Yıl 2014, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 119 - 123 2014-07-01

The effect of health policies on physicians’ decisions to perform caesarean sections: evaluation of a secondary health institution
Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi

Fatma Eskicioğlu [1] , Pınar Solmaz Hasdemir [2] , Hakan Çelik [3] , Faik Mümtaz Koyuncu [4]

105 457

Purpose: The Ministry of Health and the Turkish Obstetrics and Gynaecology Association have been working hard to lower the rate of caesarean sections to %15 as recommended by the World Health Organization (WHO). In order to reach this target, the Ministry of Health introduced new policies. The aim of this research was to evaluate the effects of these policies on secondary health institutions with high birth rates in our region. Materials and methods: Our research included hospital records of deliveries made between 2007 and 2012 in Manisa Merkez Efendi State Hospital (formerly; Manisa Doğumevi). The research was carried out in two periods; Group-1 included 2007-2008-2009 years and Group-2 included 2010-2011-2012 years. The number of births and caesarean sections were evaluated during this period. X ² test was used for the statistical analysis and p value of <0.05 was considered significant. Results: The ratio of number of caesarean section / number of total births (5962/13508) was 44.1% in Group-1, while the ratio (4656/11175) was 41.6% in Group-2.The decrease was statistically significant in Group-2 (p <0.001). Primary caesarean section rates (excluding previous uterine scar) was 68% in Group 1, and 51% in group 2.The ratio of primary caesarean section / total number of birth rate was 30% in Group- 1, while in Group-2 it was 21.3%. The most significant decrease of this ratio was in 2012 and it was 13%. Conclusion:Based on these data, it was observed that policies carried out by the Ministry of Health with the support of the TJOD decreased the rates of caesarean sections, especially primary caesarean rates significantly. In conclusion, health policies are effective on decision making of caesarean sections by obstetrics and gynaecologists working at secondary health institutions.
Amaç: Sezaryan oranlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği %15 düzeyine düşürülebilmesi için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD) gibi sivil toplum örgütleri yoğun çaba harcamaktadır. Bu uygulamaların ilimizde, doğum sayısı çok yüksek olan ikinci basamak sağlık kuruluşundaki etkilerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışma Manisa-Merkez Efendi Devlet Hastanesinde (eski adıyla Manisa Doğumevi) 2007- 2012 yılları arasında yapılan doğumları kapsamaktadır. Araştırma iki dönem olarak yapıldı; Grup-1; 2007-2008- 2009 yılları, Grup-2; 2010-2011-2012 yıllarını içermektedir. Bu dönemlerde olan doğum sayıları ve sezeryan değerlendirmeye alındı. İstatiksel analiz için X² testi kullanıldı. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: Grup-1 deki sezeryan sayılarının toplam doğum sayılarına oranı (5962/13508) %44.1 iken, Grup-2 de bu oran (4656/11175) %41.6 olarak saptandı. Grup-2 deki düşüş istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.001). Primer sezeryan oranları (geçirilmiş uterin skarlar dışı) oranları Grup-1 de %68 iken Grup-2 de %51 olarak bulundu. Primer sezeryan / toplam doğum sayısı oranı Grup-1 de %30 iken, Grup-2 de %21.3 olarak tespit edildi. Bu oranda en belirgin düşüş 2012’de idi, %13 olarak tepit edildi. Sonuç: Bu veriler ışığında, TJOD un da desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen uygulalamaların süreç içinde sezeryan operasyon oranlarında ve özellikle primer sezeryan operasyon oranlarında anlamlı azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Sağlık politikaları, ikinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının sezeryan kararı almalarında etkili olmaktadır.
Konular
Diğer ID JA53MN53SG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fatma Eskicioğlu

Yazar: Pınar Solmaz Hasdemir

Yazar: Hakan Çelik

Yazar: Faik Mümtaz Koyuncu

Bibtex @ { patd392863, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {119 - 123}, doi = {}, title = {Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Hasdemir, Pınar Solmaz and Çelik, Hakan and Eskicioğlu, Fatma and Koyuncu, Faik Mümtaz} }
APA Eskicioğlu, F , Hasdemir, P , Çelik, H , Koyuncu, F . (2014). Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 119-123. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392863
MLA Eskicioğlu, F , Hasdemir, P , Çelik, H , Koyuncu, F . "Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 119-123 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392863>
Chicago Eskicioğlu, F , Hasdemir, P , Çelik, H , Koyuncu, F . "Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 119-123
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi AU - Fatma Eskicioğlu , Pınar Solmaz Hasdemir , Hakan Çelik , Faik Mümtaz Koyuncu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 123 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi %A Fatma Eskicioğlu , Pınar Solmaz Hasdemir , Hakan Çelik , Faik Mümtaz Koyuncu %T Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Eskicioğlu, Fatma , Hasdemir, Pınar Solmaz , Çelik, Hakan , Koyuncu, Faik Mümtaz . "Sağlık politikalarının, hekimlerin sezeryan kararı almalarında etkisi: ikinci basamak sağlık kuruluşu değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2014): 119-123.