Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 31 - 34 2015-04-01

Urinary catheterization and catheter-associated urinary tract infections in childhood
Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu

Havva Evrengül [1] , Pelin Ertan [2] , Aydın Şencan [3] , Semra Kurutepe [4] , Hörü Gazi [5]

54 86

OBJECTIVE: Micturating cystourethrogram is an important tool to assess vesicoureteral reflux and bladder anatomy. The catheters that are being used during micturating cystourethrogram procedures are one of the risk factors that directly cause urinary tract infections. The aim of this study is to assess the effect of urinary catheterization on forming urinary tract infections. METHODS: One hundred two patients (62 boys, 40 girls) which were being evaluated in Celal Bayar University Hafsa Sultan Hospital Pediatric Nephrology policlinic due to recurrent urinary tract infections and underwent micturating cystourethrogram procedure between July 2010-2012 were included in the study. Urine cultures were taken from all patients before and two days after micturating cystourethrogram.RESULTS: Two point nine percent of the urine cultures taken right before micturating cystourethrogram procedures and 11,7% of urine cultures taken right after micturating cystourethrogram procedures were positive for significant bacteriuria. Gender has no significant influence (p=0,07) over catheter-associated urinary tract infection. We have seen a significant relation between catheter-associated urinary tract infection and age when the patients were divided into two groups as the age of five and under with above it (p=0,01). Escherichia Coli was the major pathogen that grows on urine cultures taken both before and after micturating cystourethrogram procedures.CONCLUSION: Following the sterilization directives on situations which require urinary catheterization and developing new diagnostic procedures that can replace micturating cystourethrogram which it is still the gold standard in vesicoureteral reflux diagnosis would be effective on preventing catheter-associated urinary tract infection.
AMAÇ: Miksiyosistoüretrografi; vezikoüreteral reflü ve mesane anatomisini değerlendirmede kullanılmakta olan önemli bir tetkiktir. Miksiyosistoüretrografi çekimi sırasında kullanılan üriner kateterler idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştıran risk faktörlerindendir. Bu çalışmada üriner kateterizasyonun idrar yolu enfeksiyonu oluşumuna etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. YÖNTEMLER: : Çalışmaya Temmuz 2010-Temmuz 2012 ayları arasında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Nefroloji polikliniğinde tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle izlenen ve miksiyosistoüretrografi çekilen 102 çocuk hasta( 62 kız, 40 erkek) alındı. Tüm hastalardan miksiyosistoüretrografiden hemen önce ve iki gün sonra olmak üzere idrar kültürü alındı.BULGULAR: : Miksiyosistoüretrografiden hemen önce alınan idrar kültürlerinin %2,9' unda, miksiyosistoüretrografiden iki gün sonra alınan idrar kültürlerinin ise %11,7'sinde anlamlı bakteriüri saptandı. Katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonu tanısı alan çocukların cinsiyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p= 0.07). Hastalar 5 yaş üzeri ve 5 yaş ve altı olarak iki gruba ayrıldığında, yaş ve katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görüldü(p=0.01). Miksiyosistoüretrografi öncesi ve sonrası idrar kültürlerinde en sık izole edilen mikroorganizma Escherichia Coli’ydi.SONUÇ: Mesane kateterizasyonunu gerektiren durumlarda temizlik kurallarına uyulması ve vezikoüreteral reflü tanısında hala altın standart olan miksiyosistoüretrografinin yerini alacak yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesi katetere bağlı üriner sistem enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olacaktır.
Konular
Diğer ID JA77AF25EG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Havva Evrengül

Yazar: Pelin Ertan

Yazar: Aydın Şencan

Yazar: Semra Kurutepe

Yazar: Hörü Gazi

Bibtex @ { patd392920, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {31 - 34}, doi = {}, title = {Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu}, key = {cite}, author = {Kurutepe, Semra and Ertan, Pelin and Gazi, Hörü and Evrengül, Havva and Şencan, Aydın} }
APA Evrengül, H , Ertan, P , Şencan, A , Kurutepe, S , Gazi, H . (2015). Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 31-34. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392920
MLA Evrengül, H , Ertan, P , Şencan, A , Kurutepe, S , Gazi, H . "Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 31-34 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392920>
Chicago Evrengül, H , Ertan, P , Şencan, A , Kurutepe, S , Gazi, H . "Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 31-34
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu AU - Havva Evrengül , Pelin Ertan , Aydın Şencan , Semra Kurutepe , Hörü Gazi Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 34 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu %A Havva Evrengül , Pelin Ertan , Aydın Şencan , Semra Kurutepe , Hörü Gazi %T Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Evrengül, Havva , Ertan, Pelin , Şencan, Aydın , Kurutepe, Semra , Gazi, Hörü . "Çocuklarda üriner kateterizasyon ve kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 31-34.