Ordu University Journal of Nursing Studies
Cover Image
e-ISSN 2667-6052 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/ouhcd

Ordu University Journal of Nursing Studies is published by the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences at Ordu University.

Ordu University Journal of Nursing Studies  is an international, open-access and peer-reviewed scientific e-journal that aims to ensure that qualified work on all fields of nursing is shared.

Ordu University Journal of Nursing Studies welcomes original research, meta analysis, systematic review, case report, review articles and letters to the editor. The submitted for publication to journal work must be in Turkish or English. The journal is published three times a year in April, September and December. There is no charge for the publication of the scientific studies submitted to the journal. All issues of the journal can be accessed free of charge from the http://dergipark.gov.tr/ouhcd  website.

Ordu University Journal of Nursing Studies

e-ISSN 2667-6052 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Ordu University | http://dergipark.gov.tr/ouhcd
Cover Image

273

1.354

Ordu University Journal of Nursing Studies is published by the Department of Nursing of the Faculty of Health Sciences at Ordu University.

Ordu University Journal of Nursing Studies  is an international, open-access and peer-reviewed scientific e-journal that aims to ensure that qualified work on all fields of nursing is shared.

Ordu University Journal of Nursing Studies welcomes original research, meta analysis, systematic review, case report, review articles and letters to the editor. The submitted for publication to journal work must be in Turkish or English. The journal is published three times a year in April, September and December. There is no charge for the publication of the scientific studies submitted to the journal. All issues of the journal can be accessed free of charge from the http://dergipark.gov.tr/ouhcd  website.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi Last Issue
Volume 1 - Issue 1 - Dec 2019
 1. Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği
  Pages 1 - 9
  Buket Daştan, Sevilay Hintistan
 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ve Etkileyen Faktörler
  Pages 10 - 17
  Nurgül Bölükbaş
 3. Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerini Kullanma Durumları
  Pages 18 - 27
  Zeynep Tatlı, Aydanur Aydın, Perihan Şimşek, Merve Özdemir, Sefa Gölbaşı, Semra Karacan, Ayla Gürsoy, Abdülkadir Gündüz
 4. İntravenöz İnfüzyon Uygulamalarının Tarihçesi
  Pages 28 - 36
  Merdiye Şendir, Semra Açıksöz, Nurdan Yalçın Atar, Demet İnangil, Ayşe Kabuk, İlayda Türkoğlu
 5. Göçün Kadın Yaşamı ve Sağlığı Üzerine Etkileri
  Pages 37 - 46
  Kumru Kurtuldu, Ebru Şahin