Kabul Edilmiş Makaleler

 • Serebral palsi hastalarında iyatrojenik pes kalkaneus deformitesinin tedavisinin erken dönem sonuçları
  İlker Abdullah Sarıkaya, Ali Şeker, Ozan Ali Erdal, Murat Oto, Muharrem İnan 18 Nis 2018
 • 107 YAŞ, HEPATOBİLİER CERRAHİ VE TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ: BAŞARILI BİR DENEYİM
  Gülçin AYDIN, Oktay Aydın, Faruk Pehlivanlı 8 Haz 2018
 • Nadir bir akut batın nedeni: Uterus torsiyonu
  Hüseyin Gökhan Yavaş, Furkan Ufuk 2 Tem 2018
 • Liver-Fatty Acid Binding Proteinin hepatic ensefalopatili hastalarda mortalite öngörme kabiliyeti: Bir prospektif gözlemsel çalışma
  Özlem Ozer Çakır, Aysun Toker, Hüseyin Ataseven, Ali Demir, Hakkı Polat, Gökhan Güngör, Murat Bıyık 5 Tem 2018
 • Kronik hepatit C tedavisine yanıtı tahmin etmede IL28B gen polimorfizmi
  Altay Kandemir, Belkıs Ünsal 5 Tem 2018
 • An Evaluation of the Facet Joint Angle Characteristics on the Development of Lumbar Disc Hernia in Young Patients
  Ahmet Eroglu, ilhan yılmaz, metehan eseoğlu 6 Tem 2018
 • Obez çocuk ve adolesanlarda vücut kitle indeksi ve biyoelektrik impedans yöntemi ile ölçülen vücut yağ oranının lipid düzeyleri ve metabolik parametrelerle ilişkisi
  Rıza Taner Baran 13 Tem 2018
 • Elastografinin benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımındaki rolü
  Ergin Sağtaş, Semin Melahat Fenkçi, Şenay Topsakal, Furkan Ufuk, Pınar Çakmak, Osman Alparslan 13 Tem 2018
 • Çölyak hastalarında serum homosistein düzeylerinin değerlendirilmesi
  Atakan Comba, Fatma Demirbaş, Esra Eren, Gönül Çaltepe, Hüseyin Kayadibi, Ayhan Gazi Kalaycı 20 Tem 2018
 • Uzun Süre Litotomi Pozisyonunda Kalmaya Bağlı Gelişen Peroneal Palsi
  NEVSUN PIHTILI TAŞ 23 Tem 2018
 • İnsan craniumlarinda intracranial hacim, basis cranii externa yüzey alani ve foramen magnum kesitsel alani arasindaki ilişki
  feyza altındal, Şule Onur, Kemalettin Acar 8 Ağu 2018
 • Bendamustin ile indüklenen HL60 hücre serisinde apoptozun ve hücre döngüsünde görevli genlerin ekspresyon değişimlerinin belirlenmesi
  Sezgi Kıpçak, Nur Selvi Günel 8 Ağu 2018
 • Normal gözlerde yaş ve cinsiyetin retina tabakaları kalınlığına etkisi
  Gülin Tuğba Ongun 8 Ağu 2018
 • Endosonografi yapılan pankreatik kitle lezyonlarının cerrahi ve ince iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık deneyim
  Memduh Şahin, Mehmet Cindoruk 8 Ağu 2018
 • Sağlıkla ilgili eğitim veren fakültelerdeki öğrencilerin uyku kalitesinin belirlenmesi.
  Güliz Aydemir Acar 9 Ağu 2018
 • Aksesuar foramen transversarium. Accessory transverse foramen
  Gökşin Nilüfer Yonguç 9 Ağu 2018
 • Erzurum ilinde Kırım Kongo kanamalı ateş sendromuyla izlenen çocuk hastaların geriye dönük olarak değerlendirmesi
  Soner Sertan Kara 9 Ağu 2018
 • Antepartum Hiperekojen Barsak Tanısı Konan Fetusda Postpartum Anal Atrezi Tespiti
  Buğra Şahin, Gizem Cura, Fatih Çelik, Banuhan Şahin 9 Ağu 2018
 • Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı nöbet
  Arife Erdoğan, Serdar Beden, Mümin Alper Erdoğan, Vermi Değerli, İsmet Parlak 9 Ağu 2018
 • Sünnetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi.
  Sefa Alperen Öztürk 9 Ağu 2018
 • Rüptüre intrakranial dermoid kist.
  Tuğberk Baştürk, Furkan Kaya, Mehmet Duran 9 Ağu 2018
 • İntertrokanterik femur kırıklarında dinamik kalça çivisi ile proksimal femoral çivisi karşılaştırılması ve maliyet analizi.
  Mehmet Veysel Başkan, Ali Çağdaş Yörükoğlu, Ahmet Nadir Aydemir, Nihal Buker, Nusret Ök, Ahmet Fahir Demirkan 9 Ağu 2018
 • Endoskopi Eğitiminin Hastalardaki Kaygı Düzeyine Etkisi.
  Özlem Ceyhan, Pınar Tekinsoy Kartın, Sultan Taşcı 9 Ağu 2018
 • Gebe sıçanlara bevacizumab uygulayarak preeklampsi çalışmalarında kullanılabilecek deneysel hayvan modeli oluşturulabilir.
  Abdullah Boztosun, Şafak Ongan, Hatice Özer, Remzi Atilgan, Şehmus Pala 9 Ağu 2018
 • Lomber Diskopatili Hastalarda Lomber Spinal MR İncelemede Görülen Rastlantısal Lezyonlar.
  Ahmet Eroğlu, İlhan Yılmaz 9 Ağu 2018
 • Serebral palsili hastalarda suprakondiler femur ekstansiyon osteotomisi ve patellar tendon ilerletme sonuçları
  İlker Abdullah Sarıkaya, Murat Oto, Ozan Ali Erdal, Ali Şeker, Barış Görgün, Muharrem İnan 9 Ağu 2018
 • Leflunomid Methotrexat'a bağlı karaciğer toksisitesini önleyebilir mi?
  Ufuk Kutluana, Nevin Oruç, Selma Dinçer Tekekoğlu, Neşe Çallı Demirkan, Beyza Akdağ, Mustafa Yılmaz, Nadir Yönetçi, Ömer Özütemiz 9 Ağu 2018
 • Hemşirelik Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlüğe İlişkin Görüşleri
  Medine Yılmaz, Çisem Çetin, Nuray Egelioğlu Cetişli, Elif Ünsal Avdal, Yasemin Tokem 9 Ağu 2018
 • Kadınların Menopoza İlişkin Tutumları ile Menopozal Yakınmaları Arasındaki İlişki.
  Adile Tümer, Asiye Kartal 9 Ağu 2018