Baş Editör

Prof. Dr. Tamer KORALAY

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Fatih ÇETİŞLİ

Dr. Öğr. Üyesi Leyla DEMİR

Alan Editörleri

Doç. Dr. Necip ATAR

Dr. Fatma Figen ALTINOĞLU

Prof. Dr. Osman Ozan AVİNÇ

Prof. Dr. Ülker Güner BACANLI

Doç. Dr. Hüseyin CEYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Meriç ÇETİN

Doç. Dr. Gülbin ERDEN

Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜNER GÖREN

Prof. Dr. Fethi HALICI

Dr. Öğr. Üyesi Fatma IŞIK

Doç. Dr. Özler KARAKAŞ

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Olcay POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Serdar TEZ

Prof. Dr. Sezai TOKAT

Doç. Dr. Yasin YILMAZ


Yayın Koordinatörleri


Dr. Öğr. Üyesi Engin DEMİRAY

Doç. Dr. Hakan KARACA

Alp ŞENOCAK

Emre KORKMAZ

Ersin Bahar