Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 106 - 109 2015-07-01

Emergency services application causes of hemophilia patients
Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri

Funda Akpınar [1] , Emine Özdemir [2] , Yasemin Işık Balcı [3] , Aziz Polat [4]

43 228

OBJECTIVE: Although prophlactic treatment and patient-family education, in hemophilia patients, the most common cause of emergency visits are known as trauma. METHODS: In this study, hemophilia patients that were administered to an university hospital emergency department, were investigated as demographically, administration causes, except infection, type of trauma, bleeding sites retrospectively.RESULTS: While the mean age of hemophilia A patients were 16.6±9.1(1-32), mean age of hemophilia B patients were 17.1±7.1(5-27). One of the hemophilia A patients has moderate, one of midl type hemophilia and others had severe type hemophilia. For hemophilia B patients, two of them had moderate type, others had severe type hemophilia. Only one patient uses prophylactic factor replacement treatment. None of the patients has had inhibitor positivity. In between 2007-2013 years, 13 Hemophilia A patients visit emergency department 381 (70 %) times and 7 hemopfilia B patients visit 166 (30 %) times. Eighty seven percent of visits were belong to severe type of hemophilia patients, 13 % of them belongs to mild and moderate type hemophilia patients. The 311 (%57) of 547 visits were due to trauma or bleeding, 236 (43 %) of them were factor treatment. Bleeding sites were, joint (n: 248), epistaxis (n: 18), mouth (n: 14), hematuria (n: 14), iliopsoas muscle (n: 5), head trauma without intracranial bleeding (head to head crashing, television and shelf dropping n: 5), hematoma after insect bite (n: 4), anal-scrotal hematoma after riding bicycle (n: 3). CONCLUSION: As a result, although excess of joint bleeding, it was pleasing that there were not any intracranial bleeding. On the other hand, administration due to factor replacement therapy suggested that self-infusion education was insufficient. Family and patient education for hemophilia patients to protect them from home accidents must increase and must be continuous.
AMAÇ: Hemofili hastalarında, uygun proflaktik tedavi ve hasta-aile eğitimine rağmen, acil servise en sık başvuru sebebi travmalar olarak bilinmektedir.YÖNTEMLER: Bu çalışmada bir üniversite hastanesi acil polikliniğine başvuran hemofili hastalarının demografik verileri, infeksiyon kaynaklı olmayan başvuru nedenleri, travma tipi, kanama odakları retrospektif olarak incelenmiştir. BULGULAR: Hemofili A hastalarının ortalama yaşı 16.6±9.1(1-32) yıl iken, Hemofili B hastalarının 17.1±7.1(5-27) yıl idi. Hemofili A hastalarının 1 tanesi orta tip, 1 tanesi hafif tip olup, diğerleri ağır tip idi. Hemofili B hastalarının ise 2 tanesi orta tip olup diğerleri ağır tip idi. Yalnız 1 ağır hemofili A hastası proflaktik pıhtılaşma faktör tedavisi almakta idi. Hiçbir hastada inhibitör pozitifliği yoktu. 2007-2013 yılları arasında, acil polikliniğine 13 Hemofili A hastasının 381(%70), 7 Hemofili B hastasının 166 (%30) adet başvurusu olmuştur. Başvuruların % 87 si ağır tip hemofili, % 13 ünü ise orta ve hafif tip hemofili hastaları oluşturmakta idi. Toplam 547 başvurunun 311 (%57) i travma veya kanama, 236 (%43) sı rutin pıhtılaşma faktör tedavisi alma amacı ile olduğu görüldü. Kanama yerleri incelendiğinde, eklem içi kanama (n: 248), burun kanaması (n: 18), ağız içi kanama (n: 14), hematüri (n: 14), iliopsoas kas içi kanama (n: 5), kafa içi kanama olmaksızın kafa travması (kafa-kafaya çarpışma, başına televizyon ve dolap düşme n: 5), sinek-böcek ısırığı sonrası hematom (n: 4), bisiklete binme sonrası anal-skrotal bölgede hematom (n: 3) olduğu saptandı.SONUÇ: Sonuç olarak, hemofili hastalarımızda eklem içi kanamaların fazlalığına karşın kafa içi kanama olmaması sevindiricidir. Diğer yandan rutin pıhtılaşma faktör tedavisi için hastane başvurusunun fazla olması bize aile ve/veya hastanın kendi kendine infüzyon eğitiminin yeterli olmadığını gösterdi. Hemofili hastalarında travma veya ev içi kazalardan korunmak için hasta-aile eğitimleri artırılmalı ve sürekli olmalıdır.
Konular
Diğer ID JA75PB92EA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Funda Akpınar

Yazar: Emine Özdemir

Yazar: Yasemin Işık Balcı

Yazar: Aziz Polat

Bibtex @ { patd392945, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {106 - 109}, doi = {}, title = {Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri}, key = {cite}, author = {Balcı, Yasemin Işık and Akpınar, Funda and Özdemir, Emine and Polat, Aziz} }
APA Akpınar, F , Özdemir, E , Balcı, Y , Polat, A . (2015). Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 106-109. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392945
MLA Akpınar, F , Özdemir, E , Balcı, Y , Polat, A . "Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 106-109 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392945>
Chicago Akpınar, F , Özdemir, E , Balcı, Y , Polat, A . "Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 106-109
RIS TY - JOUR T1 - Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri AU - Funda Akpınar , Emine Özdemir , Yasemin Işık Balcı , Aziz Polat Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 109 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri %A Funda Akpınar , Emine Özdemir , Yasemin Işık Balcı , Aziz Polat %T Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Akpınar, Funda , Özdemir, Emine , Balcı, Yasemin Işık , Polat, Aziz . "Hemofili hastalarinin acil servise başvuru nedenleri". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2015): 106-109.