Osmangazi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

40.089

135.189

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 40 - Sayı 2 - May 2018
 1. Osmangazi Tıp Dergisi (OTD) Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Osmangazi Tıp Dergisi
 2. Çocuklardaki Alerjik Rinit, Astım ve Atopik Dermatitle Adipokinlerin İlişkisi
  Sayfalar 1 - 5
  Fatma Aydın, Hülya Anıl, Abdülkadir Koçak, Koray Harmancı, Gürkan Bozan
 3. Calcaneus’un Antropometrik Ölçümü İçin Örnek Bir Çalışma
  Sayfalar 6 - 12
  Meltem Alpay, Bengi Yeğin, Ferruh Yücel, Hakan AY, Ali Can Korkmaz, Hilmi Özden
 4. Akut İshali Olan ve Olmayan Çocuklarda Farklı Tanı Yöntemleriyle Blastocystis sp. Tanımlanması
  Sayfalar 13 - 17
  Nihal Dogan, Nazmiye Ülkü Tüzemen, Ener Çağrı Dinleyici
 5. Atriyum Fibrilasyonu Hastalarında Bifazik ve Monofazik Dalga Formuyla Kardiyoversiyonun Karşılaştırılması
  Sayfalar 18 - 24
  Ahmet Doksöz, Gurbet Özge MERT, Kadir Uğur Mert
 6. İmmun Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Yanıtı Yönünden Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 25 - 32
  Hamide Eda Tatlıpınar, Hava Üsküdar Teke, Olga Meltem Akay
 7. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Rezeksiyonları Sonrası Gelişen Hemoraji Nedenleri ve Tedavi Yaklaşımı
  Sayfalar 33 - 38
  Kemal Karapınar, Sertan Erdoğan, Celal Buğra Sezen, Ali Cevat Kutluk, Cemal Aker, Cem Emrah Kalafat, Salih Bilen, Celalettin İbrahim Kocatürk
 8. Ailesel Akdeniz Ateşi Tanısı Alan Olgularda MEFV Geni Mutasyonlarının ve Allel Frekanslarının Dağılımı - Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 39 - 46
  Oğuz Çilingir, Beyhan Durak Aras, Serap Arslan, Özden Kutlay, Ebru Erzurumluoğlu, Sinem Kocagil, Sevilhan Artan
 9. Assessment of the Additional Value of Fetal Magnetic Resonance Imaging to Prenatal Ultrasound in a Single Institution
  Sayfalar 47 - 52
  Melih Velipaşaoğlu, Suzan Şaylısoy, Ece Öcal, H.Mete Tanır
 10. Comparison of Unconditional Asymptotic, Exact Conditional and Robust Logistic Regression Methods for Binary Contaminated Data Sets: A Simulation Study
  Sayfalar 53 - 59
  Muzaffer Bilgin, Ertugrul Colak
 11. Farklı Optimizasyon Teknikleri ve Örneklem Büyüklüklerinde Standart Tobit Modeli Tahmincilerinin Performansı üzerine Bir Simülasyon Çalışması
  Sayfalar 60 - 69
  Büşra Emir, Ertuğrul Çolak, Kevser Setenay Öner
 12. Lökomoid Reaksiyon ve Konglemere Lenfadenopatiler İle Prezente Olan Granülositik Sarkom Olgusu
  Sayfalar 70 - 74
  Hava ÜSKÜDAR TEKE, Hamide Eda Tatlıpınar, Neslihan Andıç, Eren Gündüz, Funda Canaz, Olga Meltem Akay
 13. Kolesistitli Bir Olguda Yüksek CA 19-9 Seviyesi
  Sayfalar 75 - 77
  Bartu Badak, Mustafa Salış
 14. Propofol Kullanımı Sonrası Gelişen Deliryum
  Sayfalar 78 - 81
  Dilek Ceyhan, Ümit Akkemik, Kemal Demirtaş
 15. Erişkin hastada dev juvenil polip: Olgu sunumu
  Sayfalar 82 - 85
  Bartu Badak, Muhammed Kandemir, Necdet Fatih Yasar
 16. Suça Sürüklenen Çocuk Anneler, Eskişehir’den Bir Olgu Serisi
  Sayfalar 86 - 89
  Kenan Karbeyaz
 17. Primer Açı Kapanması Glokomunda Güncel Tanı ve Tedavi
  Sayfalar 90 - 100
  Tülay Şimşek
 18. Servikal Komşu Segment Hastalığı
  Sayfalar 101 - 106
  Zühtü Özbek, Emre Özkara, İpek Yağmur, Ali Arslantaş
 19. Jinekolojik Onkolojide Müzik Terapisinin Yeri
  Sayfalar 107 - 109
  Esra Nur Meriç, Yeliz Kaya
 20. Endoskopik Otolojik Uygulamalar
  Sayfalar 110 - 115
  Özgür Sürmelioğlu, Muhammed Dağkıran