Hakkında

DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM, DergiPark hizmeti kapsamında Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Adres dergipark.gov.tr

---------------------------------------------------------

Amaç

  • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
  • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
  • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak.

---------------------------------------------------------

DergiPark'a katılım

Türkiye'de yayımlanan Hakemli Akademik Dergiler DergiPark Web sayfası üzerindeki " Başvuru Formunu doldurarak DergiPark'a katılabilirler.

Yeni yayınlanması planlanan dergiler de aynı başvuru formunu doldurarak yayın hayatına DergiPark ile başlayabilirler.

Başvuru yapan dergiler için öncelikle DergiPark sistem üzerinde bir alan açılarak Dergi Web sayfası oluşturulur. Daha sonra kullanıcı adı ve şifresi Dergi Yöneticisi ve/veya Editöre bildirilir. Bundan sonraki süreçte derginin yönetimi tamamen dergiye aittir.

Bu süreçte DergiPark, varsa derginin kendi sayfasında bulunan arşivini yeni sayfasına aktarır ve sistemin kullanımı konusunda teknik destek sağlar.

Sistem güvenliği, güncellenmesi, geliştirilmesi, yedeklenmesi vb. teknik sorumluluklar TÜBİTAK ULAKBİM'e aittir.

DergiPark'ta yayımlanan her derginin ayrı bir alan adı ve görünümü olmakla birlikte, tüm dergiler aynı alt yapıyı kullanmaktadır. Ancak her dergi kendi sayfasını dilediği şekilde özgün hale getirebilme imkanına sahiptir.

Dergi yöneticileri, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla DergiPark sistemini kullanarak makalenin başvurusundan yayımlama sürecine kadar olan tüm aşamaları elektronik ortamda yöneterek Web üzerinden yayımlayabilirler.

DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir.

DergiPark'a katılan her dergi ile karşılıklı hakların korunacağı bir “Katılım Sözleşmesi” imzalanır.


Önemi Bilgi: DergiPark, Türk Tıp Dizini veya DOAJ gibi bir dizinleme sistemi olmayıp, TR Dizin ile karıştırılmamalıdır. DergiPark; dergilerin ulusal ve uluslararası dizinlere girebilmesi için standart bir alt yapı hizmeti sunar.

---------------------------------------------------------

Tarihçe

Proje başlangıç tarihi Eylül 2013’tür.

DergiPark, sahip olduğu teknik altyapı ile Ulusal Atıf Dizini için temel oluşturacak makale yapısına sahiptir.

Proje başladığında 100 olan dergi sayısı,

2014'de 461,

2015'de 824,

2016'da 1.200

Temmuz 2017'de aktarılmayı bekleyenlerle birlikte 1.576'e yükselmiştir.

Türkiye'de yayımlanan toplam akademik dergi sayısının 2.300 civarında olduğu öngörülmektedir. DergiPark'ın Türkiye'deki tüm dergileri kapsayacak biçimde geliştirilmesi hedeflenenmektedir.

DergiPark, başlangıçta Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden hizmet vermeye başlamış, ancak dergi sayısı ve kullanıcıların artmasıyla birlikte ADS'nin ihtiyaçlara cevap vermemesi yüzünden 2017 yılı itibariyle ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) adında, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan yeni bir sistem geliştirmiştir.

-----------------------------------------------------------

ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)

Başlangıçta OJS (Open Journal Systems) altyapısı kullanılarak hizmet veren DergiPark’ta dergi sayısı ve içerik arttıkça OSJ yetersiz kalmaya başladığından kullanıcıların talep ve beklentileri de göz önüne alınarak yeni teknolojiye uyumlu, aşağıdaki teknik özelliklere sahip ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) geliştirilmiş ve 2017 yılından itibaren kullanıma suulmuştur.

UDS Teknik Özellikler

  • Açık Kaynak Kodlu, herkes tarafından geliştirilebilir,
  • Bulut üzerinde çalışabilmeye uygundur.
  • PHP, JAVA ve C dilleriyle modüller REST API’lerle birbirine bağlıdır.
  • Veri tabanı olarak PostgreSQL ile arama tarafında ElasticSearch kullanılmıştır.
  • 1 ila 1.000.000 dergi arasında fark olmayacak şekilde yazılım mimarisi vardır.
  • Herhangi bir işlem API’ler üzerinden yapılabilir halde olduğu için veri aktarımı, yönetimsel işlemler vb. işlemlerde zaman kazandırır.
  • Temiz, düzenli ve ölçülebilir veriye erişim sağlar.

----------------------------------------------------------

DergiPark DOI Hizmeti

DergiPark kapsamında yer alan dergilerin makalelerine aşağıdaki koşulları sağlamaları durumunda, ücretsiz olarak uluslararası bir tanımlayıcı olan DOI (Digital Object Identifier) hizmeti verilmektedir. Bu hizmetten faydalanan dergi sayısı Temmuz 2017 tarihi itibariyle 356 dır.


DOI hizmeti, TÜBİTAK ULAKBİM'in CrossRef ile anlaşma yaptığı tarih olan 2014 itibari ile verilir.
DergiPark DOI hizmetinden faydalanmak için derginin DergiPark'ta yer alması ve aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getirmesi gerekir;
1. TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmek ve sayılarını düzenli olarak DergiPark üzerinden yayımlamak,

2. DOAJ (Directory of Open Access Journals)'da yer almak ve sayılarını düzenli olarak DergiPark üzerinden yayımlamak,

3. Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürüterek (Hakemler için değerlendirme formlarını sistem üzeride hazırlamak, hakem ataması yapmak vb.) sayı yayımlamak. Bu kriteri sağlayan dergilerin tüm makaleler için süreç kullanarak en az 2 sayı yayımlamış olması gerekir. DOI hizmeti almaya başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı koşulu yerine getirmeleri zorunludur.


Yayım hayatına yeni başlayan dergilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için 3. koşulu sağlıyor olmaları gerekir.

Dergiler, DOI hizmeti için CrossRef ile Temsil Edilen Üyelik Sözleşmesi imzalamak ve ULAKBİM'e göndermek durumundadır. Bu sözleşme talep eden dergilere ULAKBİM tarafından iletilir. Dergiler, bu anlaşma gereği,  DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orjinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser sahibine aittir.

CrossRef ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği CrossRef'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir. DergiPark DOI hizmeti, dergilere ücretsiz bir hizmet olup yukarıda belirtilen koşulların sağlanmadığı durumlarda hizmet iptal edilir.


-------------------------------------------------------------------------


DergiPark ile ilgili ilgili her türlü görüş ve öneri için dergipark@ulakbim.gov.tr 'ye

Teknik destek için ulakbim.dpdestek@tubitak.gov.tr adresine yazabilirsiniz.

-------------------------------------------------------------------------

KATILIM SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYIN

FORUM SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYIN