Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pajes.pau.edu.tr

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin DergiPark internet sayfasına hoşgeldiniz.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/adresi ve https://www.journalagent.com/pajes/ üzerinden yapılmaktadır.

**************************************************

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmış bulunmaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde bilimsel çalışmalarınızın Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından akademik değerlendirilmesinin yapılarak yayımlanması hususunda yapmış olduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Siz değerli araştırmacıların İngilizce dilinde sunulmuş olan çalışmaları dergimizin tanınırlığı ve saygınlığını arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak adına artık daha fazla önem arz etmektedir.

Bilime ve dergimize yapmış olduğunuz ve yapmayı hedeflediğiniz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

SaygılarımızlaPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-7009 | e-ISSN 2147-5881 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://pajes.pau.edu.tr
Kapak Resmi

163.787

318.915

ESCI_LOGO.png image001.gif image002.gifimage003.gifimage004.gif

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin DergiPark internet sayfasına hoşgeldiniz.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ilk olarak 1995 yılında “Mühendislik Bilimler Dergisi” (ISSN: 1300-7009) adı altında yayımlanmaya başlamıştır. 2009 yılında derginin adı halen kullanılmakta olan “Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” olarak değişmiştir. Dergi 2013 yılına kadar yılda 3 sayı olarak yayımlanmış olup 2013 yılından itibaren E-Dergi olarak (ISSN: 2147-5881) yılda 6 sayı yayımlama kararı almıştır. 2014 yılından itibaren ise çıkan sayılarda konu bütünlüğü sağlanacak şekilde yayım planı tekrar güncellenmiş ve yılda 7 sayı yayımlanmaya başlanmıştır.

Dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak http://pajes.pau.edu.tr/adresi ve https://www.journalagent.com/pajes/ üzerinden yapılmaktadır.

**************************************************

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences – PAJES) 2018 yılı itibari ile (V:24 – I:1) Clarivate Analytics tarafından servis edilmekte olan Emerging Sources Citation Index kapsamında indeksleme ve özetleme faaliyetlerine alınmış bulunmaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde bilimsel çalışmalarınızın Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi tarafından akademik değerlendirilmesinin yapılarak yayımlanması hususunda yapmış olduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

Siz değerli araştırmacıların İngilizce dilinde sunulmuş olan çalışmaları dergimizin tanınırlığı ve saygınlığını arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak adına artık daha fazla önem arz etmektedir.

Bilime ve dergimize yapmış olduğunuz ve yapmayı hedeflediğiniz değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.

