Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları
Kapak Resmi
e-ISSN 2148-1512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği |
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) temel dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirilmesi ve eğitimi ile ilgili araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi de dâhil olmak üzere eğitimin bütün kademelerine yönelik çalışmalar derginin kapsamı içine girmektedir. OYEA sadece orijinal araştırmalara (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir.

Ayrıca bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimi ile ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.
    

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları

e-ISSN 2148-1512 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği |
Kapak Resmi

10.620

43.253
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) temel dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirilmesi ve eğitimi ile ilgili araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi de dâhil olmak üzere eğitimin bütün kademelerine yönelik çalışmalar derginin kapsamı içine girmektedir. OYEA sadece orijinal araştırmalara (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir.

Ayrıca bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimi ile ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.