Hakkında

DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.

Web Adresi:  dergipark.gov.tr

---------------------------------------------------------

Amaç

 • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
 • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak
 • TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.

---------------------------------------------------------

DergiPark'a katılım

Türkiye'de yayımlanan Hakemli Akademik Dergiler DergiPark Web sayfası üzerindeki " Başvuru Formunu doldurarak DergiPark'a katılabilirler.

Yeni yayınlanması planlanan dergiler de aynı başvuru formunu doldurarak yayın hayatına DergiPark ile başlayabilirler.

Başvuru yapan dergiler için öncelikle DergiPark sistem üzerinde bir alan açılarak Dergi Web sayfası oluşturulur, varsa derginin kendi sayfasında bulunan arşivini yeni açılan sayfasına aktarır ve daha sonra kullanıcı adı ve şifresi Dergi Yöneticisi ve/veya Editöre bildirilir. Derginin yönetimi tamamen kendisine aittir.  Bundan sonraki süreçte DergiPark, sadece sistemin kullanımı konusunda teknik destek sağlar.

Sistem güvenliği, güncellenmesi, geliştirilmesi, yedeklenmesi vb. teknik sorumluluklar TÜBİTAK ULAKBİM'e aittir.

DergiPark'ta yayımlanan her derginin ayrı bir alan adı ve görünümü olmakla birlikte, tüm dergiler aynı alt yapıyı kullanmaktadır. Ancak her dergi kendi sayfasını dilediği şekilde özgün hale getirebilme imkanına sahiptir.

Dergi yöneticileri, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla DergiPark sistemini kullanarak makalenin başvurusundan yayımlama sürecine kadar geçen tüm aşamaları elektronik ortamda yönetebilirler.

DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir.

DergiPark'a katılan her dergi ile karşılıklı hakların korunacağı bir “Katılım Sözleşmesi” imzalanır.

Yayın hayatına DergiPark ile başlayan dergiler 1 yıl içerisinde ilan ettikleri şekilde düzenli sayı yayınlamazlarsa DergiPark'tan çıkarılır ve sayfasının aktif olması için yeniden başvuru yapılması gerekir.

2019 yılı itibariyle DergiPark dergileri Aktif, Pasif ve Yeni olmak üzere sınıflandırılacak, sayfalarında bu sınıflama bilgisi yer alacak ve makale gönderecek yazarlara bildirim görünecektir.


Önemi Bilgi: DergiPark, Türk Tıp Dizini veya DOAJ gibi bir dizinleme sistemi olmayıp, TR Dizin ile karıştırılmamalıdır. DergiPark; dergilerin ulusal ve uluslararası dizinlere girebilmesi için standart bir alt yapı hizmeti sunar.

---------------------------------------------------------

Tarihçe

Proje başlangıç: Eylül 2013’tür.

Kullanılan Alt Yapı

2013-2016:   OJS

2017:             OJS + UDS

Ocak 2018:    UDS 2.0 Versiyon yükseltme

Barındırılan Dergi Sayısı

2013: 100

2014: 461

2015: 824

2016:1.200

2017: 1.600

2018: 2.105

Mart 2019: 1.806

Aktarılmayı bekleyen dergi sayısı (Mart 2019): 68

OHAL kapsamında DergiPark'tan çıkarılan dergi sayısı: 12

Sayı yayımlamadığı, arşivi bulunmadığı veya akademik süreli yayın kriterlerine uymadığı için DergiPark'tan çıkartılan dergi sayısı: 393

Türkiye'de yayımlanan toplam akademik dergi sayısının 2.300 civarında olduğu öngörülmektedir. DergiPark alt yapısının Türkiye'deki tüm dergileri kapsayacak biçimde geliştirilmesi hedeflenmektedir.


DergiPark, başlangıçta Open Journal Systems (OJS) üzerinden hizmet vermeye başlamış, ancak dergi ve kullanıcı sayısının hızla artmasıyla birlikte OJS'nin ihtiyaçlara cevap vermemesi yüzünden 2017 yılı itibariyle ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) adında, dergi yayımlama sürecini daha kolay ve hızlı yönetmeyi sağlayan ve aynı zamanda dergi ve kullanıcı sayısının artışından etkilenmeden çalışabilecek yeni bir sistem geliştirmiş ve hizmete sunmuştur.

-----------------------------------------------------------

ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)

UDS, akademik süreli yayıncılık standartları gözetilerek ve kullanıcıların talep ve beklentileri de göz önüne alınarak yeni teknolojiye uyumlu, aşağıdaki teknik özelliklerde geliştirilmiş ve 2017 yılından itibaren kullanıma sunulmuştur.

UDS Teknik Özellikler


 • Bulut üzerinde çalışabilmeye uygundur.
 • PHP, JAVA ve C dilleriyle modüller REST API’lerle birbirine bağlıdır.
 • Veri tabanı olarak PostgreSQL ile arama tarafında ElasticSearch kullanılmıştır.
 • 1 ila 1.000.000 dergi arasında fark olmayacak şekilde yazılım mimarisi vardır.
 • Herhangi bir işlem API’ler üzerinden yapılabilir halde olduğu için veri aktarımı, yönetimsel işlemler vb. işlemlerde zaman kazandırır.
 • Verilerin düzgün ölçülebilir olmasına imkan sağlar.

----------------------------------------------------------

DergiPark DOI Hizmeti

DergiPark kapsamında yer alan dergiler, aşağıdaki koşulları sağlamaları durumunda, ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden faydalanabilirler.

DergiPark DOI hizmetinden faydalanmak için;

 • DergiPark'ta yer almak,
 • Açık Erişim olmak,
 • Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getirmesi gerekir;

                1- TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmek ve sayılarını düzenli olarak DergiPark üzerinden yayımlamak,

                2-  Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürüterek (Hakemler için değerlendirme formlarını sistem üzeride hazırlamak, her makale için editör dışında en az iki hakem ataması yapmak) sayı yayımlamak.

                      Bu kriteri sağlayan dergilerin tüm makaleler için süreç kullanarak en az 2 sayı yayımlamış olması gerekir. DOI hizmeti almaya başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı koşulu yerine getirmeleri zorunludur.


Yayım hayatına yeni başlayan dergilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için 2. koşulu sağlıyor olmaları gerekir.

Dergiler, DOI hizmeti için CrossRef ile Temsil Edilen Üyelik Sözleşmesi imzalamak ve ULAKBİM'e göndermek durumundadır. Bu sözleşme talep eden dergilere ULAKBİM tarafından iletilir. Dergiler, bu anlaşma gereği,  DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orjinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser sahibine aittir.

CrossRef ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği CrossRef'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir. DergiPark DOI hizmeti, dergilere ücretsiz bir hizmet olup yukarıda belirtilen koşulların sağlanmadığı durumlarda iptal etme yetkisine sahiptir.


-------------------------------------------------------------------------


DergiPark ile ilgili görüş ve öneri için dergipark@ulakbim.gov.tr 

Teknik destek için dergiparkdestek@tubitak.gov.tr

-------------------------------------------------------------------------

KATILIM SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYIN