Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 110 - 122 2015-07-01

The assessment of the patient satisfaction associated with whole steps of health service processes in a training and research hospital
Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Pınar Bol [1] , nur Gül [2] , Ahmet Emin Erbaycu [3]

41 58

INTRODUCTION: OBJECTIVE: All processes of health care service must be considered while evaluating patient satisfaction. The objective of this study is to overall evaluation of the services (from admission to discharge) by the recipients of that service and to determine the sub-parameters and service areas that in general cause dissatisfaction.METHODS: This descriptive study was carried out on patients that admitted to the Emergency Department or clinics and received inpatient treatment. A questionnaire was applied the patients a face-to-face fashion following the discharging process.RESULTS: Processes decreasing satisfaction in general service grades were hygiene of waiting- rooms, behavior of personnel during admission and discharge, waiting time, announcement of processes and procedures, delivery of electrocardiography service and hospital foods. The rate of general hospital satisfaction and recommendation was high.DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: While the patients were eminently satisfied with the nursing and medical care services, dissatisfactions were derived from services offered in support units and behaviors of personnel.
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Hasta memnuniyetini değerlendirirken, sağlık hizmetinin tüm süreçlerini göz önüne almak gerekmektedir. Çalışmanın amacı hizmet sunum sürecinin (hastaneye girişten - çıkışa kadar geçen süre) hizmet alanlar tarafından bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamak ve genel anlamda memnuniyetsizliğe neden olan alt parametrelerin ve hizmet alanlarının belirlenmesidir.YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Tanımlayıcı türde yapılan çalışma, Acil Servis ya da Polikliniklere başvurup yatarak tedavi hizmeti alan hastalarda yapılmıştır. Taburculuk işlemleri bittikten sonra yüz yüze görüşme yoluyla anket formu doldurulmuştur.BULGULAR: Genel hizmet basamaklarında memnuniyeti düşüren süreçler; bekleme alanlarının temizliği, kayıt ve taburculuk sürecinde çalışanların davranışları, bekleme zamanı, işlemlerin ve prosedürlerin açıklanması, elektrokardiyografi hizmeti sunumu ve hastane yemekleri ilgili idi. Memnuniyeti arttıran süreçler; hekimlik, hemşirelik ve yönlendirme hizmetleri ile ilgili idi. TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Hastalar hemşirelik ve hekimlik hizmetlerinden yüksek oranda memnun iken, memnuniyetsizlikler destek birimlerde sunulan hizmetlerden ve personel davranışlarından kaynaklanmaktadır.
Konular
Diğer ID JA78JN77ER
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Pınar Bol

Yazar: nur Gül

Yazar: Ahmet Emin Erbaycu

Bibtex @ { patd392946, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {110 - 122}, doi = {}, title = {Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gül, nur and Bol, Pınar and Erbaycu, Ahmet Emin} }
APA Bol, P , Gül, n , Erbaycu, A . (2015). Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 110-122. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392946
MLA Bol, P , Gül, n , Erbaycu, A . "Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 110-122 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392946>
Chicago Bol, P , Gül, n , Erbaycu, A . "Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 110-122
RIS TY - JOUR T1 - Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi AU - Pınar Bol , nur Gül , Ahmet Emin Erbaycu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 122 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi %A Pınar Bol , nur Gül , Ahmet Emin Erbaycu %T Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Bol, Pınar , Gül, nur , Erbaycu, Ahmet Emin . "Bir eğitim araştırma hastanesinde sağlık hizmeti sunum süreçlerinin tüm basamaklarına yönelik hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2015): 110-122.