Yıl 2014, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 137 - 142 2014-07-01

The knowledge level of the medical personnel about the ionising radiation exposure with the common radiologic examinations
Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri

Ali Koçyiğit [1] , Furkan Kaya [2] , Tuğçe Çetin [3] , Işıl Kurban [4] , Tuğçe Erbaş [5] , Ahmet Ergin [6] , Kadir Ağladıoğlu [7] , Duygu Herek [8] , Nevzat Karabulut [9]

149 375

Purpose:The aim of this study was to investigate the level of knowledge medical students, assistant doctors, nurses and hospital workers have about the doses of radiation. Materials and methods: Our study was a descriptive investigation and the data was collected by conducting a questionnaire from April 2013 to June 2013. The subjects, consisting of medical students, assistant doctors, nurses and hospital workers from a university hospital completed the questionnaire. The local ethics committee of the university approved the study protocol. Results:We interviewed 274 subjects and 250 (91.2%) of them accepted to complete the questionnaire and so, comprised the study group. The percentage of subjects who knew that MRI and US involved ionising radiation was 38% and 19.6%, respectively. Most of the subjects underestimated the dose of radiation involved in an abdominal CT, barium enema and plain film of the abdomen while others overestimated the dose of radiation in mammography. Correct answer rates about radiation protection of pregnant women were over 90%. Conclusion:Current pre and postgraduate radiology education seems to need revision and upgrading, to improve the knowledge level and facilitate safe practices in the medical field.
AMAÇ: Çalışmamızda, bazı radyolojik görüntüleme yöntemlerinde hastaların maruz kaldığı doz hakkında araştırma görevlileri, tıp öğrencileri, hemşireler ve hastane personelinin bilgi düzeyini araştırmak amaçlandı.YÖNTEMLER: Çalışma tanımlayıcı nitelikte kesitsel bir araştırma olup veriler anket yoluyla Nisan 2013 ile Haziran 2013 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan asistan hekim, tıp fakültesi öğrencileri, hemşire ve görevli personelden gönüllü olanların, anket sorularını gözlem altında cevaplandırılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız için üniversite etik kurulu onayı alınmıştır.BULGULAR: Çalışma süresince toplam 274 hastane çalışanı ile görüşüldü. Katılmayı kabul eden 250 kişi (%91,2) çalışma grubumuzu oluşturdu. Tüm katılımcılar için radyolojik tetkikler içinde manyetik rezonansın (MR) ve ultrason görüntülemenin (USG) radyasyon içerdiğini düşünenlerin oranı sırasıyla %38 (n=95) ve %19,6 (n=49) olarak belirlendi. Katılımcıların çoğunluğu, abdominal BT, baryumlu mide grafisi ve abdominal grafinin olduğundan daha az, mamografinin ise olduğundan daha çok radyasyon içerdiğini belirtti. Gebelerin radyasyondan korunmasıyla ilgili sorularda katılımcıların doğru yanıt oranları %90’ın üzerinde bulundu.SONUÇ: İyonizan radyasyonla ilgili bilgi seviyesinin azlığı, radyolojik tetkiklerin güvenli kullanımı açısından, mezuniyet öncesi ve sonrası radyoloji eğitiminin yenilenmesi ve iyileştirilmesinin gerekliliğini göstermektedir.
Konular
Diğer ID JA97RB42NS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ali Koçyiğit

Yazar: Furkan Kaya

Yazar: Tuğçe Çetin

Yazar: Işıl Kurban

Yazar: Tuğçe Erbaş

Yazar: Ahmet Ergin

Yazar: Kadir Ağladıoğlu

Yazar: Duygu Herek

Yazar: Nevzat Karabulut

Bibtex @ { patd392868, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {}, pages = {137 - 142}, doi = {}, title = {Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri}, key = {cite}, author = {Çetin, Tuğçe and Erbaş, Tuğçe and Karabulut, Nevzat and Ağladıoğlu, Kadir and Kurban, Işıl and Kaya, Furkan and Herek, Duygu and Koçyiğit, Ali and Ergin, Ahmet} }
APA Koçyiğit, A , Kaya, F , Çetin, T , Kurban, I , Erbaş, T , Ergin, A , Ağladıoğlu, K , Herek, D , Karabulut, N . (2014). Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 137-142. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392868
MLA Koçyiğit, A , Kaya, F , Çetin, T , Kurban, I , Erbaş, T , Ergin, A , Ağladıoğlu, K , Herek, D , Karabulut, N . "Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 137-142 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35379/392868>
Chicago Koçyiğit, A , Kaya, F , Çetin, T , Kurban, I , Erbaş, T , Ergin, A , Ağladıoğlu, K , Herek, D , Karabulut, N . "Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2014): 137-142
RIS TY - JOUR T1 - Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri AU - Ali Koçyiğit , Furkan Kaya , Tuğçe Çetin , Işıl Kurban , Tuğçe Erbaş , Ahmet Ergin , Kadir Ağladıoğlu , Duygu Herek , Nevzat Karabulut Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 142 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri %A Ali Koçyiğit , Furkan Kaya , Tuğçe Çetin , Işıl Kurban , Tuğçe Erbaş , Ahmet Ergin , Kadir Ağladıoğlu , Duygu Herek , Nevzat Karabulut %T Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri %D 2014 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Koçyiğit, Ali , Kaya, Furkan , Çetin, Tuğçe , Kurban, Işıl , Erbaş, Tuğçe , Ergin, Ahmet , Ağladıoğlu, Kadir , Herek, Duygu , Karabulut, Nevzat . "Radyolojik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık personelinin bilgi düzeyleri". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2014): 137-142.