Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 47 - 51 2014-04-01

Evaluation of newborn with pneumothorax
Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi

Nergül Çördük [1] , Turgut Ürey [2] , Kazım Küçüktaşçı [3] , Özmert Muhammet Ali Özdemir [4] , Özkan Herek [5] , Akıle Sarıoğlu-büke [6] , Uğur Koltuksuz [7] , Hacer Ergin [8]

53 253

OBJECTIVE: The purpose of this study was to evaluate of newborn with pneumothorax treated in neonatal intensive care units in departments of pediatrics and pediatric surgery. METHODS: Newborn with pneumothorax treated from January 2008 to May 2013 were reviewed. Patient demographics, risk factors, details of treatment and outcomes were examined.RESULTS: 30 newborns (17M, 13F) were treated. Mean birth weight was 2497±781 (800-3900) g, and gestational age was 34.7±3,8 (26-41) weeks. 63,3% of patients were premature. Cesarean section rate was 70%. 76.7% of pneumothorax occurred in the first 48 hours of life. 10 patients (33,3%) underwent cardiopulmonary resuscitation at birth. Pneumothorax occured in half of the patients during mechanic ventilation. Twelve patients had transient tachypnea of newborn, ten respiratory distress syndrome, two pneumonia and three congenital heart disease. Postoperative pneumothorax was found in three patients, including two PDA surgery and one aortic coarctation. Pneumothorax was in right hemithorax in 12, in left in 12 and bilateral in six patients. 13 (43,3%) patients administered surfactant. Chest tube drainage was performed in 27 patients and three were treated conservatively. Mean chest tube drainage time was 4.9 ± 2,5 (1-11) days. Only three patients (10%) died.CONCLUSION: The most common risk factors of our patients are transient tachypnea of newborn and RDS. The low mortality rate in our patients is remarkable.
AMAÇ: Bu çalışma ile pnömotoraks nedeniyle hastanemiz pediatri ve çocuk cerrahisi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilen hastaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Ocak 2008-Mayıs 2013 yılları arasında tedavi edilen hastaların kayıtları incelenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, tedavi detayları ve sonuçları değerlendirilmiştir.BULGULAR: Pnömotoraks nedeniyle tedavi edilen 30 (17E, 13K) hastanın ortalama doğum ağırlığı 2497±781 g (800-3900 g), ortalama gebelik yaşı 34.7±3,8 (26-41) hafta idi. Hastaların %63,3’ü prematür olup sezaryen ile doğum oranı %70 idi. %76,7’sinde pnömotoraks ilk 48 saatte meydana gelmiştir. Hastaların 10 (%33,3)’unda doğumda resüsitasyon uygulanmış, yarısında mekanik ventilatörde iken pnömotoraks gelişmişti. Hastaların on ikisinde yenidoğanın geçici taşipnesi, onunda RDS, ikisinde pnömoni ve üçünde konjenital kalp hastalığı var idi. Bir aort koarktasyonu, iki PDA ameliyatı olmak üzere üç hastada postoperatif pnömotoraks saptanmıştır. Pnömotoraks hastaların 12’sinde sağ, 12’sinde sol ve 6’sında bilateral idi. 13 (%43,3) hastaya sürfaktan uygulanmıştır. 27 hastaya toraks tüpü takılmış, üç hasta konservatif izlenmiştir. Ortalama tüp torakostomi süresi 4.9±2,5 (1-11) gün idi. Yalnız üç hasta (%10) kaybedilmiştir.SONUÇ: Hastalarımızda yenidoğanın geçici taşipnesi ve RDS pnömotoraksın en sık nedeni olarak bulunmuş olup mortalite oranının düşüklüğü dikkat çekicidir.
Konular
Diğer ID JA95EU75TY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nergül Çördük

Yazar: Turgut Ürey

Yazar: Kazım Küçüktaşçı

Yazar: Özmert Muhammet Ali Özdemir

Yazar: Özkan Herek

Yazar: Akıle Sarıoğlu-büke

Yazar: Uğur Koltuksuz

Yazar: Hacer Ergin

Bibtex @ { patd392840, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {47 - 51}, doi = {}, title = {Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Özmert Muhammet Ali and Herek, Özkan and Koltuksuz, Uğur and Ürey, Turgut and Çördük, Nergül and Küçüktaşçı, Kazım and Ergin, Hacer and Sarıoğlu-büke, Akıle} }
APA Çördük, N , Ürey, T , Küçüktaşçı, K , Özdemir, Ö , Herek, Ö , Sarıoğlu-büke, A , Koltuksuz, U , Ergin, H . (2014). Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 47-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392840
MLA Çördük, N , Ürey, T , Küçüktaşçı, K , Özdemir, Ö , Herek, Ö , Sarıoğlu-büke, A , Koltuksuz, U , Ergin, H . "Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 47-51 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392840>
Chicago Çördük, N , Ürey, T , Küçüktaşçı, K , Özdemir, Ö , Herek, Ö , Sarıoğlu-büke, A , Koltuksuz, U , Ergin, H . "Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 47-51
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi AU - Nergül Çördük , Turgut Ürey , Kazım Küçüktaşçı , Özmert Muhammet Ali Özdemir , Özkan Herek , Akıle Sarıoğlu-büke , Uğur Koltuksuz , Hacer Ergin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 51 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi %A Nergül Çördük , Turgut Ürey , Kazım Küçüktaşçı , Özmert Muhammet Ali Özdemir , Özkan Herek , Akıle Sarıoğlu-büke , Uğur Koltuksuz , Hacer Ergin %T Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Çördük, Nergül , Ürey, Turgut , Küçüktaşçı, Kazım , Özdemir, Özmert Muhammet Ali , Herek, Özkan , Sarıoğlu-büke, Akıle , Koltuksuz, Uğur , Ergin, Hacer . "Yenidoğan pnömotorakslı olguların değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2014): 47-51.