Kabul Edilmiş Makaleler

 • 107 YAŞ, HEPATOBİLİER CERRAHİ VE TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ: BAŞARILI BİR DENEYİM
  Gülçin AYDIN, Oktay Aydın, Faruk Pehlivanlı 8 Haz 2018
 • Nadir bir akut batın nedeni: Uterus torsiyonu
  Hüseyin Gökhan Yavaş, Furkan Ufuk 2 Tem 2018
 • Elastografinin benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımındaki rolü
  Ergin Sağtaş, Semin Melahat Fenkçi, Şenay Topsakal, Furkan Ufuk, Pınar Çakmak, Osman Alparslan 13 Tem 2018
 • Uzun Süre Litotomi Pozisyonunda Kalmaya Bağlı Gelişen Peroneal Palsi
  NEVSUN PIHTILI TAŞ 23 Tem 2018
 • Normal gözlerde yaş ve cinsiyetin retina tabakaları kalınlığına etkisi
  Gülin Tuğba Ongun 8 Ağu 2018
 • Endosonografi yapılan pankreatik kitle lezyonlarının cerrahi ve ince iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık deneyim
  Memduh Şahin, Mehmet Cindoruk 8 Ağu 2018
 • Ovaryan hipersimulasyon sendromlu hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim geni insersiyon / delesyon polimorfizmi
  Cihan Kabukçu, Gülşen Vardar 2 Eki 2018
 • KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI ESNASINDA METRONOM KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN MANKEN ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
  alper gündüz, Saylav Bora, Bahadır Çağlar, ismet parlak 12 Eki 2018
 • Cinsel performans artırıcı bitkisel ürün ilişkili akut genç iskemik inme
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Recep Aygül 12 Eki 2018
 • Hemiplejik hastalarda iş uğraşı tedavisi etkinliği
  Ata Bora Ayna, Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş 12 Eki 2018
 • EKT ve Anestezi
  GÖKHAN KILINÇ, Bülent Atik, Aslı Mete 12 Eki 2018
 • Atrofi ve proksimal kas güçsüzlüğü olan olgu: seronegatif Lambert Eaton Myastenik Sendrom
  Bahar Say, Ufuk Ergün, Gülten Karaca 17 Eki 2018