Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 39 - 44 2015-04-01

The screening of direct Coombs test in newborns and the effect of its positivity on morbidity; a single center experience
Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi

Nilgün Altuntaş [1] , Diyar Taşçı Çelebi [2] , Mesut Koçak [3] , Nesibe Andıran [4]

36 352

OBJECTIVE: Immune mediated hemolysis has an important role in the etiology of indirect hyperbilirubemia (IHB) in newborns. Immune mediated hemolysis can be shown using Direct Coombs Test (DAT). Antibodies bound to erythrocytes are determined by coombs test. DAT and blood group screening in cord blood are routinely performed in some centers, though controversial. In this study, our aim was to investigate the DAT positivity in newborns borned at our hospital and to evaluate the causes of DAT positivity and its effect on morbidity. METHODS: This study was performed at Kecioren Training and Research Hospital between July 2012 and April 2013. The electronic records of all newborns and their mothers were studied. Babies’ cord blood group and DAT results, presence of any immune hemolytic disease and a history of phototherapy due to IHB was investigated. RESULTS: DAT was found positive in 6.6% of 1122 newborns and in 37.6% of newborns with IHB. The rate of hospitalisation due to IHB was significantly high in newborns with DAT positivity (p
AMAÇ: Yenidoğan indirekt hiperbilirubinemi (İHB) etiyolojisinde immün hemolitik anemiler önemli bir yere sahiptir. Direkt Coombs Testi (DAT) immün kaynaklı hemolizi göstermede önemlidir. Eritrosite bağlı antikorlar coombs testi ile saptanır. Yenidoğan tüm bebeklerde rutin tarama yapılması tartışmalı olsa da bazı merkezlerde kord kanında kan grubu ve DAT taraması yapılmaktadır. Çalışmamızda retrospektif olarak hastanemizde doğan bebeklerin DAT sonuçlarını değerlendirmek, pozitiflik nedenlerini saptamak ve pozitifliğin morbidite üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır.YÖNTEMLER: Temmuz 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ünitesinde doğan tüm bebeklerin ve annelerinin dosyaları ve hastane otomasyon bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Bebeklerin kord kan grubu ve DAT sonuçları, izlemde immün hemolitik hastalık geçirip geçirmediği, İHB nedeni ile hastaneye yatırılarak fototerapi alıp almadığı araştırıldı.BULGULAR: DAT toplam 1122 bebeğin %6,6’sında, İHB nedeniyle yatan bebeklerin ise %37,8’inde pozitif saptandı. DAT pozitif olan yenidoğanların İHB nedeniyle hastaneye yatış oranı negatif olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p
Konular
Diğer ID JA92CR56HT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nilgün Altuntaş

Yazar: Diyar Taşçı Çelebi

Yazar: Mesut Koçak

Yazar: Nesibe Andıran

Bibtex @ { patd392923, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {39 - 44}, doi = {}, title = {Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi}, key = {cite}, author = {Altuntaş, Nilgün and Andıran, Nesibe and Koçak, Mesut and Çelebi, Diyar Taşçı} }
APA Altuntaş, N , Çelebi, D , Koçak, M , Andıran, N . (2015). Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 39-44. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392923
MLA Altuntaş, N , Çelebi, D , Koçak, M , Andıran, N . "Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 39-44 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392923>
Chicago Altuntaş, N , Çelebi, D , Koçak, M , Andıran, N . "Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 39-44
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi AU - Nilgün Altuntaş , Diyar Taşçı Çelebi , Mesut Koçak , Nesibe Andıran Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 44 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi %A Nilgün Altuntaş , Diyar Taşçı Çelebi , Mesut Koçak , Nesibe Andıran %T Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Altuntaş, Nilgün , Çelebi, Diyar Taşçı , Koçak, Mesut , Andıran, Nesibe . "Yenidoğan bebeklerde direkt Coombs testi taraması ve pozitifliğinin morbidite üzerine etkisi; tek merkez deneyimi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 39-44.