Kullanım Videoları

DergiPark anasayfa

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVEFqb1JWZ1N5YVU/view

Dergi Ayarları

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzckFSbXVLUlRnQ2M/view

Dergiler için İndeks ekleme ve anasayfada gösterme
https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYN1ZUT1RhaW9NN1k/view19

Dergilerin istatiskleri (editör ve dergi yöneticileri için)
https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYQmN2dzhXRDlfcDA/view16

Dergiye kullanıcı ekleme, rol atama
https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYZ201SFBjVVAzSVU/view23

Dergi sayfasını düzenleme; yeni sayfalar oluşturma ve link verme
https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYZ2JVM3pkSlRaLVk/view3

Makale gönderim süreci (yazarlar için)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzVDRxUEhoalVTS00/view

Hızlı Gönderi İşlemi (Makale yükleme ve Sayıya atama)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzWl90WlhuOHZlejQ/view

Sayı Oluşturma

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzU2I3Z3Z6RkUybjg/view

Editör Kurulu Oluşturma

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzc1hPbEtDNzlOLVk/view21

Dergi Yöneticisi Penceresi

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzR1NaRnZxX2lhR2s/view

Editör Penceresi

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzTS1RY1dtVy1NQVU/view

Hakem Penceresi

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzZ2FQMmVQT3B2R00/view

Yazar Penceresi

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzdFhkWDM0TlhFLXc/view

Makale Yükleme (Editörler için)

https://drive.google.com/file/d/0B-0o_h7ZCgSzLWJEbTcxVHZpMWM/view

Süreç Adım ayarları
https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYVEZ0ZVViNGloWm8/view

ÖN KONTROL ADIMINDAKİ İŞLEMLER;

    sekreter olarak giriş yapıp, yazardan düzeltme isteme;

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYMVJPcEVXVzR1QWc/view

    yazar olarak giriş yapıp, düzeltmeyi gönderme;

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYN2xlUDNCWDdkaG8/view

    sekreter olarak giriş yapıp, mizanpaj editörünü yazım kontrolü için görevlendirme;

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYQWlDWnlrZndTaVk/view

    mizanpaj editörü olarak giriş yapıp, cevap verme ve editör olarak giriş yapıp, işlemi takip etme     (log vs.);

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYR1RFVDU3N2x2Nms/view

    sekreter olarak giriş yapıp; yeni bir işlem başlatma, yazardan 2. düzeltme ve değerlendirme     adımına geçiş

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYODM1SDR5X2xaVXc/view

Makaleyi reddetme, red gerekçesi yazma ve yanlışıkla reddedilen bir makaleyi tekrar sürece sokma;

https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYOFlOS3BROVNuV1U/view5

DEĞERLENDİRME adımı

   değerlendirme adımına giriş-makale editörü ekleme.

    NOT: yazar yalnızca ön kontrol üst veriyi düzenleyebiliyor.

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYOXVLY2doUXJGM3c/view6

    bölüm editörü atama- bölüm editörü olarak giriş yapıp, hakem atama- tur ekleyerek atama
    hakeme dosya ve forumu gönderme

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYUjIwdUJCQll3dnM/view4

    hakem olarak giriş yapıp- değerlendirme yapıp, forumu doldurma

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYMC1pVlV2TThUZW8/view7

    2. hakem olarak giriş yapıp- daveti reddetme

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYdGlEMGMwcXFhYTg/view2

    hakemden gelen forum yanıtını yazara gönderme ve yazar olarak giriş yapıp- düzeltilen dosyayı     yükleme

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYVU1ZbWI0NEVfZDQ/view3

    tur 2yi başlatma, yazardan gelen dosyayı hakeme gönderme, makalenin kabul edilmesi

    NOT: makaleyi yalnızca editör kabul edebilir.

    https://drive.google.com/file/d/0B7yJMr_wSCAYaTFVQnY0U3pJN0U/view3

DÜZENLEME adımı

    mizanpaj editörünün atanması- yazara gönderilmesi- mizanpaj editörüyle tekrar işlemin açılması)4