SaygılarımızlaCilt 24 - Sayı:3 Son Sayı
Cilt 24 - Sayı 3 - Haz 2018
 1. Yapıların plastik enerji dengesine göre sismik tasarımı
  Sayfalar 350 - 361
  Onur Merter, Taner Uçar
 2. Hafif çelik yapı tasarımında yaklaşımlar, mevcut kontrol şartları ve olası bir hafif çelik yapı yönetmeliğinde vurgulanması önerilen konular
  Sayfalar 362 - 375
  Selma Ayşegül Güneş, Seyit Çeribaşı
 3. Osmangazi Köprüsüne etkiyen rüzgâr yüklerinin sayısal modelleme ile incelenmesi
  Sayfalar 376 - 383
  Ahmet Ozan Çelik, Volkan Kiriççi
 4. Numerical modeling of rebar buckling in reinforced concrete members using truss analogy
  Sayfalar 384 - 389
  Sadık Can Girgin
 5. Yanal yüklere maruz kalan betonarme bacalarda boşluk köşe donatılarının farklı yerleşimlerinin sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 390 - 396
  Sami And Kılıç
 6. Çelik fiber ilaveli etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarının doğrusal olayan sonlu elemanlar analizi ile belirlenmesi
  Sayfalar 397 - 402
  Sena Tayfur, Selçuk Saatçi, Ninel Alver
 7. Statik ve dinamik yüklere maruz betonarme konsol istinat duvarlarının diferansiyel gelişim algoritması ile optimum tasarımı
  Sayfalar 403 - 412
  Ali Haydar Kayhan, Ahmet Demir
 8. Uçucu kül, kireç ve cam tozu kullanarak blok üretimi
  Sayfalar 413 - 418
  Paki Turgut
 9. Polinaftalin sülfonat esaslı süperakışkanlaştıcıların farklı inceliklere sahip Bayburt Taşı ikame edilmiş kompoze çimentoların mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi
  Sayfalar 419 - 425
  İlker Tekin, Duygu Tekin
 10. Klinoptilolit ile hazırlanan bitümlü karışımların Marshall karışım tasarımının değerlendirilmesi
  Sayfalar 426 - 432
  İsmail Çağrı Görkem
 11. Yüksek fırın cürufunun geoteknik özellikleri ve taşıma kapasitesi performansının incelenmesi
  Sayfalar 433 - 438
  İnci Develioğlu, Hasan Fırat Pulat
 12. Kapak altı batmış akım mansabında meydana gelen oyulmaların sayısal simülasyonu
  Sayfalar 439 - 443
  Mehmet Cihan Aydın, Çimen Karaduman
 13. Optimum design of the booster chlorination systems by using hybrid HS-Solver optimization approach
  Sayfalar 444 - 452
  Mustafa Tamer Ayvaz, Zong Woo Geem
 14. Demiryolu dolgularının taşkın anındaki güvenliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 453 - 460
  Melih Çalamak
 15. Türkiye’de yapı üretiminde ve denetiminde yaşanan etik sorunlar
  Sayfalar 461 - 467
  Savaş Bayram, Serkan Aydınlı, Abdülkadir Budak, Emel Oral
 16. Tekstil endüstrisinde bütünleşik membran sistemi ile su geri kazanımı ve hibrit ileri oksidasyon/membran filtrasyonu ile konsantrelerin arıtımı ve yönetimi
  Sayfalar 468 - 475
  Berna Kırıl Mert, Esra C. Doğan, Esin Balcı, Yasemin M. Tilki, Şeyda Aksu, Ayşegül Y. Gören, Coşkun Aydıner
 17. Biyolojik atıksu arıtma tesisi çevresel risk analizi
  Sayfalar 476 - 480
  Esra Deniz Güner
 18. Yatay deşarj edilen soğuk-yoğun atıksuların bazı deşarj parametrelerinin belirlenmesi
  Sayfalar 494 - 499
  Naim Sezgin
 19. Elektrodiyaliz proseslerinden (KED/BMED) kaynaklanan konsantre akımın minimizasyonu ve yönetimi
  Sayfalar 500 - 505
  Fatih İlhan
 20. Geri dönüştürülmüş polietilenin tehlikeli atık yakma tesisi uçucu küllerinin depolanabilirliği üzerine etkisi: Yeni bir kompozit malzemeye doğru
  Sayfalar 506 - 511
  Mahmut Kemal Korucu, Rıdvan Yamanoğlu, Erdem Karakulak, Taner Yılmaz, Nevin Gamze Karslı Yılmaz
 21. İklim değişikliğinin bitki yetiştiriciliğine etkisi: model bitkiler ile Türkiye durumu
  Sayfalar 512 - 521
  Fulya Aydın, Hasan Sarptaş
 22. Kükürt dioksit analizi için West-Gaeke ve hidrojen peroksit yöntemlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması
  Sayfalar 522 - 526
  Sibel Çukurluoğlu, Elif Gözde Temür
 23. First data on the geochemistry of fluvial deposits of Çaybağı and Palu formations (Eastern Elazığ, Turkey)
  Sayfalar 527 - 537
  Dicle Bal Akkoca, İsmail Yıldırım, Mehmet Ali Ertürk
 24. Terzili-Yerköy-Yozgat Cu yatağı ve çevresinde yetişen Euphorbia cyparissias bitkisinin biyojeokimyasal olarak incelenmesi, Türkiye
  Sayfalar 538 - 544
  Güllü Kırat
 25. Determination of stable isotope characteristics and natural radioactivity in drinking waters in Sandıklı basin (Afyonkarahisar-Turkey)
  Sayfalar 545 - 553
  Fatma Aksever, Ayşen Davraz, Remzi Karagüzel
 26. Ümitli Yaylası’nın (Gündoğmuş, Antalya) jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
  Sayfalar 554 - 560
  Mehmet Oruç Baykara
 27. Atık lastik parçalarıyla güçlendirilmiş iri taneli zeminlerin donma-çözülme sonucu mukavemetlerindeki değişimin incelenmesi
  Sayfalar 561 - 565
  Necmi Yarbaşı, Mine Alacalı
 28. Alpagut-Dodurga (Çorum) kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri
  Sayfalar 566 - 575
  Nazan Yalçın Erik, Yasemin Aslan, Aydın Büyüksaraç
 29. Dünya ve Türkiye’de gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği ve atık kabul tesisleri: Genel perspektif, yönetim ve öneriler
  Sayfalar 481 - 493
  Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Emre Subaşı