Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 171 - 177 2015-10-01

Analysis of clinical and histopathological findings of PAS positive dermatophytose cases
PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi

Neşe Çallı Demirkan [1] , Billur Cosan Sarbay [2] , Sinem Korkmaz [3] , Şeniz Ergin [4] , Çağrı Ergin [5] , Berna Şanlı [6]

40 159

OBJECTIVE: In most cases, dermatophytosis is diagnosed routinely without histopathological examination. Spongiotic or psoriasiform features are frequently found in fungal dermatoses but these histopathological findings are not proficient for diagnosis. By the way, the aim of the study is to identify characteristic histopathogical clues and to emphasize the diagnostic significance of dermatophytosis stained with histochemical method of Periodic acid-Schiff [PAS]. METHODS: In this study; PAS and Hematoxylin and eosin [H&E] stained slides and their clinical parameters of 19 dermatophytose cases confirmed by PAS stain were reevaluated. We compared histopathological and histochemical findings with clinical findings of all cases.RESULTS: Fungal microorganisms were identified with PAS stained slides in %68.4 cases in which fungal infection had not been suspected clinically. We detected perifolliculitis in all endothrix infection visualised cases. This finding and the presence of parakeratosis were significant for fungal infections. CONCLUSION: Therefore, PAS stain should be considered on any spongiotic or psoriasiform dermatitis, and perifolliculitis, parakeratosis should be kept in mind as helpful pathologic clues to facilitate an accurate diagnosis of dermatophytic infections.
AMAÇ: Genellikle dermatofitozlar rutin hayatta histopatolojik inceleme yapılmadan tanı almaktadır. Biyopside izlenen spongiotik veya psöriasiform dermatit bulguları dermatofitozlarda sık rastlanmakla birlikte, bu bulgular tanı için yeterli değildir. Çalışmamızın amacı dermatofitoz tanısına yardımcı olabilecek spesifik histopatolojik bulguları araştırmak ve Periyodik asit-Schiff [PAS] histokimyasal yönteminin tanısal değerini ortaya koymaktır. YÖNTEMLER: Bu çalışmada hematoksilen ve eozin [H&E], PAS boyama teknikleri ile dermatofitoz tanısı alan 19 hastanın boyalı preparatları ve klinik verileri tekrar değerlendirildi. Olguların klinik özellikleri, histomorfolojik ve histokimyasal bulguları, ön tanıları ile karşılaştırıldı. BULGULAR: Histopatolojik ve PAS inceleme ile tanı alan olgularımızın %68.4’ünde, klinisyenin ön tanıları arasında fungal dermatit tanısı yoktu. PAS histokimyasal boyası ile endotriks tanısı alan biyopsi örneklerinin H&E boyalı kesitlerinde saptanan perifolikülit bulgusu istatistiksel olarak anlamlıydı. Ayrıca eşlik eden parakeratoz bulgusunun sıklığı da anlamlı bulundu. SONUÇ: Spongiotik veya psoriasiform dermatitlerde mantar ön tanısı olmasa da, deri biyopsilerinde rutin histokimyasal PAS boyaması mantar tanısında gereklidir. Ayrıca dermatofitozların bilinen tipik histopatolojik bulgularına ek olarak, parakeratoz ve endotriks varlığı ile birlikte perifolikülit bulgularının da tanıya yardımcı bulgular olabileceği akılda tutulmalıdır.
Konular
Diğer ID JA94PE83EA
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Neşe Çallı Demirkan

Yazar: Billur Cosan Sarbay

Yazar: Sinem Korkmaz

Yazar: Şeniz Ergin

Yazar: Çağrı Ergin

Yazar: Berna Şanlı

Bibtex @ { patd392962, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {171 - 177}, doi = {}, title = {PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi}, key = {cite}, author = {Ergin, Şeniz and Ergin, Çağrı and Korkmaz, Sinem and Demirkan, Neşe Çallı and Sarbay, Billur Cosan and Şanlı, Berna} }
APA Demirkan, N , Sarbay, B , Korkmaz, S , Ergin, Ş , Ergin, Ç , Şanlı, B . (2015). PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 171-177. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392962
MLA Demirkan, N , Sarbay, B , Korkmaz, S , Ergin, Ş , Ergin, Ç , Şanlı, B . "PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 171-177 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392962>
Chicago Demirkan, N , Sarbay, B , Korkmaz, S , Ergin, Ş , Ergin, Ç , Şanlı, B . "PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 171-177
RIS TY - JOUR T1 - PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi AU - Neşe Çallı Demirkan , Billur Cosan Sarbay , Sinem Korkmaz , Şeniz Ergin , Çağrı Ergin , Berna Şanlı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 177 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi %A Neşe Çallı Demirkan , Billur Cosan Sarbay , Sinem Korkmaz , Şeniz Ergin , Çağrı Ergin , Berna Şanlı %T PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Demirkan, Neşe Çallı , Sarbay, Billur Cosan , Korkmaz, Sinem , Ergin, Şeniz , Ergin, Çağrı , Şanlı, Berna . "PAS pozitif dermatofitozlarda klinik ve histopatolojik bulguların analizi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 171-177.