Yıl 2014, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 131 - 136 2014-07-01

Assessment of hepatic artery flow volume changes due to hepatosteatosis on pediatric obese patients
Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi

Sedat Alpaslan Tuncel [1] , Ali Koçyiğit [2] , Fatih Demircioğlu [3] , Şamil Hızlı [4] , Handan Çakmakçı [5]

44 121

OBJECTIVE: The purpose of the study is to determine the effect of obesity related hepatosteatosis on hepatic artery flow volume by Doppler ultrasonography in pediatric age group.METHODS: The hepatic artery flow volume of 42 obese patients according to BMI and 32 patients having normal BMI were evaluated using Doppler ultrasonography. The ages of the patients were between 8.5 and 17 year.RESULTS: There was no statistically significant difference between the normal group and obese group according to the mean hepatic artery flow volume (p>0.05). Increased hepatic artery flow volume was parallel with increased grade of hepatosteatosis, however, this was not statistically significant (p>0.05). Strong correlation was observed between obesity and hepaosteatosis (r=0.638).CONCLUSION: Increased grade of hepatosteatosis due to obesity is accompanied with a relative increase in hepatic artery flow volume. The use of this parameter can provide limited contribution in routine follow up examinations.
AMAÇ: Pediatrik yaş grubunda obeziteye bağlı hepatosteatozun hepatik arterin akım volümü (HAV) üzerine olan etkisinin, Doppler ultrasonografi kullanılarak araştırılması amaçlandı.YÖNTEMLER: Yaşları 8,5 ile 17 yıl arasında değişen, normal vücut kitle indeksine sahip 32 ve obez vücut-kitle indeksine sahip 42 hastada, HAV Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi.BULGULAR: Obez hasta grubu ile normal grup arasında HAV ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hepatosteatoz derecesinin artışı ile HAV’ de artış izlenmekle birlikte, istatistiksel anlamda farklılık bulunmadı (p>0.05). Obezite ile hepatosteatoz arasında güçlü korelasyon izlendi (r=0.638).SONUÇ: Obeziteye bağlı hepatosteatozun derecesindeki artış ile HAV’ de göreceli artış izlenmekte olup, bu parametrenin kullanımı rutin takip incelemelerde sınırlı olarak katkı sağlayabilir.
Konular
Diğer ID JA67CC22FZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sedat Alpaslan Tuncel

Yazar: Ali Koçyiğit

Yazar: Fatih Demircioğlu

Yazar: Şamil Hızlı

Yazar: Handan Çakmakçı

Bibtex @ { patd392867, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {131 - 136}, doi = {}, title = {Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Hızlı, Şamil and Tuncel, Sedat Alpaslan and Çakmakçı, Handan and Demircioğlu, Fatih and Koçyiğit, Ali} }
APA Tuncel, S , Koçyiğit, A , Demircioğlu, F , Hızlı, Ş , Çakmakçı, H . (2014). Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 131-136. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392867
MLA Tuncel, S , Koçyiğit, A , Demircioğlu, F , Hızlı, Ş , Çakmakçı, H . "Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 131-136 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392867>
Chicago Tuncel, S , Koçyiğit, A , Demircioğlu, F , Hızlı, Ş , Çakmakçı, H . "Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 131-136
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi AU - Sedat Alpaslan Tuncel , Ali Koçyiğit , Fatih Demircioğlu , Şamil Hızlı , Handan Çakmakçı Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 136 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi %A Sedat Alpaslan Tuncel , Ali Koçyiğit , Fatih Demircioğlu , Şamil Hızlı , Handan Çakmakçı %T Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Tuncel, Sedat Alpaslan , Koçyiğit, Ali , Demircioğlu, Fatih , Hızlı, Şamil , Çakmakçı, Handan . "Pediatrik yaş grubu obez hastalarda hepatostetoza bağlı hepatik arter akım volümü değişikliğinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2014): 131-136.