Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 88 - 91 2015-07-01

Comparision of pupil size in myopic and hyperopic patients
Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması

Baran Gencer [1] , Engin Bilge Özgürhan [2] , Tuğba Kurt [3] , İsmail Erşan [4] , Sedat Arıkan [5] , Selçuk Kara [6] , Mediha Gülen Coşar [7] , Ercüment Bozkurt [8]

40 96

Purpose:To compare the pupil diameter measurements in skotopic, mesopic and photopic illuminations of patients of myopia and hyperopia. Materials and methods:The records of myopia and hyperopia patients who applied for keratorefractive surgery between 2012-2013 were analyzed. Pupil diameter measurements were performed preoperatively by infrared pupillometer integrated within a Scheimpflug camera combined with Placidocornealtopography (Sirius). Patients’ right eyes pupil diameter measurements in skotopic, mesopic and photopic illuminations were used. The groups were compared with the Mann-Whitney U test for continuous variables and with the χ² test for categorical variables. Results:Median values of scotopic, mesopic and photopic pupil diameters were found in myopic group consisting of 60 patients, respectively, 6.5 (4.3 to 7.6) mm, 6 (3.4 to 7.5) mm and 4.4 (1.9 to 7 ) mm and age - gender matched in hyperopic group consisting of 31 patients, respectively, 5.8 (4.2 – 7.2) mm, 5.4 (2.8 – 6.7) mm ve 3.9 ( 2.4 – 6) mm. In myopia group, pupil diameter measurements were found to be statistically significantly larger in allilluminations (p=0.001), although statistical significance was less in photopic lighting (p<0.049). Conclusion: We believe that it would be useful to keep surgical ablation diameter greater in myopic patients to reduce the risk of glare and halo in keratorefractive surgeries when compared with hyperopia patients.
AMAÇ: Miyop ve hipermetrop olguların skotopik, mezopik ve fotopik aydınlatmada ölçülen pupil çapı ölçümlerinin karşılaştırılmasıdır.YÖNTEMLER: 2012- 2013 tarihlerinde keratorefraktif cerrahi için başvuran miyop ve hipermetrop olguların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Pupil çapı ölçümleri cerrahi öncesi scheimpflug kamera ile placido disk kombinasyonu (Sirius) olan cihaza entegre infrared pupillometre sistemi ile yapılmıştır. Olguların sağ gözlerine ait skotopik, mezopik ve fotopik aydınlatmadaki pupil çapı ölçümleri kullanılmıştır. Gruplar kategorik değişkenler için χ² testi ve sürekli değişkenler için Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır.BULGULAR: Skotopik, mezopik ve fotopik ortanca pupil çapı değerleri 60 olgudan oluşan miyop grubunda sırasıyla 6,5 (4,3 – 7,6) mm, 6 (3,4 – 7,5) mm ve 4,4 (1,9 – 7) mm ve yaş cinsiyet uyumlu 31 olgudan oluşan hipermetrop grubununda ise sırasıyla 5,8 (4,2 – 7,2) mm, 5,4 (2,8 – 6,7) mm ve 3,9 ( 2,4 – 6) mm olarak bulunmuştur. Pupil çapı ölçümlerinin miyop grubunda fotopik aydınlatmada daha düşük (p=0,049) olmakla birlikte tüm aydınlatma ortamlarında istatiksel anlamlı olarak daha geniş olduğu saptandı (p=0,001). SONUÇ: Miyop olgularında hipermetrop olgularına nazaran kamaşma ve haleli görme riskini azaltmak için keratorefraktif cerrahide ablasyon çapını daha yüksek tutmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Konular
Diğer ID JA37MJ89GP
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Baran Gencer

Yazar: Engin Bilge Özgürhan

Yazar: Tuğba Kurt

Yazar: İsmail Erşan

Yazar: Sedat Arıkan

Yazar: Selçuk Kara

Yazar: Mediha Gülen Coşar

Yazar: Ercüment Bozkurt

Bibtex @ { patd392941, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {88 - 91}, doi = {}, title = {Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Erşan, İsmail and Kurt, Tuğba and Kara, Selçuk and Arıkan, Sedat and Coşar, Mediha Gülen and Bozkurt, Ercüment and Özgürhan, Engin Bilge and Gencer, Baran} }
APA Gencer, B , Özgürhan, E , Kurt, T , Erşan, İ , Arıkan, S , Kara, S , Coşar, M , Bozkurt, E . (2015). Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 88-91. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392941
MLA Gencer, B , Özgürhan, E , Kurt, T , Erşan, İ , Arıkan, S , Kara, S , Coşar, M , Bozkurt, E . "Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 88-91 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392941>
Chicago Gencer, B , Özgürhan, E , Kurt, T , Erşan, İ , Arıkan, S , Kara, S , Coşar, M , Bozkurt, E . "Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 88-91
RIS TY - JOUR T1 - Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması AU - Baran Gencer , Engin Bilge Özgürhan , Tuğba Kurt , İsmail Erşan , Sedat Arıkan , Selçuk Kara , Mediha Gülen Coşar , Ercüment Bozkurt Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 91 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması %A Baran Gencer , Engin Bilge Özgürhan , Tuğba Kurt , İsmail Erşan , Sedat Arıkan , Selçuk Kara , Mediha Gülen Coşar , Ercüment Bozkurt %T Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Gencer, Baran , Özgürhan, Engin Bilge , Kurt, Tuğba , Erşan, İsmail , Arıkan, Sedat , Kara, Selçuk , Coşar, Mediha Gülen , Bozkurt, Ercüment . "Miyop ve hipermetrop olgularda pupil çapının karşılaştırılması". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2015): 88-91.