Osmangazi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim  aylarında olmak üzere yılda dört kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

48.117

209.797

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim  aylarında olmak üzere yılda dört kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, DRJI, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 41 - Sayı 1 - Oca 2019
 1. ESOGÜ Tıp Fakültesi Osmangazi Tıp Dergisi

  ESOGÜ Osmangazi Tıp Dergisi
 2. Çiğ, Pastörize ve Ticari İnek Sütü Deri Prik Testlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 1 - 5
  Hülya Anıl, Koray Harmancı
 3. Görüntü İşleme ve Analizinin Tıpta Kullanımı ve Bir Uygulama
  Sayfalar 6 - 16
  Usame Ömer Osmanoğlu, Fezan Mutlu, Hüseyin Gürsoy, Suzan Şanlısoy
 4. The Evaluation of Postnatal Follow-up Results of the İnfants with Mild and Moderate İsolated Antenatal Hydronephrosis
  Sayfalar 17 - 22
  Nuran Çetin
 5. Gebe Eğitiminin Anne ve Babanın Anksiyete, Depresyon Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 23 - 30
  Dilek Şayık, Semahat Arı, Yeliz Kaya, Emine Kaya Usta
 6. Psödoeksfoliasyon Sendromlu Hastalarda Atriyal İleti Zamanı
  Sayfalar 31 - 38
  Taner ULUS, Kamal Isgandarov, Sayyed Hamed Moghanchızadeh, Merve Bozkurt, Fezan Mutlu, Nilgün Yıldırım
 7. Sigara Dumanına Maruz Kalan Sıçanlarda Lipit Profili ve Karaciğer Fonksiyon Testleri Üzerine L -NAME ve Vitamin E' nin Etkileri
  Sayfalar 39 - 45
  Fahrettin Akyüz, Yakup Kara, Fatih Kar, Ceyhan Hacıoğlu, M. Cengiz Üstüner
 8. Eskişehirde Kadın Doğum Kliniklerine Başvuran Kadınlarda Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığının Farklı Yöntemlerle Araştırılması ve Çeşitli Sosyal Değişkenlerle olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 46 - 57
  Nihal Dogan, Fatma Gitmez
 9. Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu
  Sayfalar 58 - 71
  Can Cemal Cingi, Erhan Eroğlu
 10. The Influence of Thrombophilic Gene Mutation on Recurrence of Venous Thromboembolism: A Retrospective Cross-Sectional Study
  Sayfalar 72 - 80
  Emrah Şişli, Öztekin Oto
 11. The Relationship Between the JAK2-V617F Mutation Status and Predictors of Clinical Outcomes in Patients with Essential Thrombocythemia
  Sayfalar 81 - 86
  Mehmet Erdem Alagüney, Funda Ceran, Mesude Falay, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet
 12. 36.000 Volt Elektrik Çarpması: Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz
  Sayfalar 87 - 90
  Gülçin AYDIN, Işın Gençay, Selim Çolak
 13. Insidental Saptanan Nadir bir Olgu: Apendikste Pigmente Nöroendokrin Tümör
  Sayfalar 91 - 94
  Büşra Hayit, Funda Canaz, Özgül Paşaoğlu
 14. Uyuşturucu Madde Etkisi Altındaki Mağdurların Uğradığı Cinsel Saldırılar:Olgu Serisi
  Sayfalar 95 - 101
  Emre Mutlu, Faruk Aşıcıoğlu
 15. Otolojide Lazer Kullanımı
  Sayfalar 102 - 108
  Nihat Susaman, Turgut Karlıdağ