Kabul Edilmiş Makaleler

 • 107 yaş, hepatobilier cerrahi ve torakal epidural anestezi: başarılı bir deneyim.
  Gülçin AYDIN, Oktay Aydın, Faruk Pehlivanlı 8 Haz 2018
 • Nadir bir akut batın nedeni: Uterus torsiyonu
  Hüseyin Gökhan Yavaş, Furkan Ufuk 2 Tem 2018
 • Elastografinin benign ve malign tiroid nodüllerinin ayırımındaki rolü
  Ergin Sağtaş, Semin Melahat Fenkçi, Şenay Topsakal, Furkan Ufuk, Pınar Çakmak, Osman Alparslan 13 Tem 2018
 • Uzun Süre Litotomi Pozisyonunda Kalmaya Bağlı Gelişen Peroneal Palsi
  NEVSUN PIHTILI TAŞ 23 Tem 2018
 • Normal gözlerde yaş ve cinsiyetin retina kalınlığına etkisi’
  Gülin Tuğba Ongun 8 Ağu 2018
 • Endosonografi yapılan pankreatik kitle lezyonlarının cerrahi ve ince iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık deneyim
  Memduh Şahin, Mehmet Cindoruk 8 Ağu 2018
 • Ovaryan hipersimulasyon sendromlu hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim geni insersiyon / delesyon polimorfizmi
  Cihan Kabukçu, Gülşen Vardar 2 Eki 2018
 • KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON UYGULAMASI ESNASINDA METRONOM KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN MANKEN ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
  alper gündüz, Saylav Bora, Bahadır Çağlar, ismet parlak 12 Eki 2018
 • Cinsel performans artırıcı bitkisel ürün ilişkili akut genç iskemik inme
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Gözde Öngün, Recep Aygül 12 Eki 2018
 • Elektrokonvülsif terapi uygulamalarında anestezi.
  GÖKHAN KILINÇ, Bülent Atik, Aslı Mete 12 Eki 2018
 • Hemiplejik hastalarda iş uğraşı tedavisi etkinliği
  Ata Bora Ayna, Mustafa Aziz Yıldırım, Kadriye Öneş 12 Eki 2018
 • Atrofi ve proksimal kas güçsüzlüğü olan olgu: seronegatif Lambert Eaton Myastenik Sendrom
  Bahar Say, Ufuk Ergün, Gülten Karaca 17 Eki 2018
 • Nöral migrasyon defektini saptamada ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemenin kullanımı.
  AYHAN ATIGAN, MEHMET BABÜR KALELİ 9 Kas 2018
 • PAÜ hastanesi kardiyoloji polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarında polifarmasi ve etkileyen faktörler
  Özgür sevinç, Mehmet Koray Adalı, Ayşen Til, Yeşim Kınacı Çimen 9 Kas 2018
 • Prostat kanserinin tanısında gri skala ve renkli Doppler ultrasonografinin yeri
  Ergin Sağtaş, Mahmut Refik Killi 9 Kas 2018
 • İş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin kardiyopulmoner resüsitasyon becerisi
  Atakan YILMAZ, Murat Seyit, Ramazan Sabırlı, Mert Özen 9 Kas 2018
 • Enerji İçeceğine Bağlı Proksimal Sol Ön Inen Arter Trombozu Ve Akut Ön Yüz Myokard Infarktüsü
  MEHMET KORAY ADALI, SAMET YILMAZ, OĞUZ KILIÇ, DURSUN DURSUNOĞLU 9 Kas 2018
 • Serebral palsili çocukların klinik özellikleri ile ebeveynlerinin duygudurumları arasındaki ilişki
  Ayşe Sarsan 9 Kas 2018
 • İntrameduller çivi uygulamasında erken yük vermenin kırık kaynamasına etkisi
  Nusret Ök, Bekir Alper Kılıç, Fahir Demirkan, Çağdaş Yörükoğlu, Mehmet Yücens, Nadir Aydemir, Harun Reşit Güngör 16 Kas 2018
 • Aktif erkek bireylerde tek seans uygulanan izokinetik egzersizin DNA hasarı üzerine etkilerinin incelenmesi
  EMİNE Kılıç Toprak, Fatma Ünver, Özgen Kılıç Erkek, Halil Korkmaz, Burak Oymak, Yasin Özdemir, Alten Oskay, Vural Küçükatay, Melek Bor Küçükatay 23 Kas 2018
 • Ampulla vaterinin primer taşlı yüzük hücreli karsinomu: Olgu sunumu ve literatür özeti
  Hatice Kuzular, Neşe Çallı Demirkan, Murat Özban 28 Kas 2018
 • Bilgisayarlı tomografide insidental olarak saptanan meme lezyonları.
  ismet miraç çakır, Hatice Ayça Ata Korkmaz, Eser Bulut, Nahide Gökçe Çakır 28 Kas 2018
 • İnguinal herni hastalarında açık mı kapalı teknik mi daha fazla stres yaratır ?
  Feridun Suat Gökçe, İrfan Coşkun 28 Kas 2018
 • Göz sağlığı okuryazarlığı ölçeği
  Uğur Yılmaz, Mehmet Enes Gökler, Celal Emre Güneş, Osman Parça 5 Ara 2018
 • Osteoartritli hastalarda retina kalınlığının değerlendirilmesi
  Nusret Ök, Gökhan Pekel 5 Ara 2018