PressAcademia Procedia
Kapak Resmi
e-ISSN 2459-0762 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı PressAcademia | http://www.pressacademia.org/procedia/

PressAcademia Procedia publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the area of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is open-access, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous reserachers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceeding Booklet and a DOI number for each manuscript published in this booklet.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, Intsernational Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD and InfoBase Indexing. PressAcademia Procedia is also under review by EconLit and EBSCO.

 Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings. 

PressAcademia Procedia

e-ISSN 2459-0762 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı PressAcademia | http://www.pressacademia.org/procedia/
Kapak Resmi

47.774

29.072

PressAcademia Procedia publishes proceedings of conferences, seminars and symposiums. PressAcademia Procedia aims to provide a source for academic researchers, practitioners and policy makers in the area of social and behavioral sciences, and engineering.

PressAcademia Procedia invites academic conferences for publishing their proceedings with a review of editorial board. Since PressAcademia Procedia is open-access, the manuscripts presented in the conferences can easily be reached by numerous reserachers. Hence, PressAcademia Procedia increases the value of your conference for your participants. 

PressAcademia Procedia provides an ISBN for each Conference Proceeding Booklet and a DOI number for each manuscript published in this booklet.

PressAcademia Procedia is currently indexed by DRJI, J-Gate, Intsernational Scientifc Indexing, ISRA, Root Indexing, SOBIAD and InfoBase Indexing. PressAcademia Procedia is also under review by EconLit and EBSCO.

 Please contact to procedia@pressacademia.org for your conference proceedings. 

