  Taner Ulus, Sayyed Hamed Moghanchızadeh, Muhammet Dural, Kadir Uğur Mert, Muzaffer Bilgin, Fezan Mutlu
 11. Mirtazapin Diyabet Oluşturulan Sıçanların Beyinciklerindeki Hasarı Kısmen Düzeltmektedir
  Sayfalar 61 - 69
  Erhan Şahin, Ezgi Bektur, Dilek Burukoğlu Dönmez, Cengiz Bayçu, Devrim Özgür Can, Varol Şahintürk
 12. Clinical and Laboratory Results and Prognosis Patients with Scleroderma: A Single Center Experience
  Sayfalar 70 - 78
  Ebru Özden Yılmaz, Döndü Üsküdar Cansu, Cengiz Korkmaz
 13. Dexketoprofen Effectively Reduces Postoperative Pain and Meperidine Consumption After Lumbar Discectomy and Laminectomy
  Sayfalar 79 - 85
  İsmail Yıldız, İlkay Ceylan, Ebru Karakoç, Birgül Yelken
 14. Anne Sütü Aflatoksin M1 (AFM1) Düzeyleri ve Annenin Beslenme Alışkanlıkları ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 86 - 91
  Meltem Dinleyici, Gonca Kılıç Yıldırım, Özge Aydemir, Tuğba Barsan Kaya, Kürşat Bora Çarman
 15. Salmonella ve Dalak Absesi
  Sayfalar 92 - 95
  Bartu Badak
 16. Nadir Bir Olgu Bouveret Sendromu
  Sayfalar 96 - 101
  Bartu Badak, Enver İhtiyar
 17. Pediatride Adolesan Morbid Obezitenin Bariatrik Cerrahisinde Anesteziyoloji Deneyimi
  Sayfalar 102 - 106
  Sema Şanal Baş, Dilek Ceyhan, Ayten Bilir, Mehmet Sacit Güleç, Hüseyin İlhan
 18. Suça Sürüklenen Çocuklarda Maliyet Analizi Örneği: Olgu Sunumu
  Sayfalar 107 - 110
  Kenan Karbeyaz, Adnan Çelikel, Harun Akkaya, Yasemin Balcı
 19. Guillain-Barre Sendromu ile Prezente olan Mide Karsinomu: Olgu sunumu
  Sayfalar 111 - 113
  Sabri Güncan
 20. Epigenetikten Kansere Uzanan Çizgiler: Uzun Kodlamayan RNA’lar
  Sayfalar 114 - 121
  Didem Turgut Coşan, Emine Yağcı, Hülyam Kurt
 21. X’e Bağlı Resesif Geçiş Gösteren Herediter Spastik Paraparezili Bir Türk Ailesi
  Sayfalar 122 - 124
  Dilcan Kotan, Saadet Sayan, Aslı Aksoy Gündoğdu