Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 19 - 22 2015-04-01

Platelet apheresis donation: Demographic findings, processing and harvest properties
Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri

Mehmet Hilmi Doğu [1] , İsmail Sarı [2] , Sema Ertürk [3] , Sibel Hacıoğlu [4] , Ali Keskin [5]

43 109

OBJECTIVE: The evaluate of deomographic findings of healthy voluteers donors admitted to blood center in Pamukkale University Faculty of Medicine and the properties of obtained product from donors.METHODS: Apheresis platelet donors admitted to our Hospital Blood Bank between February 2013 - May 2014 were evaluated. Eligible for being platelet apheresis donors of these volunteers demographic findings, processing and harvest properties were analyzed.RESULTS: A total 1717 person were found to be eligible for being plateletapheresis donor; 1680 (%97,8) male and 37 (%2,2) female. Median age was 35 (18-60) years, median height 174 (151-193) cm, median weight was found 81 (56-114) kg. After plateletapheresis, product variables analysed and single plateletapheresis suspension median volume 285 (140-350) ml and platelet yield was found 3,3 (2,2-4,5) /1011. Double plateletapheresis suspension median volume 570 (410-600) ml and platelet yield was found 6,0 (4,5-6,2) /1011.CONCLUSION: A sufficient amount platalet were obtained from donors admitted to our Hospital Blood Bank between February 2013 - May 2014. Especially, This study seem to suppot the prefer of double plateletapheresis processing as used of both arms because of high product and platelet amount.
AMAÇ: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kan merkezine başvuran gönüllü sağlıklı donörlerin ve elde edilen ürünün özelliklerinin değerlendirilmesidir.YÖNTEMLER: Hastanemiz Kan Bankası’na Şubat 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında aferez trombosit vericisi olmak için başvuran sağlıklı gönüllüler değerlendirildi. Aferez trombosit vericisi için uygun bulunan bu gönüllülerin demografik, işlem ve ürün verileri incelendi.BULGULAR: Toplam 1717 kişi çalışmaya dahil edildi, 1680 (%97,8) erkek 37 (%2,2) kadın idi. Ortanca yaş 35 (18-60) bulunurken ortanca boy 174 (151-193) cm, ortanca ağırlık 81 (56-114) kg olarak saptandı. Ürün verileri incelendiğinde tek aferez trombosit süspansiyonu alınanlarda ortanca ürün hacmi 285 (140-350) ml ve üründeki trombosit miktarı 3,3 (2,2-4,5) /1011 iken çift aferez trombosit süspansiyonu alınanlarda ortanca ürün hacmi 570 (410-600) ml ve üründeki trombosit miktarı 6,0 (4,5-6,2) /1011 olarak bulundu.SONUÇ: Hastanemiz Kan Bankası’na Şubat 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında aferez trombosit vericisi olmak için başvuran sağlıklı gönüllülerden yeterli miktarda trombosit elde edilebildi. Bu çalışma elde edilen ürün ve trombosit miktarının yüksek olması nedeni ile her iki kolun kullanıldığı trombosit aferezini desteklemektedir.
Konular
Diğer ID JA35SB85KS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet Hilmi Doğu

Yazar: İsmail Sarı

Yazar: Sema Ertürk

Yazar: Sibel Hacıoğlu

Yazar: Ali Keskin

Bibtex @ { patd392917, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {19 - 22}, doi = {}, title = {Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri}, key = {cite}, author = {Sarı, İsmail and Hacıoğlu, Sibel and Ertürk, Sema and Doğu, Mehmet Hilmi and Keskin, Ali} }
APA Doğu, M , Sarı, İ , Ertürk, S , Hacıoğlu, S , Keskin, A . (2015). Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 19-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392917
MLA Doğu, M , Sarı, İ , Ertürk, S , Hacıoğlu, S , Keskin, A . "Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 19-22 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392917>
Chicago Doğu, M , Sarı, İ , Ertürk, S , Hacıoğlu, S , Keskin, A . "Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 19-22
RIS TY - JOUR T1 - Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri AU - Mehmet Hilmi Doğu , İsmail Sarı , Sema Ertürk , Sibel Hacıoğlu , Ali Keskin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 22 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri %A Mehmet Hilmi Doğu , İsmail Sarı , Sema Ertürk , Sibel Hacıoğlu , Ali Keskin %T Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Doğu, Mehmet Hilmi , Sarı, İsmail , Ertürk, Sema , Hacıoğlu, Sibel , Keskin, Ali . "Aferez trombosit donasyonu: Demografik bulgular, işlem ve ürün özellikleri". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 19-22.