Year 2013, Volume 19, Issue 3, Pages 145 - 151 2013-03-01

Comparison of the Performance Point Determination Approaches Proposed in TEC2007 and FEMA440
DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Konuralp Girgin [1] , Ercan Yüksel [2] , Arda Karabulut [3] , Selim Çakırterzi [4]

352 557

There are different approaches in the performance based design of the existing reinforced concrete structures, regarding the determination of the intersection point of capacity and demand curves. While the equivalent displacement approach is employed in Turkish Earthquake Code (TEC2007), a successive approximation technique based on the effective period and damping is suggested in FEMA440. Frame type and wall-frame type regular structures with different number of stories are selected to discuss the approaches on the performance point determination techniques proposed in TEC2007 and FEMA440. The resulting earthquake demands are compared with each other and also those obtained from the nonlinear time history analyses. Top displacement, base shear, relative story drift are amongst the discussed demand parameters. It is shown that for the structures considered in this study, the demands obtained from the TEC2007 procedure are more close to the nonlinear time history analyses results.
Mevcut betonarme yapı sistemlerinin performansa dayalı hesabında, kapasite ve istem eğrilerinin kesiştirilmesi ile elde edilen performans noktasının belirlenmesi için farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY2007) de, TB'den daha uzun peryotlu yapılar için eşit yerdeğiştirme prensibine dayalı bir yöntem izlenirken, FEMA440 da efektif periyot ve sönüm tanımlarına dayalı bir ardışık yaklaşım yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada, düzenli betonarme yapı sistemlerini temsil edecek şekilde seçilen, farklı kat sayılarına sahip çerçeve ve perde-çerçeve türü taşıyıcı sistemi olan binalar üzerinde çalışılmıştır. Bu binalar için DBYBHY2007 ve FEMA440 da tanımlanan performans noktası belirleme yaklaşımları kullanılarak elde edilen deprem istemleri, birbirleriyle ve "kesin çözüm" olarak kabul edilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (ZTADOA) ile bulunan deprem istemleriyle karşılaştırılmıştır. Bu istemler arasında tepe yerdeğiştirmesi, taban kesme kuvveti, göreli kat ötelemeleri bulunmaktadır. İncelenen sistemlerde, DBYBHY2007 ile belirlenen istemlerin "kesin çözüm" olarak kabul edilen ZTADOA sonuçlarına daha yakın olduğu gözlenmiştir.
 • ATC 40, Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, Applied Technology Council, Washinghton, DC., USA, 1996.
 • FEMA 273, NEHRP Guidelines for the Seismic Retrofit of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, 1997.
 • FEMA 356, NEHRP Commentary on the Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings, Federal Emergency Management Agency, Washington, 2000.
 • Fajfar, P., Capacity Spectrum Method Based on Inelastic Demand Spectra, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, V.28, 1999.
 • Lin, Y, Chang, K, Wang, Y., Comparison of displacement coefficient method and capacity spectrum method with experimental results of RC columns, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 33:35-48, 2004.
 • FEMA 440, Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures, Federal Emergency Management Agency, Washington, 2004.
 • DBYBHY2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara.
 • Aydınoğlu, M.N., Celep, Z., Özer, E., Sucuoğlu, H., Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik- Örnekler Kitabı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, 2007.
 • Karabulut, A., TDY 2007 Yönetmeliği ve FEMA 440 Raporunda Tanımlanan Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2011. Betonarme Binalar İçin
 • Çakırterzi, S., Deprem Yönetmeliği ve FEMA 440 Raporuna Göre Hesaplanan Performans Noktası Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Istanbul, 2011.
 • TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.
 • SAP2000 Advanced 14.1.0 , Structural Analysis Program, Computers and Structures Inc., Berkeley, California, 2009.
 • PEER Strong Motion Database. Pacific Earthquake Engineering http://peer.berkeley.edu/smcat, 2007. Center. California, [14] COSMOS Virtual Data Center, Consortium of Organizations for Strong Motion Obversation Systems (COSMOS), University of California, http://db.cosmos- eq.org/scripts/default.plx.
 • Oasys Sigraph, A Program for Generation, Manipulation and Graphical Display of Tabular X-Y Data, Oasys Ltd., 2006.
 • XTRACT Cross Section Analysis Program of Structural Engineers, Imbsen Software Systems, 2004.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Research Article
Authors

Author: Konuralp Girgin

Author: Ercan Yüksel

Author: Arda Karabulut

Author: Selim Çakırterzi

Bibtex @ { pajes218227, journal = {Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-7009}, eissn = {2147-5881}, address = {Pamukkale University}, year = {2013}, volume = {19}, pages = {145 - 151}, doi = {10.5505/pajes.2013.02996}, title = {DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Girgin, Konuralp and Yüksel, Ercan and Karabulut, Arda and Çakırterzi, Selim} }
APA Girgin, K , Yüksel, E , Karabulut, A , Çakırterzi, S . (2013). DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19 (3), 145-151. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/pajes/issue/20496/218227?publisher=pamukkale
MLA Girgin, K , Yüksel, E , Karabulut, A , Çakırterzi, S . "DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2013): 145-151 <http://dergipark.gov.tr/pajes/issue/20496/218227?publisher=pamukkale>
Chicago Girgin, K , Yüksel, E , Karabulut, A , Çakırterzi, S . "DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 (2013): 145-151
RIS TY - JOUR T1 - DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması AU - Konuralp Girgin , Ercan Yüksel , Arda Karabulut , Selim Çakırterzi Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 151 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-7009-2147-5881 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %A Konuralp Girgin , Ercan Yüksel , Arda Karabulut , Selim Çakırterzi %T DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %D 2013 %J Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P 1300-7009-2147-5881 %V 19 %N 3 %R %U
ISNAD Girgin, Konuralp , Yüksel, Ercan , Karabulut, Arda , Çakırterzi, Selim . "DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 19 / 3 (March 2013): 145-151.