Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7639 | e-ISSN 2149-8261 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |

Türkiye’de özel eğitim alanında yayımlanan ilk dergi olma özelliğine sahip olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1991 yılında yayın hayatına girmiş, 1992 yılında elektronik ortamda yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi 1995 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Özel Eğitim Dergisi 1991 yılında basılı, 1992-2015 yılları arasında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlanmış olup 2016 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Daha öncesinde yılda iki sayı çıkan Özel Eğitim Dergisi, 2014 yılından itibaren uluslararası alanda Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. 2018 yılından itibaren ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayısı olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

Özel Eğitim Dergisi 2008 yılından itibaren ProQuest Political Science Journals, 2011 yılından itibaren EBSCO Host, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve 2017 yılından itibaren Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Ayrıca 2016 yılından itibaren Türk Eğitim İndeksiSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından dizinlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Scopus ve SSCI başta olmak üzere diğer indekslerde taranmak amacıyla başvurular yapılmıştır.

Hakemli ve akademik bir dergi olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi’nde özel eğitim alanında özel gereksinimli olan ve olmayan tüm yaş gruplarındaki bireyleri kapsayan derleme, nicel ve nitel araştırma, tek denekli ve karma yöntemi kullanan Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin her sayısında, toplam makale sayısının yaklaşık %20'si kadar derleme makale yayımlanmaktadır.

Yayımlanmaya başladığı günden bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarının göstermiş olduğu çabalar ve okurlarımızın, yazarlarımızın ve hakemlerimizin vermiş olduğu destekler sonucunda dergimizin bilimsel niteliği giderek artmış ve alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Eğitim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan ve alanında saygın bir yere sahip olan Özel Eğitim Dergisi, akademik, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini geliştirerek yayın hayatına devam etmektedir.


DUYURULAR


 onemli.gif Dergi kullanıcılarımızın dergimizden gelen e-postaları alabilmesi için panellerinden e-posta adreslerini aktifleştirmesi ve e-postalarına gelen  doğrulama kodunu onaylaması gerekmektedir. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaya başlamıştır. ESCI'ye ilişkin ilgili web adresi için tıklayınız.

ESCI’de taranmaya başladığımızdan ve SSCI için değerlendirme sürecinde olduğumuz için yayım ve yazım kurallarımızı güncelledik. Güncel yayım ve yazım kurallarımıza ulaşmak için tıklayınız. 

ESCI’de taranmaya başladığımızdan ve SSCI için değerlendirme sürecinde olduğumuz için yayım ve yazım kurallarımızın yenilenmesiyle birlikte makale şablonumuz da değişti. Güncel makale şablonumuza ulaşmak için tıklayınız.  

 

  

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

ISSN 1304-7639 | e-ISSN 2149-8261 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Ankara Üniversitesi |
Kapak Resmi

119.969

241.439

Türkiye’de özel eğitim alanında yayımlanan ilk dergi olma özelliğine sahip olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 1991 yılında yayın hayatına girmiş, 1992 yılında elektronik ortamda yayımlanmaya başlanmıştır. Dergi 1995 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir. Özel Eğitim Dergisi 1991 yılında basılı, 1992-2015 yılları arasında hem basılı hem de elektronik ortamda yayımlanmış olup 2016 yılından itibaren ise sadece elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Daha öncesinde yılda iki sayı çıkan Özel Eğitim Dergisi, 2014 yılından itibaren uluslararası alanda Nisan, Ağustos ve Aralık sayısı olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır. 2018 yılından itibaren ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayısı olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

Özel Eğitim Dergisi 2008 yılından itibaren ProQuest Political Science Journals, 2011 yılından itibaren EBSCO Host, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve 2017 yılından itibaren Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Ayrıca 2016 yılından itibaren Türk Eğitim İndeksiSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından dizinlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Scopus ve SSCI başta olmak üzere diğer indekslerde taranmak amacıyla başvurular yapılmıştır.

Hakemli ve akademik bir dergi olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi’nde özel eğitim alanında özel gereksinimli olan ve olmayan tüm yaş gruplarındaki bireyleri kapsayan derleme, nicel ve nitel araştırma, tek denekli ve karma yöntemi kullanan Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Makalelerin gönderme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Derginin her sayısında, toplam makale sayısının yaklaşık %20'si kadar derleme makale yayımlanmaktadır.

Yayımlanmaya başladığı günden bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarının göstermiş olduğu çabalar ve okurlarımızın, yazarlarımızın ve hakemlerimizin vermiş olduğu destekler sonucunda dergimizin bilimsel niteliği giderek artmış ve alanda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Eğitim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlayan ve alanında saygın bir yere sahip olan Özel Eğitim Dergisi, akademik, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini geliştirerek yayın hayatına devam etmektedir.


DUYURULAR


 onemli.gif Dergi kullanıcılarımızın dergimizden gelen e-postaları alabilmesi için panellerinden e-posta adreslerini aktifleştirmesi ve e-postalarına gelen  doğrulama kodunu onaylaması gerekmektedir. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaya başlamıştır. ESCI'ye ilişkin ilgili web adresi için tıklayınız.

ESCI’de taranmaya başladığımızdan ve SSCI için değerlendirme sürecinde olduğumuz için yayım ve yazım kurallarımızı güncelledik. Güncel yayım ve yazım kurallarımıza ulaşmak için tıklayınız. 

ESCI’de taranmaya başladığımızdan ve SSCI için değerlendirme sürecinde olduğumuz için yayım ve yazım kurallarımızın yenilenmesiyle birlikte makale şablonumuz da değişti. Güncel makale şablonumuza ulaşmak için tıklayınız.