Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2015-04-01

Oral-dental health evaluation of the Pamukkale University Medical School students
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi

Ayşe Erdoğan [1] , Ali İhsan Bozkurt [2] , Ahmet Ergin [3] , Sinem Topaloğlu [4] , Arife Aydın [5] , Aslıhan Arslan [6] , Aylin Avcı [7] , Beyzanur Kurtcephe [8] , Fahri Er [9] , İsmail Çevik [10] , Kıymet Karagöz [11] , Muzaffer Kahyaoğlu [12]

55 94

OBJECTIVE: Oral and dental health problems are frequently seen major public health concerns around the world.On this study we aimed to evaluate Pamukkale University of Medicine students’ oral and dental hygiene. METHODS: This cross-sectional study was done among Pamukkale University of Medicine students on November 2012. All students were asked to participate. Participants were asked to fill out a questionnaire which included sociodemographic features and oral hygiene status, this was followed by a physical examination by a dentist. DMT-t index was calculated. “Family welfare scale” was used to determine socioeconomic status. Descriptive statistics, Kruskal-Wallis and ANOVA tests were used to evaluate the data.RESULTS: 183 of students (30%) participated on this study and 51% of the participants were female. 43 (33%) students from Grade 1, 62 (46%) from Grade 2, 52 (39%) from Grade 3, and 26 (12%) from Grade 4 participated. 61% of the students had moderate to high socioeconomic status. Brushing teeth at least once in a day was 88%, and using dental floss regularly was 4% among the students. 6.6% of the students have never been to a dentist and 57% of the students went to a dentist in the last year. When we evaluated physical examination results, 26 healthy teeth, 2 fillings, one decaying tooth, 0.5 missing tooth were found per student. 51% of students had one dental decay. Although not statistically significant, females had more fillings and males had more decaying teeth. Students’ DMT-t index was 3.66 (±3.17). One factor that affected decaying tooth number was parents’ educational level. Students that had parents with graduate degree had lower decaying tooth average (0.4±0.9) (p
AMAÇ: Ağız ve diş sağlığı problemleri dünyada yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, PAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Kesitsel tipte bir araştırma olup, 2012 yılı Kasım ayında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yapılmıştır. Çalışmaya tüm öğrenciler davet edilmiştir. Katılan öğrencilere sosyodemografik özellikler ve ağız hijyen durumunun sorgulandığı bir anket uygulanmış ve sonrasında öğrenciler diş hekimleri tarafından muayene edilmiştir. Öğrencilerin DMF-t indexleri hesaplanmıştır. Sosyoekonomik düzeyi belirlemede “aile refah ölçeği” kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistikler, kruskal-wallis ve anova testleri kullanılmıştırBULGULAR: Öğrencilerin 183’ü ( %30) çalışmaya katılmıştır ve katılımcıların %52’si kadındır. Dönem 1’den 43, dönem 2’den 62, dönem 3’ten 52, dönem 4 ve üzerinden 26 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %62’si orta ve yüksek sosyoekonomik düzeye sahiptir. Öğrencilerde günde en az bir kez düzenli diş fırçalama %88, düzenli diş ipi kullanımı %4 olarak bulunmuştur. Hiç diş hekimine gitmemişler %6.6, son bir yıl içinde diş hekimine gitme ise %57 oranındadır. Muayene bulguları incelendiğinde öğrenci başına ortalama 26 sağlam diş, 2 dolgu, bir çürük diş, 0.5 kayıp diş vardır. Öğrencilerin %51’inin ağzında çürük diş vardır. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da kızlarda dolgu, erkeklerde ise çürük sayısı ortalaması daha yüksektir. Öğrencilerin DMF-t indeksi 3.66(±3.17) olarak bulunmuştur. Çürük sayısı üzerine en etkili bulunan faktör öğrenci ebeveyninin öğrenim durumudur. Anne ve babalarının her ikisi de yüksek öğretimli olan öğrencilerde çürük diş sayısı ortalaması (0.4±0.9) diğer gruplara göre daha düşüktür(p
Konular
Diğer ID JA78TE75JY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ayşe Erdoğan

Yazar: Ali İhsan Bozkurt

Yazar: Ahmet Ergin

Yazar: Sinem Topaloğlu

Yazar: Arife Aydın

Yazar: Aslıhan Arslan

Yazar: Aylin Avcı

Yazar: Beyzanur Kurtcephe

Yazar: Fahri Er

Yazar: İsmail Çevik

Yazar: Kıymet Karagöz

Yazar: Muzaffer Kahyaoğlu

Bibtex @ { patd392913, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çevik, İsmail and Topaloğlu, Sinem and Kahyaoğlu, Muzaffer and Karagöz, Kıymet and Er, Fahri and Kurtcephe, Beyzanur and Erdoğan, Ayşe and Avcı, Aylin and Arslan, Aslıhan and Aydın, Arife and Bozkurt, Ali İhsan and Ergin, Ahmet} }
APA Erdoğan, A , Bozkurt, A , Ergin, A , Topaloğlu, S , Aydın, A , Arslan, A , Avcı, A , Kurtcephe, B , Er, F , Çevik, İ , Karagöz, K , Kahyaoğlu, M . (2015). Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 1-9. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392913
MLA Erdoğan, A , Bozkurt, A , Ergin, A , Topaloğlu, S , Aydın, A , Arslan, A , Avcı, A , Kurtcephe, B , Er, F , Çevik, İ , Karagöz, K , Kahyaoğlu, M . "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 1-9 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392913>
Chicago Erdoğan, A , Bozkurt, A , Ergin, A , Topaloğlu, S , Aydın, A , Arslan, A , Avcı, A , Kurtcephe, B , Er, F , Çevik, İ , Karagöz, K , Kahyaoğlu, M . "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi AU - Ayşe Erdoğan , Ali İhsan Bozkurt , Ahmet Ergin , Sinem Topaloğlu , Arife Aydın , Aslıhan Arslan , Aylin Avcı , Beyzanur Kurtcephe , Fahri Er , İsmail Çevik , Kıymet Karagöz , Muzaffer Kahyaoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi %A Ayşe Erdoğan , Ali İhsan Bozkurt , Ahmet Ergin , Sinem Topaloğlu , Arife Aydın , Aslıhan Arslan , Aylin Avcı , Beyzanur Kurtcephe , Fahri Er , İsmail Çevik , Kıymet Karagöz , Muzaffer Kahyaoğlu %T Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Ayşe , Bozkurt, Ali İhsan , Ergin, Ahmet , Topaloğlu, Sinem , Aydın, Arife , Arslan, Aslıhan , Avcı, Aylin , Kurtcephe, Beyzanur , Er, Fahri , Çevik, İsmail , Karagöz, Kıymet , Kahyaoğlu, Muzaffer . "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde ağız-diş sağlığının değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 1-9.