Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-6052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ouhcd

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - Ordu University Journal of Nursing Studies Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanır.

Amaç ve Kapsam

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - Ordu University Journal of Nursing Studies hemşireliğin tüm alanları ile ilgili nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan, uluslararası, açık erişimli ve hakemli bilimsel e-dergidir. Dergi orijinal araştırma, inceleme, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup yazılarına yer verir. Gönderilen çalışmalar Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dergi yılda üç kez Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanması için ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  http://dergipark.gov.tr/ouhcd  web sitesinden ücretsiz ulaşılabilir. 

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi

e-ISSN 2667-6052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/ouhcd
Kapak Resmi

84

571

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - Ordu University Journal of Nursing Studies Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yayınlanır.

Amaç ve Kapsam

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi - Ordu University Journal of Nursing Studies hemşireliğin tüm alanları ile ilgili nitelikli çalışmaların paylaşılmasını sağlamayı amaçlayan, uluslararası, açık erişimli ve hakemli bilimsel e-dergidir. Dergi orijinal araştırma, inceleme, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup yazılarına yer verir. Gönderilen çalışmalar Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Dergi yılda üç kez Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanması için ücret alınmaz. Derginin tüm sayılarına  http://dergipark.gov.tr/ouhcd  web sitesinden ücretsiz ulaşılabilir. 

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Ara 2018
 1. Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği
  Sayfalar 1 - 9
  Buket Daştan, Sevilay Hintistan
 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 10 - 17
  Nurgül Bölükbaş
 3. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları
  Sayfalar 18 - 27
  Zeynep Tatlı, Aydanur Aydın, Perihan Şimşek, Merve Özdemir, Sefa Gölbaşı, Semra Karacan, Ayla Gürsoy, Abdülkadir Gündüz
 4. İntravenöz İnfüzyon Uygulamalarının Tarihçesi
  Sayfalar 28 - 36
  Merdiye Şendir, Semra Açıksöz, Nurdan Yalçın Atar, Demet İnangil, Ayşe Kabuk, İlayda Türkoğlu
 5. Göçün Kadın Yaşamı ve Sağlığı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 37 - 46
  Kumru Kurtuldu, Ebru Şahin