Kabul Edilmiş Makaleler

  • Serebral palsi hastalarında iyatrojenik pes kalkaneus deformitesinin tedavisinin erken dönem sonuçları
    İlker Abdullah Sarıkaya, Ali Şeker, Ozan Ali Erdal, Murat Oto, Muharrem İnan 18 Nis 2018
  • 107 YAŞ, HEPATOBİLİER CERRAHİ VE TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ: BAŞARILI BİR DENEYİM
    Gülçin AYDIN, Oktay Aydın, Faruk Pehlivanlı 8 Haz 2018