Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 19 - 25 2014-04-01

The etiology and recurrence of acute symptomatic seizures during childhood
Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens

Binnaz Tekatlı Çelik [1] , Yahya Kemal Yavuz Gürer [2] , Neşat Çelik [3]

41 738

OBJECTIVE: We aimed to evaluate the pediatric patients diagnosed with symptomatic seizure who presented with convulsion or developed convulsion after admission due to another reason with regard to etiology and type of seizure, electroencephalography and cranial imaging findings, duration of antiepileptic therapy, seizure recurrence, and sequalea.METHODS: Our study sample consisted of 65 children aged between 1 month and 16 years who presented to the Emergency Unit of Sami Ulus Pediatric Health and Diseases Teaching and Research Hospital directly with convulsion or developed convulsion after admission due to another reason and subsequently diagnosed with symptomatic seizure between June 1, 2006 and December 31, 2007.RESULTS: A total of 65 patients complying with the definition of acute symptomatic seizure were included in the study. The youngest patient was 2-month-old, whereas the oldest was 180-month-old, with the seizures generally occurring between 1-12 months. Central nervous system infections were observed to be the most common reason of acute symptomatic seizure. Organic causes with central nervous system are observed to induce seizure recurrence and sequelae more commonly as compared with the metabolic causes.CONCLUSION: Since seizure recurrence is a very low possibility when no organic lesion or focal neurologic sign is found in patients that have been put on antiepileptic therapy during the acute period due to acute symptomatic seizure, discontinuation of the antiepileptic therapy should be planned and the patient should be scheduled for discharge.
AMAÇ: Akut semptomatik nöbet (ASN) tanısı konulan çocuklarda; nöbetlerin etyolojisini, tipini, elektroensefalografi (EEG) ve kraniyal görüntüleme bulgularını, antiepileptik tedavi kullanım sürelerini, nöbet rekürrensini ve sekel gelişimini değerlendirmek amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: 1 Haziran 2006 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında, Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi acil servisine konvülziyon nedeniyle başvuran, ya da başka nedenle hastanede yatışı sırasında konvülziyon geçiren ve yapılan tetkikler sonucu ASN tanısı konulan 1ay-16 yaş arası, 65 çocuk hasta dahil edilmiş ve hastalar en az altı ay süreyle izlenmiştir.BULGULAR: ASN tanımına uyan toplam 65 hasta çalışmaya alınmıştır. En küçük hasta 2 ay en büyüğü 180 aylık olmak üzere nöbetler 1-12 ay arasında en sık görülmüştür. Santral sinir sistemi (SSS) enfeksiyonları en sık ASN nedeni olarak belirlenmiştir. Nöbet tekrarı ve sekel gelişimi SSS’ ni ilgilendiren organik patolojilerde metabolik nedenlere göre daha fazla bulunmuştur.(p=0,015)SONUÇ: Akut semptomatik nöbet nedeniyle akut dönemde antiepileptik ilaç başlanan çocuk hastalarda, beyinde organik lezyon veya fokal nörolojik bulgu yoksa, nöbet tekrarı olasılığının çok düşük olduğu göz önünde bulundurularak, başlanan antiepileptik tedavinin kesilerek taburcu edilmesi planlanmalıdır.
Konular
Diğer ID JA46NJ84EZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Binnaz Tekatlı Çelik

Yazar: Yahya Kemal Yavuz Gürer

Yazar: Neşat Çelik

Bibtex @ { patd392832, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {19 - 25}, doi = {}, title = {Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens}, key = {cite}, author = {Gürer, Yahya Kemal Yavuz and Çelik, Neşat and Çelik, Binnaz Tekatlı} }
APA Çelik, B , Gürer, Y , Çelik, N . (2014). Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 19-25. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392832
MLA Çelik, B , Gürer, Y , Çelik, N . "Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 19-25 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392832>
Chicago Çelik, B , Gürer, Y , Çelik, N . "Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens AU - Binnaz Tekatlı Çelik , Yahya Kemal Yavuz Gürer , Neşat Çelik Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens %A Binnaz Tekatlı Çelik , Yahya Kemal Yavuz Gürer , Neşat Çelik %T Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Çelik, Binnaz Tekatlı , Gürer, Yahya Kemal Yavuz , Çelik, Neşat . "Çocukluk çağında görülen akut semptomatik nöbetler, etyoloji ve rekürrens". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2014): 19-25.