Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 45 - 50 2015-04-01

An evaluation of web-based education material about breastfeeding and breast milk
Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi

Fadime Hatice İnci [1] , Pınar Serçekuş [2]

36 80

OBJECTIVE: To evaluate designs of the websites about human milk and breastfeeding and the readability of the education material on these websites.METHODS: This is a descriptive study. The key words “breast milk” and “breastfeeding” were used to identify the relevant websites on Google in January 2014. A total of 24 websites and 235 pieces of education material were evaluated. Data were evaluated by using numbers and percentages and readability was evaluated with SMOG readability analysis (SMOG), Flesch Reading Ease and Readability Value for Turkish.RESULTS: The readability degree was moderate in 66.6% of the websites examined. The mean score obtained by using SMOG readability formula was 12.61±1.02, ranging from 10.92 to 14.76, which shows that the education material examined was appropriate for the 12th grade. The mean score for Flesch Readability Ease was 37.09±9.04, ranging from 18.26 to 52.95, which indicates that the material was appropriate for 13th-16th grade. The mean Turkish readability score was 9.74±1.69, ranging from 6.90 and 13.02, which shows that the material was appropriate for the 10th graders.CONCLUSION: The websites about breastfeeding was found to be moderately difficult to read and according to the readability formulas, the readability of the websites was considerably higher than the recommended grade -6th grade.
AMAÇ: Anne sütü ve emzirme ile ilgili web sitelerinin tasarımının ve bu web sitelerinde yer alan eğitim materyallerinin okunabilirliğinin değerlendirilmesidir.YÖNTEMLER: Tanımlayıcı bir araştırmadır. Ocak 2014’ de Google arama motorunda “anne sütü” ve “emzirme” anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Toplam 24 site ve 235 eğitim materyali değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin değerlendirmesinde sayı ve yüzde, okunabilirliğin değerlendirilmesinde ise SMOG, Flesch Okuma Kolaylığı ve Türkçe İçin Okunabilirlik Değeri kullanılmıştır.BULGULAR: İncelenen sitelerin %66.6’sının okunurluk düzeyi orta güçlükte bulunmuştur. SMOG okunabilirlik formülü kullanılarak elde edilen skorun ortalamasının 12.61±1.02 ve puanların dağılımının 10.92-14.76 arasında olduğu bulunmuştur. Bu değerlere göre ilgili materyallerin 12. eğitim düzeyinde olduğu görülmektedir. Flesch Okuma Kolaylığı düzeyi 37.09±9.04 ve puan dağılımının 18.26-52.95 arasında, 13.-16. eğitim düzeyine sahip bireylerin anlayabileceği güçlükte olduğu saptanmıştır. Türkçe okunabilirlik değeri ise 9.74±1.69 ve puan dağılımının 6.90-13.02 arasında olup, 10. sınıf eğitim seviyesinde olduğu bulunmuştur.SONUÇ: Web sitelerinin tasarımının okunurluk düzeyinin orta güçlükte olduğu, okunabilirlik formüllerine göre anne sütü ve emzirme ile ilgili web sitelerinin okunabilirliğinin önerilen altıncı sınıf eğitim düzeyinden oldukça yüksek olduğu bulunmuştur.
Konular
Diğer ID JA43NM25HS
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fadime Hatice İnci

Yazar: Pınar Serçekuş

Bibtex @ { patd392925, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {45 - 50}, doi = {}, title = {Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Serçekuş, Pınar and İnci, Fadime Hatice} }
APA İnci, F , Serçekuş, P . (2015). Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 45-50. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392925
MLA İnci, F , Serçekuş, P . "Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 45-50 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392925>
Chicago İnci, F , Serçekuş, P . "Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi AU - Fadime Hatice İnci , Pınar Serçekuş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi %A Fadime Hatice İnci , Pınar Serçekuş %T Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD İnci, Fadime Hatice , Serçekuş, Pınar . "Anne sütü ve emzirme İle İlgili web-tabanlı eğitim materyallerinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 45-50.