Osmangazi Tıp Dergisi

ISSN 1305-4953 | e-ISSN 2587-1579 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

28.910

79.127

Osmangazi Tıp Dergisi, klinik ve deneysel çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp alanında klinik haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli bir dergidir. Dergi Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez basılan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçe / İngilizce dir.  Sağlık Bilimleri Alanında  çalışan bilim insanlarının seçilmiş konularda güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasını amaçlar.

Osmangazi Tıp Dergisi, TR Dizin ULAKBİMIndex Copernicus, Google Scholar ve Türk Medline tarafından dizinlenmektedir.

 


OSMANGAZİ TIP DERGİSİ Son Sayı
Cilt 40 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. DERGİ KİMLİĞİ VE İÇİNDEKİLER

  Osmangazi Tıp Dergisi (OTD) Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 2. Kardiyak Arrest Sonrası Spontan Dolaşımı Sağlanan ve Girişimsel Koroner Revaskülarizasyon Yapılan Hastaların Analizi
  Sayfalar 1 - 6
  Engin Özakın, Hakan Dolgun, Ebubekir Aslan, Nurdan Acar, Kadir Uğur Mert, Filiz Baloğlu Kaya, Mustafa Emin Çanakçı
 3. Multipl Skleroz’un Değişik Klinik Tiplerinde ve Farkli Evrelerinde Cd4(+) Cd25(+) Regülatuar T Hücre Profili ve Foxp3 Ekspresyonu
  Sayfalar 7 - 13
  Mustafa Men, Demet İlhan Algın, Ceyhan Kutlu, Zafer Gülbaş
 4. Tilte (Eğik) Disk Sendromunda Kırılma Kusuru ve Optik Biyometri Özellikleri
  Sayfalar 14 - 19
  Dilruba Koseoglu, Huseyin Gursoy, Muzaffer Bilgin, Ertugrul Colak
 5. Gen Ekspresyon Verilerinde Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Yeni Bir Denetimli Temel Bileşenler Analizi’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 20 - 27
  Mevlüt Türe, İmran Kurt Ömürlü
 6. Sistemik Skleroderma Hastalarında Periferik Kan T Regulatuvar Hücreleri Ve T Helper 17 Hücrelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 28 - 33
  Döndü Üsküdar Cansu, Hava Üsküdar Teke, Cengiz Korkmaz
 7. Yaşlılık Döneminde Ağaçtan Düşmeye Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 34 - 39
  Kenan Karbeyaz, Meryem Şenlik, Yeşim Yetiş, Ayhan Güneş, Ali Yılmaz
 8. Epidural Anestezide Uygulanan İzobarik Bupivakain ile Hiperbarik Bupivakainin Etkilerinin Değerlendirlmesi
  Sayfalar 40 - 47
  İlkay Ceylan, Ebru Karakoç, İsmail Yıldız, Sacit Güleç
 9. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Koroner Bypass Cerrahisi: Off-Pump mı? On-Pump mı?
  Sayfalar 48 - 55
  Cengiz Ovalı
 10. Kompleks İliak Arter Anevrizmalarında Çok Katmanlı Akış Modülatörü Kullanımı
  Sayfalar 56 - 63
  Cengiz Ovalı, Sadettin Dernek
 11. Cerrahi Tedavi Sonrası Adjuvan Kemoterapi Alan ve Almayan Evre II Kolon Kanserli Hastaların Klinik ve Patolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 64 - 70
  Betül Aydın Buyruk, Özden Altundağ
 12. Hem İmatinib Hem de Nilotinib Tedavisi altında Gelişen Grade 3-4 Cilt Döküntüsü, Tirozin Kinaz İnhibitörü Başlamadan Öngörülebilir mi? Olgu sunumu
  Sayfalar 71 - 74
  İbrahim Vasi, Sevda Keleş Taşdüzen, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Olga Meltem Akay
 13. Tibial Tuberkle Avülzion Kırıklarında Osgood-Schlatter Hastalığı ve Ayırıcı Tanı: Olgu Sunumu
  Sayfalar 75 - 78
  Abdullah ALGIN
 14. Ülseratif kolitle ilişkili dirençli pyoderma gangrenosum tedavisinde certolizumab pegol deneyimi
  Sayfalar 79 - 82
  Döndü Üsküdar Cansu, Tuncer Temel, Cengiz Korkmaz
 15. İzole sfenoid sinüs patolojileri: 7 olgunun retrospektif analizi
  Sayfalar 83 - 89
  Alper Dilci, Ömer Bilaç, Ersem Giritli
 16. Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi Sonrası Gelişen Bilateral Pnömotoraks: Olgu Sunumu
  Sayfalar 90 - 93
  Bartu Badak, Arda Şakir Yılmaz
 17. Bir Çoklu Organ Toksini: Akrilamit
  Sayfalar 94 - 100
  Sedat Kaçar, Varol Şahintürk
 18. Dış Ve Orta Kulak Malformasyonlarına Yaklaşımda Klasik Ve Yeni Uygulamalar
  Sayfalar 101 - 109
  Öner Sakallıoğlu
 19. Aşağı Anterior Rezeksiyon
  Sayfalar 110 - 115
  Bartu Badak, Ersin Ateş
 20. “Euterpe Olerecea” nın Antioksidan ve Öğrenme –Bellek Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 116 - 120
  Fatma Sultan Kılıç, Şule Aydın, Cafer Yıldırım
 21. Meme Kanseri İlişkili Lenfödem Gelişimini Önlemede Ve Yaşam Kalitesini Yükseltmede Etkin Yöntem: Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi
  Sayfalar 121 - 129
  Kübra Temur, Sevgisun Kapucu