Yıl 2014, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 53 - 56 2014-04-01

The Frequency and the Causes of Benign Leukopenia In Patients Who Presented Pediatric Hematology Department
Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri

Murat Çağlar [1] , Yasemin Işık Balcı [2] , Aziz Polat [3]

39 200

OBJECTIVE: The condition that lekocyte count below 4000 known as leukopenia. Leukopenia may develop due to various causes. Our aim in this study is to determine the frequency and the causes of bening leukopenia which pediatric patients admitted to the hematology clinic.METHODS: The patients with total leukocyte count less than 4000/μL who were admitted to the hematology clinic between June 2010- February 2013 are analyzed retrospectively. The patients with cancer, autoimmune disease, aplastic anemia and chronic neutropenia are excluded. Patients are evaluated according to their demographic properties, leukopenia factors and complications.RESULTS: During the mentioned period, the total number of patients was 2650. Eighty-five cases with leukopenia [45 girls (52.9%), 40 boys (41.7%); mean age 8.7±4.4] are analyzed. Leukopenia incidence was 3.2 %. Median duration of leukopenia was 6.3±2.4 days, mean duration of follow up was 15±6 days, all patients were recovered. The most common reason of leukopenia was infections (68.2%). Other reasons were medications (10.6%), B12 deficiency in addition to iron defficiency anemia (9.4%) (mix anemia), vitamin B12 defficiency (4.7%), malnutrition (4.7%) and prematurity (2.4%) respectively. In patients with both iron defficiency and vitamin B12 defficiency anemia, without infection, leukopenia exists. CONCLUSION: In this study, consistent with literature, the most common causes of pediatric acute transient leukopenia were infections and drugs. Our study resulted as In mixed anemia without infection leukopenia could be seen and also white blood cell count was lower and recovery time was longer.
AMAÇ: Lökopeni lökosit sayısının 4000/µL’ nin altında olmasıdır. Çocuklarda lökopeni çok çeşitli nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Bu çalışmanın amacı çocuk hematoloji polikliniğine başvuran hastalarda bening lökopeni sıklığını ve nedenlerini belirlemektir.YÖNTEMLER: Haziran 2010-Şubat 2013 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Çocuk Hematoloji Polikliniğine başvuran lökosit sayısı 4000/µL’ nin altında olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Takipte olan kanser hastaları, otoimmün hastalığı olanlar, aplastik anemi ve kronik nötropenili hastalar çalışma dışında tutuldu. Hastalar demografik özellikleri, lökopeni nedenleri ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. BULGULAR: Belirtilen sürede polikliniğimize ilk kez başvuran hasta sayısı 2.650 idi. Lökopeni tespit edilen 85 hasta [45 kız (%52.9), 40 erkek (%47.1), ortalama yaş 8.7±4.4 yıl] incelemeye alındı. Lökopeni insidansı % 3.2 bulundu. Ortalama lökosit sayısı 2.965±489/uL, ortalama lökopeni süresi 6.3±2.4 gün, ortalama takip süreleri 15±6 gün olup, tüm hastalarda lökopeninin düzeldiği görüldü. En sık lökopeni nedeni olarak enfeksiyonlar (%68.2) tespit edildi. Diğer lökopeni nedenleri %10.6 ilaç kullanımı, %9.4 demir eksikliği ile birlikte vitamin B12 eksikliği, %4.7 vitamin B12 eksikliği, %4.7 malnütrisyon, %2.4 prematürite olarak saptandı. Demir eksikliği ile birlikte vitamin B12 eksikliği olan hastalarda enfeksiyon olmaksızın lökopeni geliştiği görüldü. SONUÇ: Çalışmamızda çocukluk çağında akut geçici lökopeninin en sık nedeni literatürle uyumlu olarak enfeksiyon saptandı. Ayrıca miks tip anemisi olanlarda da enfeksiyon olmaksızın lökopeni gelişebildiği ve izole vitamin B12 eksikliğine göre lökosit sayılarının daha düşük olduğu ve düzelme süresinin daha uzun olduğu görüldü.
Konular
Diğer ID JA88YH29NG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Murat Çağlar

Yazar: Yasemin Işık Balcı

Yazar: Aziz Polat

Bibtex @ { patd392841, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {53 - 56}, doi = {}, title = {Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri}, key = {cite}, author = {Balcı, Yasemin Işık and Çağlar, Murat and Polat, Aziz} }
APA Çağlar, M , Balcı, Y , Polat, A . (2014). Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 53-56. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392841
MLA Çağlar, M , Balcı, Y , Polat, A . "Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 53-56 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35378/392841>
Chicago Çağlar, M , Balcı, Y , Polat, A . "Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 53-56
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri AU - Murat Çağlar , Yasemin Işık Balcı , Aziz Polat Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 56 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri %A Murat Çağlar , Yasemin Işık Balcı , Aziz Polat %T Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Çağlar, Murat , Balcı, Yasemin Işık , Polat, Aziz . "Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Benign Lökopeni Sıklığı ve Nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2014): 53-56.