Kabul Edilmiş Makaleler

 • Adenovirüs enfeksiyonu ile birlikte akut infantil hemorajik ödem gelişen bir olgu sunumu
  Kadriye Yalçın, İlknur GİRİŞGEN, Meltem POLAT, Neşe ÇALLI DEMİRKAN, Selçuk YÜKSEL 19 Ara 2018
 • Erişkin Hastalarda 498 Deri Altı Port Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi
  Tuğba Eldeş, İlkay Akmangit, Doğan Dede, Nilgün Yıldırım, Bige Sayın, Perihan Polattaş 19 Ara 2018
 • Trombolitik tedavi uygulanan iskemik inme hastalarında hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin prognostik değeri
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Melike Turan Işık, Şerefnur Öztürk 24 Ara 2018
 • Gebe bir kadında vulvada dev fibroepitelyal polip.
  Cihan Kabukçu, Derya KILIÇ, Ümit ÇABUŞ, Hatice KUZULAR, Veysel FENKÇİ 3 Oca 2019
 • Meme kanserinde serum matriks metalloproteinaz 2-7-9, doku matriks metalloproteinaz inhibitörü 1, vasküler endotelial büyüme faktörü , interlökin 6 ve interlökin 8 düzeylerinin değerlendirilmesi
  Serkan Değirmencioğlu, Aydın Demiray, Atike gökçen Demiray, Burcu Taskoylu, Gamze gököz Doğu 3 Oca 2019
 • Parkinson hastalığında nötrofil/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
  Fatma Genç, Abidin Erdal 1 Şub 2019
 • Mezial temporal lob epilepsisi tanısı alan hastalarda lateralizasyonun bellek ve yürütücü işlevler üzerine etkisi
  Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu 1 Şub 2019
 • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi multipl skleroz polikliniğinin oral tedavi deneyimi
  Burcu Yüksel, Fatma Kurtuluş, Abidin Erdal 1 Şub 2019
 • Miyokard enfarktüsü ve kardiyovasküler olay geçiren hastalarda 5HT2C polimorfizminin saptanması
  İbrahim Açıkbaş, Buket Er Urgancı, Dursun Dursunoğlu, Asuman Kaftan 8 Şub 2019
 • İleri evre halluks rijiduslu hastalarda yerli üretim total eklem artroplastisi ile tedavi sonuçlarımız
  Turan cihan Dülgeroğlu, Nihat demirhan Demirkıran, Mehmet Erduran 8 Şub 2019
 • Cantrell Pentalojisi
  AYHAN ATIGAN, ÜMİT ÇABUŞ 8 Şub 2019
 • Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları
  Volkan Zeybek, Meliz Kurşun 18 Mar 2019
 • İNTRARENAL REFLÜ
  Neslihan Yılmaz, Selçuk Yüksel 22 Mar 2019
 • Sol ventrikül nonkompaksiyonu: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları
  İbrahim Hasbey, Hüseyin Gökhan Yavaş, İsmail Doğu Kılıç, Furkan Ufuk 22 Mar 2019