Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 100 - 104 2015-07-01

Outcomes of Acinetobacter baumannii infection in critically ill elderly patients in intensive care units
Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları

Kevser Ozdemir [1] , Huseyin Turgut [2] , Asiye Dikmen [3] , Ahmet Bacanlı [4] , Ferzan Göncü [5]

38 81

Purpose: In this study we aimed to investigate the incidence and effect of Acinetobacter baumannii infection on mortality in elderly patients admitted to intensive care unit. Materials and methods:We retrospectively investigated the medical records of elderly patients (>65 years) treated for more than 48 hours in our intensive care unit between 2013-2014. Defined risk factors in patients with or without A. baumannii infection were compared. Results: Medical records of one hundred and four patients mean age of patients was 77.1±6.9 were investigated. Most common nosocomial infection was ventilatory associated pneumonia in patients with A. baumannii infection (62.5%). Urinary catheter insertion was the most common invasive intervention (99%). Invasive interventions for instance; central venous catheterization, urinary catheter, mechanical ventilation and nasogastric tube insertion are defined as risk factors for A. baumannii infection, only mechanical ventilation is defined as independent risk factor (p=0.001). Mortality rates were significantly higher in patients infected with A. baumannii than non-infected patients (p=0.026). Conclusion: We showed that nosocomial A. baumannii infection leads higher mortality rates (p<0.05). Elderly patients prone to infections so this group of patients need to be evaluated as special patient population. All precautions have to be taken in order to avoid nosocomial infections and decrease mortality rates.
Amaç: Çalışmamızda yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda ortaya çıkan Acinetobacterbaumannii enfeksiyonunun sıklığını ve mortalite üzerine olan etkisini göstermeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışma retrospektif olarak 2013-2014 tarihleri arasında medikal yoğun bakım ünitelerinde 48 saatten uzun süre yatan ≥65 yaş üstü hastalar ile yapılmıştır. A. baumannii enfeksiyonu olan ve olmayan hastalar risk faktörleri açısından karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmada yaş ortalaması 77.1±6.9 olan 104 hasta değerlendirildi. A. baumannii enfeksiyonu olan hastalarda en sık hastane enfeksiyonu ventilatör ilişkili pnömoni (%62.5) olarak bulunmuştur. En sık uygulanan invaziv girişim üriner katater olarak tespit edilmiştir (%99). Uygulanan invaziv girişimlerin hepsi A. baumannii için risk faktörü olmakla birlikte mekanik ventilasyon bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır (p=0.001). Mortalite ise A. baumannii enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.026). Sonuç: Yaşlı hastalarda hastane kaynaklı A. baumannii enfeksiyonu mortaliteyi artırmaktadır (p<0.05). Yaşlı hastalar enfeksiyona yatkınlık bakımından özel hasta grubu olarak ele alınmalı, hastane enfeksiyonundan korumak ve mortaliteyi azaltmak için gerekli enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır.
Konular
Diğer ID JA46UC39RE
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kevser Ozdemir

Yazar: Huseyin Turgut

Yazar: Asiye Dikmen

Yazar: Ahmet Bacanlı

Yazar: Ferzan Göncü

Bibtex @ { patd392944, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {100 - 104}, doi = {}, title = {Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları}, key = {cite}, author = {Ozdemir, Kevser and Turgut, Huseyin and Göncü, Ferzan and Dikmen, Asiye and Bacanlı, Ahmet} }
APA Ozdemir, K , Turgut, H , Dikmen, A , Bacanlı, A , Göncü, F . (2015). Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 100-104. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392944
MLA Ozdemir, K , Turgut, H , Dikmen, A , Bacanlı, A , Göncü, F . "Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 100-104 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392944>
Chicago Ozdemir, K , Turgut, H , Dikmen, A , Bacanlı, A , Göncü, F . "Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 100-104
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları AU - Kevser Ozdemir , Huseyin Turgut , Asiye Dikmen , Ahmet Bacanlı , Ferzan Göncü Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 104 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları %A Kevser Ozdemir , Huseyin Turgut , Asiye Dikmen , Ahmet Bacanlı , Ferzan Göncü %T Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Ozdemir, Kevser , Turgut, Huseyin , Dikmen, Asiye , Bacanlı, Ahmet , Göncü, Ferzan . "Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı hastalarda Acinetobacter baumannii enfeksiyonunun sonuçları". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2015): 100-104.