Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 11 - 17 2015-04-01

Metabolic risk factors in children with urolithiasis: Single centre experience in southwest Turkey
Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi

Selçuk Yüksel [1] , Hazal Tancer Elçi [2] , Ali Koçyiğit [3] , Melis Deniz [4] , Tülay Becerir [5] , Havva Evrengül [6]

40 36

OBJECTIVE: To investigate the demographic characteristics, clinical features, and metabolic risk factors of children with urolithiasis.METHODS: This retrospective study included 98 patients (48 boys, 50 girls) with urolithiasis diagnosed by ultrasonography. Mean age at presentation was 59.8 (1-192) months, and mean follow-up period was 5.5 (1-27) months. Clinical and laboratory data including gender, age at diagnosis, presence of family history of renal stone, follow-up duration, presenting symptoms, the history of urinary tract infection (UTI), stone localization, presence of anatomical abnormalities of urinary tract, presence of microscopic or macroscopic hematuria, pyuria, urinary metabolic examinations, blood tests, analysis of stone composition, treatment modality, and prognosis were assessed.RESULTS: The most common symptom was restlessness in infants (
AMAÇ: Ürolitiazisli çocukların demografik, klinik özelliklerini ve metabolik risk faktörlerini araştırmak.YÖNTEMLER: Bu retrospektif çalışmada ultrasonografi ile tanı alan ürolitiazisli 98 hasta ( 48 erkek, 50 kız ) çalışmaya alındı. Başvuru yaş ortalaması 59.8 ( 1-192 ) ay ve takip süresi ( 1-27 ) ortalama 5,5 aydı.Klinik ve laboratuvar bulgular olarak cinsiyet, tanı anındaki yaş, ailede üriner taş hikayesi, izleme periyodu, başlangıç semptomları, idrar yolu enfeksiyon öyküsü, mikroskobik veya makroskobik hematüri varlığı, piyüri, üriner metabolik hastalık, kan tetkikleri, taş analizi, tedavi modalitesi ve prognoz belirlendi.BULGULAR: En sık görülen belirti bebeklerde huzursuzluk ( < 1 yaş) ve daha büyük çocuklarda karın veya yan ağrısıydı. Mikrokalkul ( taş çapı < 3mm ) ve kalkül (taş çapı > 3mm ), hastaların sırasıyla % 29.6 ve % 70.4 ‘ünde saptandı. Hiperkalsiüri hastalarda en sık saptanan anormallik olurken, hipomagnezüri 2. sıklıkta onu takip etti. Hiperkalsiüri olgularının yaklaşık yarısı 1 yaş altındaydı. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu hastaların yarısında tespit edildi. Dört hastaya extrakorporal şok dalga litotripsi uygulandı, 4 hastaya açık ameliyat yapıldı ve diğer 90 hasta konservatif tedavi ile tedavi edildi. Spontan pasaj 17 hastada görüldü. Taş analizi ile 17 hastanın % 82.4 'ünde kalsiyum oksalat taşı olduğu saptandı. Son kontrolde, konservatif tedavi alan hastaların % 70’inde taşların kaybolduğu veya uygun tedavi ile küçüldüğü saptandı.SONUÇ: Taşların kaybolması veya boyutunun küçülmesi açısından, 1 yaş altındaki çocuklar büyük çocuklara gore daha çok dezavantaja sahip gibi görünmektedir. Çalışmamızda bu vakaların 3/5’inde üriner metabolik anormallik saptanması nedeni ile çocuklarda mikrokalkülün metabolik açıdan değerlendirilmesi önemlidir.
Konular
Diğer ID JA36KD63ZT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Selçuk Yüksel

Yazar: Hazal Tancer Elçi

Yazar: Ali Koçyiğit

Yazar: Melis Deniz

Yazar: Tülay Becerir

Yazar: Havva Evrengül

Bibtex @ { patd392914, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {11 - 17}, doi = {}, title = {Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Becerir, Tülay and Yüksel, Selçuk and Deniz, Melis and Elçi, Hazal Tancer and Evrengül, Havva and Koçyiğit, Ali} }
APA Yüksel, S , Elçi, H , Koçyiğit, A , Deniz, M , Becerir, T , Evrengül, H . (2015). Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 11-17. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392914
MLA Yüksel, S , Elçi, H , Koçyiğit, A , Deniz, M , Becerir, T , Evrengül, H . "Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 11-17 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392914>
Chicago Yüksel, S , Elçi, H , Koçyiğit, A , Deniz, M , Becerir, T , Evrengül, H . "Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi AU - Selçuk Yüksel , Hazal Tancer Elçi , Ali Koçyiğit , Melis Deniz , Tülay Becerir , Havva Evrengül Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi %A Selçuk Yüksel , Hazal Tancer Elçi , Ali Koçyiğit , Melis Deniz , Tülay Becerir , Havva Evrengül %T Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Yüksel, Selçuk , Elçi, Hazal Tancer , Koçyiğit, Ali , Deniz, Melis , Becerir, Tülay , Evrengül, Havva . "Ürolitiazisli çocuklarda metabolik risk faktörleri: Güneybatı Türkiye'den tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 11-17.