Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

3.072

6.747
Volume: 11 Sayı: 1 Son Sayı
Sayı 1 - Oca 2018
 1. Obezite cerrahisi sonrası Graves hastalığı
  Sayfalar 65 - 67
  Melisa Şahin Tekin, Göknur Yorulmaz
 2. Oral kontraseptif kullanan hastada miyokard enfarktüsü gelişimi ve trombofili tanısı
  Sayfalar 73 - 76
  Hazar Harbalıoğlu, Hasan Koca, Ahmet Oytun Baykan
 3. Anevrizmal kemik kisti
  Sayfalar 77 - 80
  Serhat Yıldızhan, Çiğdem Tokyol
 4. Hipopiyon belirtisi saptanan bir paraneoplastik pemfigus olgusu ve literatür incelemesi
  Sayfalar 81 - 74
  Derya Ök Kekeç, Nida Kaçar, Neşe Çallı Demirkan
 5. Deksametazon uygulanmış Balb/c fare timuslarında glikozilasyon değişikliklerinin lektin blotting yöntemi ile belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 9
  Erdal Balcan
 6. İnflamatuvar bağırsak hastalığı tanılı 68 çocuk hastamızın retrospektif olarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 11 - 17
  Ahmet Baştürk, Aygen Yılmaz, Reha Artan
 7. Romatoid Artritli bayan hastalarda eklem erozyonları ile ön kol kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki
  Sayfalar 19 - 24
  Gülnur Taşcı Bozbaş, Gülcan Gürer, Ömer Faruk Şendur
 8. Serebral Palsili ve Mental Retardasyonlu çocuklara bakım veren annelerin stres ve depresyon düzeyleri: Karşılaştırmalı bir çalışma
  Sayfalar 25 - 31
  Erdoğan Kavlak, Güzin Kara, Fatih Tekin, Filiz Altuğ, Nusret Ök, Hande Şenol
 9. Dirençli meraljia parestetikaya pulsed radyofrekans, metilprednizolon ve pulsed radyofrekans+metilprednizolon nöromodülasyonunun klinik etkileri
  Sayfalar 33 - 41
  Abdulkadir Yektaş, Bedih Balkan
 10. Malign havayolu darlıklarında floroskopi eşliğinde trakeal stent yerleştirilmesi
  Sayfalar 43 - 48
  Işıl Yıldız
 11. Retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarının retrospektif analizi ve başarı oranını etkileyen
  Sayfalar 49 - 55
  Alper Eken, Bülent Soyupak
 12. Çocuklarda enfeksiyon ilişkili hemofagositik sendrom: 15 vakanın geriye dönük analizi
  Sayfalar 57 - 63
  Meltem Polat, Fatma Burcu Belen
 13. Mental retarde kız çocuğunda saç-iplik turnike sendromu
  Sayfalar 69 - 71
  Ahmet Nadir Aydemir, Mehmet Yücens
 14. İki Hemoglobin H’lı olgu ve Alfa Talasemi’de prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanıya bakış
  Sayfalar 85 - 88
  Akif Ayaz, Metin Eser