Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 17 2014-04-01

Non-muslim doctors and health officials of Denizli Sanjaq in Ottoman era
Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri

Bilal Yıldız [1]

47 262

OBJECTIVE: In this study, we aim at uncovering names, ethnicity and works of non-muslim doctors and health crew working in Denizli Sanjaq in Ottoman Era.METHODS: Religious Registry Books, Ottoman archive records and the news appearing in İzmir press have been translated and examined. RESULTS: In the documents we examine, in classical period doctors carried out their jobs with approval and accompaniment of chief physician. After Tanzimat (Reform), Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye (Council of Medicine) and Sıhhiye-i Umûmiye Riyaseti replaced Chief Physicians’ function. No matter what their nationality was, doctors could carry out their jobs in the framework of legislations.CONCLUSION: Sharing the same city with muslims, non-muslim doctors carried out their jobs and cured theirs neighbors without caring ethnicity and religion.
AMAÇ: Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Denizli Sancağı´nda görev yapan gayrimüslim doktor ve sağlık görevlilerinin isimlerini, uyruklarını ve sağlık alanında yapmış oldukları çalışmaları ortaya koymayı amaçladık.YÖNTEMLER: Şer’iye Sicil Defterleri, Osmanlı Arşiv Belgeleri ve İzmir mahallî basında çıkan haberler tarandıktan sonra transkripsiyonları yapılarak değerlendirilmeleri yapılmıştır.BULGULAR: İncelediğimiz belgelerde hekimler, klasik dönemde hekimbaşıların nezaretinde ve onayı ile mesleklerini icra etmişlerdir. Hekimbaşılık kurumunun yerini daha sonra Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umûmiye Riyâseti almıştır. Gayrimüslim hekimler ister Osmanlı vatandaşı olsun ister yabancı bir ülke vatandaşı olsun, mesleklerini yürürlükteki mevzuata uygun olmak şartıyla rahat bir şekilde icra edebilmişlerdir.SONUÇ: Osmanlı asırları boyunca Müslümanlarla birlikte aynı yerleşim yerini kullanan gayrimüslim hekimler, din ve ırk farkı gözetmeksizin hekimlik mesleğinin gereğini yerine getirerek Müslüman komşularının tedavilerini yapmışlardır.
Konular
Diğer ID JA45MS79DV
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bilal Yıldız

Bibtex @ { patd392831, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {1 - 17}, doi = {}, title = {Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri}, key = {cite}, author = {Yıldız, Bilal} }
APA Yıldız, B . (2014). Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 1-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392831
MLA Yıldız, B . "Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 1-17 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392831>
Chicago Yıldız, B . "Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri AU - Bilal Yıldız Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri %A Bilal Yıldız %T Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Yıldız, Bilal . "Osmanlı döneminde Denizli Sancağında gayrimüslim doktor ve sağlık görevlileri". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2014): 1-17.