Yıl 2015, Cilt , Sayı 1, Sayfalar 55 - 58 2015-04-01

Multiple central nervous system tumors, neurofibromatosis type 2
Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2

Nedim Ongun [1] , Eylem Değirmenci [2] , Çağdaş Erdoğan [3] , Attila Oğuzhanoğlu [4]

43 54

Neurofibromatosis type 2 is an inherited autosomal dominant syndrome, characterized by multiple tumors of the central and peripheral nervous system associated with ocular abnormalities. The most common tumor associated with the disease is the vestibulocochlear schwannoma. In this report we aim to present a 35-year-old female who was seen for generalized seizures, diplopia, and lack of vision and hearing loss on right ear. Magnetic resonance imaging showed low grade glial tumor on the left temporal lobe, a pinealoma and bilateral optic nerve tumors. Based on clinical and imaging findings, the diagnostic of neurofibromatosis type 2 was made. As early detection of the tumors and properly treatments may decrease both morbidity and mortality of NF-2, we strongly suggest multisystemic approach to patients in whom concomitant spinal and/or brain tumors exist.
Nörofibromatozis tip 2, santral ve periferik sinir sisteminin çoklu tümörleri ile karakterize otozomal dominant kalıtılan bir sendromdur. Hastalıkla ilişkili en sık tümör vestibülokohlear schwannomdur. Bu yazıda, jeneralize nöbetler, diplopi, görme ve işitme kaybı ile değerlendirilen 35 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur. Hastada, magnetik rezonans görüntülemede, pinealoma, iki taraflı optik sinir tümörü ve sol temporal lobda düşük dereceli glial tümör saptandı. Klinik ve görüntüleme bulguları ile nörofibromatozis tip 2 tanısı ile takibe alındı. Nörofibromatozis tip 2 hastalarında erken tanı ve uygun tedavi hastalıkla ilişkili morbidite ve mortaliteyi düşürebileceğinden, spinal ve/veya beyin tümörü bulunan hastaların multisistemik bir yaklaşımla değerlendirilmeleri önemlidir.
Konular
Diğer ID JA22JY57ZJ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Nedim Ongun

Yazar: Eylem Değirmenci

Yazar: Çağdaş Erdoğan

Yazar: Attila Oğuzhanoğlu

Bibtex @ { patd392928, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {55 - 58}, doi = {}, title = {Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Çağdaş and Ongun, Nedim and Değirmenci, Eylem and Oğuzhanoğlu, Attila} }
APA Ongun, N , Değirmenci, E , Erdoğan, Ç , Oğuzhanoğlu, A . (2015). Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2. Pamukkale Tıp Dergisi, (1), 55-58. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392928
MLA Ongun, N , Değirmenci, E , Erdoğan, Ç , Oğuzhanoğlu, A . "Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 55-58 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35381/392928>
Chicago Ongun, N , Değirmenci, E , Erdoğan, Ç , Oğuzhanoğlu, A . "Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 55-58
RIS TY - JOUR T1 - Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2 AU - Nedim Ongun , Eylem Değirmenci , Çağdaş Erdoğan , Attila Oğuzhanoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 58 VL - IS - 1 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2 %A Nedim Ongun , Eylem Değirmenci , Çağdaş Erdoğan , Attila Oğuzhanoğlu %T Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2 %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 1 %R %U
ISNAD Ongun, Nedim , Değirmenci, Eylem , Erdoğan, Çağdaş , Oğuzhanoğlu, Attila . "Coklu santral sinir sistemi tumorlu bir olgu sunumu, norofibromatozis tip 2". Pamukkale Tıp Dergisi / 1 (Nisan 2015): 55-58.