Yıl 2014, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 125 - 130 2014-07-01

Validity and reliability of inventory Functional Status Antepartum Period
Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması

Sevgi Özkan [1] , Hüriye Demirhan [2] , İlgün Özen Çınar [3] , Ümran Sevil [4] , Erkan Alataş [5]

48 103

OBJECTIVE: In this study, we planned to measure the validity and reliability of the Inventory of Functional Status-Antepartum Period (IFSAP) in Turkish women.METHODS: The study was carried out on women registered at 21 Health Clinics associated with The Denizli Health Department. A total of 184 women from three clinics with different socioeconomic level were used in the study. Inventory of Functional Status Antepartum Period and a questionnaire to obtain data about the sociodemographic characteristics of the women were used to obtain data.RESULTS: Internal construct reliability using average correlations for the subscale item to subscale total scores ranged from 0.50 to.64. Subscale to total IFS-AP score correlations ranged from. 0.20 to 0.98. Test- retest reliability coefficients ranged from 0.73 to 0.98 and the total IFS-F score was 0.99. Construct validity was accomplished by examination of subscale correlations, which ranged from -0.03 to 0.95.CONCLUSION: Inventory of Functional Status Antepartum Period is both valid and reliable test for the Turkish society.
AMAÇ: Bu araştırma, gebe kadınlarda fonksiyonel durumunu ölçmek için Tulman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan “Antepartum dönemde Fonksiyonel Durum Envanteri”nin, Türk toplumu için güvenilirlik ve geçerliğini değerlendirmek için yapılmıştır. YÖNTEMLER: Gereç ve YöntemAraştırma Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı üç farklı sosyo-ekonomik düzeyde yer alan sağlık ocaklarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, bu üç sağlık ocağına kayıtlı, gebeler oluşturmuştur. Örneklem sayısı ölçekteki her bir maddenin en az üç katı olacak şekilde ve tüm sosyoekonomik düzeyleri temsil edecek şeklide belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 184 gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; gebe kadınların sosyo-demografik ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen soru formu ve Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri'nden yararlanılmıştır. BULGULAR: Cronbach’s Alpha iç tutarlılık güvenilirliği analizlerinde, madde- alt ölçek arasındaki ortalama korelasyon 0,50- 0,64 arasında iken, ölçek- toplam ISFAP puanları arasındaki korelasyon 0,20 – 0,98 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliği toplam IFSAP puanı için 0,99, ölçekler için 0,73 ile 0,98 arasında belirlenmiştir. Ölçekler arası korelasyon oranlarının ise -0,03 ile 0,95 arasında değiştiği saptanmıştır.SONUÇ: Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.
Konular
Diğer ID JA93KP87SD
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sevgi Özkan

Yazar: Hüriye Demirhan

Yazar: İlgün Özen Çınar

Yazar: Ümran Sevil

Yazar: Erkan Alataş

Bibtex @ { patd392864, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {125 - 130}, doi = {}, title = {Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması}, key = {cite}, author = {Çınar, İlgün Özen and Sevil, Ümran and Özkan, Sevgi and Demirhan, Hüriye and Alataş, Erkan} }
APA Özkan, S , Demirhan, H , Çınar, İ , Sevil, Ü , Alataş, E . (2014). Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 125-130. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392864
MLA Özkan, S , Demirhan, H , Çınar, İ , Sevil, Ü , Alataş, E . "Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 125-130 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392864>
Chicago Özkan, S , Demirhan, H , Çınar, İ , Sevil, Ü , Alataş, E . "Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 125-130
RIS TY - JOUR T1 - Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması AU - Sevgi Özkan , Hüriye Demirhan , İlgün Özen Çınar , Ümran Sevil , Erkan Alataş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 130 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması %A Sevgi Özkan , Hüriye Demirhan , İlgün Özen Çınar , Ümran Sevil , Erkan Alataş %T Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Özkan, Sevgi , Demirhan, Hüriye , Çınar, İlgün Özen , Sevil, Ümran , Alataş, Erkan . "Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2014): 125-130.