Pamukkale Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp

Pamukkale Tıp Dergisi

e-ISSN 1308-0865 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi | http://ptd.pau.edu.tr/index.asp
Kapak Resmi

18.996

66.875
11.cilt 3. sayı Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. Bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yapılan kesici iğne akciğer biyopsilerindeki komplikasyonlar ve risk faktörleri. Complications and risk factors in computed tomography-guided cutting needle lung biopsies
  Sayfalar 195 - 201
  Furkan Ufuk
 2. Aksesuar foramen transversarium. Accessory transverse foramen
  Sayfalar 203 - 207
  Gökşin Nilüfer Yonguç
 3. Erzurum ilinde Kırım Kongo kanamalı ateş sendromuyla izlenen çocuk hastaların geriye dönük olarak değerlendirmesi
  Sayfalar 209 - 214
  Soner Sertan Kara
 4. Çölyak hastalarında serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 215 - 222
  Atakan Comba, Fatma Demirbaş, Esra Eren, Gönül Çaltepe, Hüseyin Kayadibi, Ayhan Gazi Kalaycı
 5. Serebral palsi hastalarında iyatrojenik pes kalkaneus deformitesinin tedavisinin erken dönem sonuçları
  Sayfalar 223 - 228
  İlker Abdullah Sarıkaya, Ali Şeker, Ozan Ali Erdal, Murat Oto, Muharrem İnan
 6. An Evaluation of the Facet Joint Angle Characteristics on the Development of Lumbar Disc Hernia in Young Patients
  Sayfalar 229 - 235
  Ahmet Eroglu, ilhan yılmaz, metehan eseoğlu
 7. İnsan craniumlarinda intracranial hacim, basis cranii externa yüzey alani ve foramen magnum kesitsel alani arasindaki ilişki
  Sayfalar 237 - 249
  feyza altındal, Şule Onur, Kemalettin Acar
 8. Bendamustin ile indüklenen HL60 hücre serisinde apoptozun ve hücre döngüsünde görevli genlerin ekspresyon değişimlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 251 - 260
  Sezgi Kıpçak, Nur Selvi Günel
 9. Obez çocuk ve adolesanlarda vücut kitle indeksi ve biyoelektrik impedans yöntemi ile ölçülen vücut yağ oranının lipid düzeyleri ve metabolik parametrelerle ilişkisi
  Sayfalar 261 - 267
  Rıza Taner Baran
 10. Liver-Fatty Acid Binding Proteinin hepatic ensefalopatili hastalarda mortalite öngörme kabiliyeti: Bir prospektif gözlemsel çalışma
  Sayfalar 269 - 279
  Özlem Ozer Çakır, Aysun Toker, Hüseyin Ataseven, Ali Demir, Hakkı Polat, Gökhan Güngör, Murat Bıyık
 11. IL28B polymorphism predict the response to chronic hepatitis C treatment
  Sayfalar 281 - 285
  Altay Kandemir, Belkıs Ünsal
 12. Comparison of dynamic hip screw and proximal femoral nail in intertrochanteric femur fractures and cost analysis
  Sayfalar 287 - 292
  Mehmet Veysel Başkan, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Nadir Aydemir, Nihal Buker, Nusret Ök, Ahmet Fahir Demirkan
 13. Endoskopi Eğitiminin Hastalardaki Kaygı Düzeyine Etkisi.
  Sayfalar 293 - 300
  Özlem Ceyhan, Pınar Tekinsoy Kartın, Sultan Taşcı
 14. Bevacizumab-treated pregnant rats may constitute an experimental model for studying preeclampsia.
  Sayfalar 301 - 308
  Abdullah Boztosun, Şafak Ongan, Hatice Özer, Remzi Atilgan, Şehmus Pala
 15. Lomber Diskopatili Hastalarda Lomber Spinal MR İncelemede Görülen Rastlantısal Lezyonlar.
  Sayfalar 309 - 313
  Ahmet Eroğlu, İlhan Yılmaz
 16. Serebral palsili hastalarda suprakondiler femur ekstansiyon osteotomisi ve patellar tendon ilerletme sonuçları
  Sayfalar 315 - 320
  İlker Abdullah Sarıkaya, Murat Oto, Ozan Ali Erdal, Ali Şeker, Barış Görgün, Muharrem İnan
 17. Can Leflunomide prevent Methotrexate induced liver toxicity?
  Sayfalar 321 - 327
  Ufuk Kutluana, Nevin Oruç, Selma Dinçer Tekekoğlu, Neşe Çallı Demirkan, Beyza Akdağ, Mustafa Yılmaz, Nadir Yönetçi, Ömer Özütemiz
 18. Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 329 - 336
  Medine Yılmaz, Çisem Çetin, Nuray Egelioğlu Cetişli, Elif Ünsal Avdal, Yasemin Tokem
 19. Kadınların Menopoza İlişkin Tutumları ile Menopozal Yakınmaları Arasındaki İlişki.
  Sayfalar 337 - 346
  Adile Tümer, Asiye Kartal
 20. Sağlıkla ilgili eğitim veren fakültelerdeki öğrencilerin uyku kalitesinin belirlenmesi.
  Sayfalar 347 - 354
  Güliz Aydemir Acar
 21. Antepartum Hiperekojen Barsak Tanısı Konan Fetusda Postpartum Anal Atrezi Tespiti
  Sayfalar 355 - 359
  Buğra Şahin, Gizem Cura, Fatih Çelik, Banuhan Şahin
 22. Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı nöbet
  Sayfalar 361 - 364
  Arife Erdoğan, Serdar Beden, Mümin Alper Erdoğan, Vermi Değerli, İsmet Parlak
 23. Rüptüre intrakranial dermoid kist.
  Sayfalar 365 - 370
  Tuğberk Baştürk, Furkan Kaya, Mehmet Duran
 24. Sünnetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi.
  Sayfalar 371 - 376
  Sefa Alperen Öztürk