Cilt 7 - Sayı 1 - Eyl 2018
 1. SEGMENTING GENERATION Y CONSUMERS BASED ON GREEN PURCHASE INTENTION
  Sayfalar 1 - 10
  Melek Erdil
 2. COST REDUCTION STRUGGLES IN SISTER COMPANIES
  Sayfalar 11 - 17
  Burcu Birol
 3. PREDICTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) BY USING GREY COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION
  Sayfalar 18 - 23
  Omer Onalan, Hulya Basegmez
 4. THE ANTECEDENTS OF INDIVIDUAL INVESTMENT BEHAVIOR: MATERIALISM, RISK AVERSION, POSITIVE AND NEGATIVE AFFECTS
  Sayfalar 24 - 30
  Pelin Kanten, Bahar Girgin, Emre Kurt
 5. THE EFFECT OF WORK LIFE QUALITY ON EMOTIONAL EXHAUSTION AND JOB EMBEDDEDNESS: THE ROLE OF PERFECTIONISM
  Sayfalar 31 - 38
  Pelin Kanten, Selahattin Kanten, Aylin Ozer, Fatma Bulbul
 6. A GENERAL OVERVIEW OF THE PRODUCTION MANAGEMENT-JUST-IN TIME APPROACH: AN APPLICATION IN A BUSINESS OF AUTOMOTIVE SECTOR
  Sayfalar 39 - 46
  Aysenur Erdil, Ahmet Ekerim
 7. AN EXPERT SYSTEM APPROACH FOR THE INTERNAL AUDIT OF ISO 9001: 2015
  Sayfalar 47 - 51
  Emine Kizmaz, Esma Deveci, Huseyin Selcuk Kilic
 8. IMPACT OF VALUE PERCEPTIONS ON LUXURY PURCHASE INTENTIONS: MODERATING ROLE OF CONSUMER KNOWLEDGE
  Sayfalar 52 - 56
  Aysel Ercis, Bilal Celik
 9. A COMPARISON OF EMPLOYEES’ PERCEIVED AND EXPECTED EMPLOYER BRAND ATTRIBUTES: EVIDENCE FROM TURKEY
  Sayfalar 57 - 61
  Hande Sinem Ergun, Berivan Tatar
 10. EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE ACCORDING TO FIRM SCALE: CASE OF MANUFACTURING SECTOR
  Sayfalar 62 - 66
  Kemal Eyuboglu, Yasar Bayraktar
 11. ANA METAL SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 67 - 71
  Kemal Eyuboglu, Yasar Bayraktar
 12. VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMALARI
  Sayfalar 72 - 80
  Mustafa Canakcioglu
 13. RAMAZAN AYININ DÖNEMSEL BİR ETKİ OLARAK MAĞAZA SADAKATİ VE MARKA EDERİNE İLİŞİKİN ROLÜ
  Sayfalar 81 - 92
  Metin Toptas
 14. THE RELATIONSHIP BETWEEN CASH GAP AND PROFITABILTY: AN EMPRICAL STUDY FROM TURKEY
  Sayfalar 93 - 96
  Bengu Vuran, Burcu Adiloglu
 15. REVISITING THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND PERFORMANCE RELATIONSHIP THROUGH A DYNAMIC RESOURCE MANAGEMENT VIEW
  Sayfalar 97 - 100
  Rifat Kamasak, Meltem Yavuz
 16. TÜKETİCİLERİN MOBİL REKLAMLARA KARŞI TUTUMLARININ ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 101 - 108
  Selda Basaran Alagoz, Esin Ceylan
 17. ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜĞÜN ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 109 - 115
  Ismail Bakan, Inci Fatma Dogan, Mehtap Kocdemir, Makbule Oguz
 18. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE İŞ DOYUMUNU ETKİLEYEN STRES FAKTÖRLERİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 116 - 121
  Turhan Turan, Yildirim Beyazit Gulhan, Salim Yilmaz
 19. A RISK ASSESSMENT MODEL FOR SUPPLY CHAINS
  Sayfalar 122 - 125
  Sena Kubra Canbakis, Melike Karabas, Huseyin Selcuk Kilic, Sedef Koseoglu, Ezgi Unal
 20. A LONG SHORT TERM MEMORY APPLICATION ON THE TURKISH INTRADAY ELECTRICITY PRICE FORECASTING
  Sayfalar 126 - 130
  Hakan Yorulmus, Umut Ugurlu, Oktay Tas
 21. AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRIŞTIRILMASINA YÖNELİK SİSTEM TASARIMI VE FİNANSAL ANALİZİ
  Sayfalar 131 - 138
  Hatice Camgoz Akdag, Emin Kazdaloglu, Elif Yenihayat, Aziz Kemal Konyalioglu
 22. TÜRKİYE BÖLGELER ARASI GELİR DAĞILIMI İÇİN BİR ANALİZ
  Sayfalar 139 - 143
  Neslihan Fidan Kececi
 23. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MARMARA BÖLGESİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 144 - 149
  Aysel Cetindere Filiz, Cengiz Duran, Yusuf Ceryan
 24. CUSTOMER ENGAGEMENT’S ROLE OVER POSITIVE WORD-OF-MOUTH INTENTION: A STUDY ON SMARTPHONES SECTOR
  Sayfalar 150 - 154
  Berker Pandir, Ebru Enginkaya
 25. THE LINK BETWEEN FINANCIAL TRANSPARENCY AND KEY FINANCIAL RATIOS: A CASE FROM TURKEY
  Sayfalar 155 - 158
  Burcu Adiloglu, Nevzat Gungor, Goksel Yucel
 26. HİZMET HATASI TÜRLERİNİN MEMNUNİYET, GÜVEN VE ŞİKÂYET ETME NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 159 - 164
  Binnaz Cinar, Fatih Koc
 27. KARGO FİRMALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE FİRMA İTİBARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 165 - 169
  Mustafa Alp, Nilay Koleoglu, Binnaz Cinar
 28. ÜRETİM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE DEĞERLENDİRİLMESİNE GENEL BAKIŞ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZ UYGULAMASI
  Sayfalar 170 - 175
  Aysenur Erdil, Ahmet Ekerim
 29. ASSESSMENT FOR SUSTAINABILITY OF GREEN MARKETING IN BUSINESS WORLD: A CASE STUDY FOR AN ENTERTAINMENT ACTIVITY
  Sayfalar 176 - 180
