Yıl 2014, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 0 - 112 2014-07-01

The isolation of Cryptococcus neoformans from Eucalyptus camaldulensis trees in Muğla-Milas city center.
Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu

Hasan Gökçen [1] , Çağrı Ergin [2]

38 102

OBJECTIVE: In many parts of the World, human pathogen yeast Cryptococcus neoformans and C.gattii are commonly isolated from environmental niches including Eucalyptus camaldulensis. While E.camaldulensis-isolated C.neoformans was only found in Gökova-Akyaka region during ten surveillance years in the Mediterranean and Aegean regions of Turkey, C.gatti has not been isolated. In this study, C.neoformans and C.gatti have been screened from E.camaldulensis trunk hollows in Muğla-Milas city providence. METHODS: Five different location in Milas city center, totally 100 E.camaldulensis with trunk hollows have been sampled by swabbing method. All samples have cultured on Staib agar supplemented with biphenyl and chloramphenicol. At the end of the culture period, brown yeast-like colonies were tested by conventional methods. Canavanine glycine bromtimol agar reaction was used for C.neoformans from C.gatti identification.RESULTS: Out 3 (3.0%) of 100 E.camaldulensis were positive for C.neoformans colonization. All positive samples were in elementary schoolyard. No C.gattii have been isolated.CONCLUSION: Outside of Gökova-Akyaka, Milas city center is second isolation area of C.neoformans from E.camaldulensis in Mediterranean and Aegean regions of Turkey. These data showed that colonisation of C.neoformans in nature may be more than expecting. In addition, colonization of human-pathogen C.neoformans in elementary schoolyard is important for public health. Further studies on colonisation of C.neoformans and their distrubition around human activity should lead to a better predict of cryptococcosis risky areas in Turkey.
AMAÇ: Dünyanın birçok yerinde insan patojeni Cryptococcus neoformans ve Cryptococcus gatti aralarında Eucalyptus camaldulensis’in de bulunduğu çevresel odaklarından izole edilmektedir. Türkiye’de 10 yıldır yapılan taramalarda E.camaldulensis kaynaklı C.neoformans izolasyonu sadece Gökova-Akyaka bölgesinde yapılabilirken C.gatti izole edilememiştir. Sunulan araştırmada C.neoformans ve C.gatti varlığı Muğla ili Milas ilçesi yerleşim bölgesinde bulunan E.camaldulensis ağaçlarının kovuklarında taranmıştır.YÖNTEMLER: Milas şehir merkezinde beş farklı bölge seçilerek toplam 100 E.camaldulensis ağacının gövdelerindeki oyuklardan eküvyon yöntemi ile örnekleme yapıldı. Tüm örnekler bifenil ve kloramfenikol içeren Staib agar besiyerine ekildi. Kültür süresi sonunda maya benzeri kahverengi koloniler geleneksel yöntemler ile incelendi. Kanavanin glisin bromtimol agar reaksiyonu C.neoformans’ın C.gatti’den ayrımında kullanıldı.BULGULAR: Toplam 100 E.camaldulensis ağacının 3 (%3.0)’ünde C.neoformans kolonizasyonu bulundu. Tüm pozitif örnekler ilkokul bahçesinde yapıldı. C.gattii izolasyonu yapılmadı.SONUÇ: Milas şehir merkezinde yapılan izolasyon, ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgeleri taramalarında Gökova-Akyaka bölgesi dışında E.camaldulensis ağaçlarından yapılan ikinci izolasyondur. Bu veriler ülkemizde C.neoformans’ın beklendiğinden daha çok olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, halk sağlığı açısından önemli bir veri olarak, insan patojeni C.neoformans izolasyonu ilkokul bahçesinden yapılmıştır. C.neoformans’ın kolonizasyonu ve insan aktivitelerinin olduğu bölgelerdeki dağılımlarına ilişkin ileri araştırmalar Türkiye’de kriptokokkoz riskli bölgelerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına yol gösterebilecektir.
Konular
Diğer ID JA49AY64ZC
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hasan Gökçen

Yazar: Çağrı Ergin

Bibtex @ { patd392861, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {0 - 112}, doi = {}, title = {Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu}, key = {cite}, author = {Ergin, Çağrı and Gökçen, Hasan} }
APA Gökçen, H , Ergin, Ç . (2014). Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 0-112. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392861
MLA Gökçen, H , Ergin, Ç . "Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 0-112 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392861>
Chicago Gökçen, H , Ergin, Ç . "Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 0-112
RIS TY - JOUR T1 - Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu AU - Hasan Gökçen , Çağrı Ergin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 112 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu %A Hasan Gökçen , Çağrı Ergin %T Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Gökçen, Hasan , Ergin, Çağrı . "Muğla Milas ilçe yerleşimi bölgesi Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından Cryptococcus neoformans izolasyonu". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2014): 0-112.