DergiPark bir dizin değildir

Türkiye'de yayımlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar.

YÖK'ün puan verdiği ULAKBIM'de dizinlenen dergi listesi için bkz http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/