  Aysenur Erdil
 30. EVALUATION ON IMPACTS OF INFORMATION-DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUSTAINABILITY OF BUSINESS DEVELOPMENT: A CASE STUDY IN A FIRM
  Sayfalar 181 - 185
  Aysenur Erdil
 31. BANKACILIK MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 186 - 190
  Ismail Atabay, Fatih Karakas, Aysegul Yildirim Kutbay, Bayram Alamur
 32. RİSK EĞİLİMİNİN FİNANSAL İYİ OLMA HALİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 191 - 197
  Ismail Atabay, Aysegul Yildirim Kutbay, Fatih Karakas, Fatih Koc, Bayram Alamur
 33. KADIN YÖNETİCİLERİN POLİTİK BECERİLERİNİN YAŞ FAKTÖRÜNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 198 - 203
  Tugce Isler, Yonca Bir, Murat Koc
 34. TACKLING THE CHALLENGES IN MULTICULTURAL TEAMS: CHALLENGES CONFRONTED BY MANAGERS AND THE SOLUTIONS THEY DELIVER
  Sayfalar 204 - 208
  Husniye Ors, Nusret Sogancilar
 35. DEVELOPMENT ECONOMICS AND MONEY-CAPITAL RELATIONSHIP
  Sayfalar 209 - 212
  Meliha Burcu Kines
 36. SUSTAINABILITY DISCLOSURES AND IMPRESSION MANAGEMENT ON SOCIAL MEDIA
  Sayfalar 213 - 216
  Emel Esen, Arzu Ozsozgun Caliskan
 37. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİ İLE KARİYER UYUM YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 217 - 222
  Vasfi Kahya, Esin Ceylan
 38. MARKA TERCİHLERİNDE ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ
  Sayfalar 223 - 227
  Mehmet Oney, Mustafa Halid Karaarslan
 39. HAVAYOLU ŞEHİR ÇİFTİ PAZARLARINDA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ YÖNTEMLERİYLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
  Sayfalar 228 - 232
  Mehmet Yasar, Veysi Asker, Emircan Ozdemir
 40. SINGLE MINUTES EXCHANGE OF DIE (SMED) APPLICATIONS AT THE COLOR CHANGEOVER PROCESS OF PLASTIC BOTTLES
  Sayfalar 233 - 236
  Buse Otur, Ilgi Sila Yildirim, Mustafa Batuhan Ayhan
 41. STRATEGIES FOR BI ACCEPTANCE: CHALLENGES AND SOLUTIONS
  Sayfalar 237 - 240
  Naciye Guliz Ugur, Aykut Hamit Turan
 42. YEREL HAVAYOLLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE KANTİTATİF BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 241 - 245
  Sedat Belbag, Aybegum Gungordu Belbag
 43. PROJE YÖNETİMİNDE MAKSİMUM BAŞARI İÇİN ROL DIŞI DAVRANIŞLARA DAYALI BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 246 - 250
  Zeyd Gulesin, Yonca Gurol
 44. İŞLETMELERİN ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 251 - 255
  Zeliha Tekin
 45. BIG DATA ANALYTICS IN FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTING
  Sayfalar 256 - 259
  Idil Kaya, Destan Halit Akbulut
 46. BIG DATA ANALYTICS IN INTERNAL AUDIT
  Sayfalar 260 - 262
  Idil Kaya, Destan Halit Akbulut, Koray Ozoner
 47. ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET, İŞ TATMİNİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
  Sayfalar 263 - 267
  Bora Yildiz, Alptekin Develi
 48. AKILLI TELEFON MARKALARINA YÖNELİK MARKA AŞKI DÜZEYLERİ FARKLILIK GÖSTERİR Mİ? ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 268 - 271
  Volkan Ozbek, Oykem Dogan
 49. REKLAMLARDA CİNSELLİĞİN KULLANIMI: EV KADINLARININ TUTUMLARI VE ETİK ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 272 - 276
  Umit Alniacik, Fatih Koc, Ferdi Biskin, Ezgi Ece Agil
 50. A QUANTITATIVE ASSESSMENT MODEL FOR ICT SYSTEM SOLUTION SELECTION WITH BAYESIAN NETWORK FOR ENTERPRISE ARCHITECTURE DECISIONS
  Sayfalar 277 - 280
  Pinar Yidiran, Huseyin Selcuk Kilic, Bahar Sennaroglu
 51. PROCESS IMPROVEMENT FOR THE PRODUCTION OF GRAB BARS WITH LEAN APPROACH
  Sayfalar 281 - 284
  Hatice Esra Yener, Ezgi Kececioglu, Mustafa Batuhan Ayhan
 52. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ
  Sayfalar 285 - 289
  Mehmet Colak, Ceren Aygurler, Tahsin Cetin
 53. PAZAR REKABETİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN İNOVASYON ALGISI İLE SEÇİLEN TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ ÜRÜN KALİTESİNE VE İNOVASYONUNA ETKİSİ
  Sayfalar 290 - 294
  Mehmet Colak, Cengiz Duran, Sema Behdioglu, Hayrettin Ozler, Tahsin Cetin
 54. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDA RİSK ANALİZİ (BİR KARGO FİRMASI ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 295 - 299
  Mehmet Colak, Onur Sanli, Tahsin Cetin
 55. READABILITY OF CORPORATE REPORTS AND IMPRESSION MANAGEMENT
  Sayfalar 300 - 302
  Arzu Ozsozgun Caliskan, Emel Esen
 56. MEASURING THE READINESS LEVEL OF LOGISTICS COMPANIES TO INDUSTRY 4.0
  Sayfalar 303 - 305
  Melis Gizem Ozturk, Ahmet Murat Koseoglu
 57. MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARININ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN MEMNUNİYET VE KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 306 - 310
