Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 166 - 170 2015-07-01

Do neurological disorders occur without hematological findings in vitamin B12 and/or folic acid deficiency?
B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?

Fatih Mehmet Azık [1] , Yaşar Topal [2] , Tansel Erdem Azık [3]

56 2764

Vitamin B12 and folic acid deficiency lead to morphologically indistinguishable megaloblastic anemia may cause neuro-psychiatric syndromes by similar neuropathological mechanisms. Vitamin B12 and folic acid has indispensable roles in the structure of the central nervous system in all age groups. Vitamin B12 deficiency is seen in children with malnutrition, in children of mothers who are strict vegetarians or with pernicious anemia. Folic acid deficiency can occur as a result of malabsorption or dietary deficiency. Megaloblastic anemia; most common in children between the ages of 6 months and 2 years, and is expected rarely develops after the age of 5. Majority of school children with megaloblastic anemia has a history of chronic diarrhea, intestinal malabsorption syndrome or surgical operation. This article will focus specifically on that, vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency can cause neurological signs without megaloblastic anemia. One other reality, if there is no anemia or hematologic findings, neurological signs are more severe. Neurological signs are inversely correlated with hematologic findings. How severe one, the other can be so mild. According to previous knowledge, folic acid without vitamin B12 only corrects hematological findings, but folic acid treatment will delay the diagnosis and treatment of neurological disorders with vitamin B12 deficiency. However, in recent years, the administration of folic acid is reported as toxic to the neurological system in the situation ofvitamin B12 deficiency, suggesting that the authors have drawn attention to another dimension of the event.
Vitamin B12 ve folik asit eksiklikleri birbirinden morfolojik olarak ayırt edilemeyen megaloblastik anemiye yol açtığı gibi, iç içe geçmiş benzer nöropatolojik mekanizmalarla nöropsikiyatrik sendromlara yol açabilir. Vitamin B12 ve folik asit tüm yaş gruplarında santral sinir sistemi fonksiyonlarında vazgeçilemez rollere sahiptir. Vitamin B12 eksikliği malnütrisyonu olan çocuklarda veya katı vejeteryan olan annelerin çocuklarında görülür. Hematolojik ve nörolojik bulguları olan pernisiyöz anemili annelerin çocuklarında da görülebilir. Folik asit eksikliği diyetteki eksiklik veya emilim bozukluğu sonucu ortaya çıkabilir. Megaloblastik anemi; çocuklarda en sık 6 ay ile 2 yaş arası beklenir, 5 yaşından sonra ise nadiren gelişir. Beş yaşından sonra megaloblastik anemi gelişen çocukların çoğunda kronik ishal, malabsorbsiyon sendromu veya cerrahi olarak bağırsak operasyonu öyküsü bulunur. Bu makalede özellikle üstünde durulacak olan vitamin B12 eksikliği ya da folik asit eksikliği olan olgularda megaloblastik anemi olmadan nörolojik bulguların görülebileceğidir. Anemi veya hematolojik bulgular olmadan gelişen nörolojik semptomlar daha şiddetlidir. Hematolojik bulgular ile nörolojik bulgular arasında ters korelasyon olduğu bildirilmiştir. Biri ne kadar ağır ise diğeri o kadar hafif şiddette olabilmektedir. Önceki bilgilerimize göre, vitamin B12 eksikliğinde B12 vitamini verilmeden, sadece folik asidin verilmesi anemiyi ve makrositozu düzeltir, ancak nörolojik bozuklukların tanı ve tedavisini geciktirir. Ancak son yıllarda bazı yazarlar, vitamin B12 eksik iken folik asit verilmesinin nörolojik sistem için toksik olduğunu öne sürmüş, olayın ayrı bir boyutuna dikkat çekmişlerdir.
Konular
Diğer ID JA37PK72CT
Dergi Bölümü Derleme
Yazarlar

Yazar: Fatih Mehmet Azık

Yazar: Yaşar Topal

Yazar: Tansel Erdem Azık

Bibtex @ { patd392959, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {166 - 170}, doi = {}, title = {B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?}, key = {cite}, author = {Topal, Yaşar and Azık, Tansel Erdem and Azık, Fatih Mehmet} }
APA Azık, F , Topal, Y , Azık, T . (2015). B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?. Pamukkale Tıp Dergisi, (2), 166-170. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392959
MLA Azık, F , Topal, Y , Azık, T . "B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 166-170 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35382/392959>
Chicago Azık, F , Topal, Y , Azık, T . "B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 166-170
RIS TY - JOUR T1 - B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı? AU - Fatih Mehmet Azık , Yaşar Topal , Tansel Erdem Azık Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 170 VL - IS - 2 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı? %A Fatih Mehmet Azık , Yaşar Topal , Tansel Erdem Azık %T B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı? %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 2 %R %U
ISNAD Azık, Fatih Mehmet , Topal, Yaşar , Azık, Tansel Erdem . "B12 vitamini ve/veya folik asit eksikliğinde hematolojik belirtiler olmadan nörolojik bozukluklar ortaya çıkar mı?". Pamukkale Tıp Dergisi / 2 (Temmuz 2015): 166-170.