  Tevfik Sukru Yaprakli, Zeynep Kacer, Musa Unalan
 58. ONLINE ALIŞVERİŞÇİLER: ATALET VE MEMNUNİYETİN ONLINE ALIŞVERIŞ SADAKATİNE ETKİSİ
  Sayfalar 311 - 315
  Cansu Gokmen Koksal
 59. KUR FARKLARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 316 - 320
  Huseyin Mert, Didem Ozcelik, Goktug Duyar
 60. SERBEST BÖLGELERİN TÜRKİYE’NİN İHRACATINDAKİ ÖNEMİ: AMAÇ-PERFORMANS ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE ÖN ARAŞTIRMA
  Sayfalar 321 - 325
  Husniye Ors, Ahmed Yusuf Sarihan
 61. İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN BELİRLEYİCİLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 326 - 329
  Husniye Ors, Fatih Yumus
 62. B2B FİRMALARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMINI ETKİLEYEN MOTİVASYON FAKTÖRLERİ VE BARİYERLER: GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA
  Sayfalar 330 - 334
  Ipek Kazancoglu, Enes Inan, Hande Bilgehan
 63. ÖRGÜTLERİN AĞ PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL YAPI ANALİZİ
  Sayfalar 335 - 338
  Cigdem Baskici, Yavuz Ercil
 64. BDS 570 İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ STANDARDININ DENETİM RAPORLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 339 - 343
  Oktay Tas, Huseyin Mert, Memet Guner, Goktug Duyar
 65. BAĞIMSIZ DENETİMDE ANALİTİK İNCELEME TEKNİKLERİNİN ÖNEMİ
  Sayfalar 344 - 347
  Oktay Tas, Huseyin Mert, Fatih Koc, Ihsan Kamalak
 66. İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’IN STOK KONTROL YÖNTEMLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 348 - 351
  Gozde Hilal Zorlu, Melis Gizem Ozturk, Ahmet Murat Koseoglu
 67. ODEABANK’TA MERKEZİ HİZMET PROJESİ: BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
  Sayfalar 352 - 355
  Hakan Karayel, Aykut Hamir Turan
 68. STOK SATIN ALMA MALİYETLERİNDE VADE FARKININ VERGİ USUL KANUNU, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 356 - 358
  Kadriye Arisoy
 69. 4PL ŞİRKETLERDE TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİ: DHL VAKASI
  Sayfalar 359 - 361
  Osman Ayan, Melis Gizem Ozturk, Ahmet Murat Koseoglu, Murat Colak
 70. BANKA ÇALIŞANLARININ İÇ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN TESPİTİ: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 362 - 366
  Bayram Alamur, Gulten Eren Gumustekin, Ferhat Topbas, Ismail Atabay
 71. TÜRK ESNAFIN SURİYELİ MÜLTECİ ESNAF HAKKINDAKİ TUTUMU: MERSİN'DE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 367 - 371
  Aysehan Cakici, Senay Yilmaz, A. Celil Cakici
 72. İŞÇİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İŞ HUKUKUNDAKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 372 - 375
  Yeliz Bozkurt Gumrukcuoglu
 73. İŞ-ÖZEL HAYAT ÇATIŞMASININ ORTAYA ÇIKMASINDA ÇALIŞMA SAATLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 376 - 380
  Isik Cicek, Aysen Gezici
 74. WHETHER CONTROL OF CORRUPTION MATTERS FOR HAPPINESS: EVIDENCE FROM PANEL DATA ANALYSIS
  Sayfalar 381 - 387
  Elma Satrovic, Ozge Cetiner, Adnan Muslija
 75. TRANSPORT CONNECTIONS BETWEEN AIRPORTS AND INTERACTION OF AIRPORTS WITH OTHER TRANSPORTATION TYPES: AN IMPLEMENTATION IN ISTANBUL
  Sayfalar 388 - 392
  Mevlut Uzlumez, Savas S. Ates, Hasan Lik, Tolga Kaya
 76. ÖRGÜTSEL ADALETİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ: HEKİMLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 393 - 402
  Yesim Korkut, Yurdagul Meral
 77. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA BÜTÇE UYGULAMALARI VE BİR YILLIK MAAŞ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 403 - 407
  Nurullah Karta
 78. TÜRKİYE’DE CİNSİYETE BAĞLI ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ
  Sayfalar 408 - 413
  Gizem Kaya, Raziye Selim
 79. EURO/TL KURU TAHMİNİNDE İSTATİSTİK VE YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANIMI
  Sayfalar 414 - 417
  Oktay Tas, Emir Yakak, Umut Ugurlu
 80. YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME NOKTASINDA ENDÜSTRİ 4.0 ROLÜ: KAHRAMANMARAŞ METAL MUTFAK SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 418 - 421
  Nusret Goksu, Alaeddin Koska, Mehri Banu Erdem, Ayse Yilmaz
 81. ENTELLEKTÜEL SERMAYENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 422 - 425
  Harun Ercan, Tayfun Cavbin, Mert Mentes, Elimdar Bayramov
 82. FED VARLIK ALIM AZALTIMI KARARI IŞIĞINDA ABD PARASAL GÖSTERGELERİ GENEL ÖZETİ, EKONOMİK BEKLENTİLER
  Sayfalar 426 - 436
  Cuneyt Dirican
 83. TÜKETİCİLERİN YENİ NESİL AKILLI TELEFON TERCİHİNDE ÖNE ÇIKAN KRİTERLERİN BELİRLENMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 442 - 448
  Haldun Colak, Celal Hakan Kagnicioglu