Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 193 - 198 2015-10-01

The effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injections in advanced knee osteoarthritis
İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi

Figen Koçyiğit [1] , Ersin Kuyucu [2] , Ali Koçyiğit [3]

42 39

INTRODUCTION: OBJECTIVE: to evaluate the effect of ultrasonography-guided intra-articular corticosteroid injection on pain, functional status and quality of life in patients with advanced knee osteoarthritisvaluate the effect of ultrasonography guided intra-articular corticosteroid injection on pain, functional status and quality of life in patients with advanced knee osteoarthritis.METHODS: 50 knees of 26 patients who were diagnosed as grade 4 knee osteoarthritis according to Kellgren - Lawrence classification system were treated with ultrasonography-guided intra-articular injection of 40 mg triamcinolone acetonide. Perceived pain, weekly analgesic consumption, physical examination findings, knee pain threshold, functional status and quality of life were evaluated before and four weeks after the injection. Western - Ontario and McMaster Universities’ (WOMAC) osteoarthritis index was used to assess functional status, and Nottingham Health Profile (NHP) was used to evaluate the quality of life. RESULTS: Mean age of study patients was 65±7.5 years and mean symptom duration was 74.7± 32.5 months. Visual analog scale for pain decreased from 85.3.±14.1 mm to 59, 6±21.1 mm (p=0.003) and mean analgesic consumption decreased from 8±3 to 3±2 (p=0.000). Total WOMAC score (p=0.000) and scores of 4 NHP subdivisions (pain (p=0.000); physical mobility (p=0.003), social isolation (p=0.012); emotional reactions (p=0.016) decreased significantly 4 weeks after the injection. DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Injection under ultrasonography guidance may improve the beneficial effects of corticosteroids in advanced knee osteoarthritis.
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ileri evre diz osteorartriti olan hastalarda, ultrasonografi eşliğinde yapılan intraartiküler kortikosteroid enjeksiyonlarının, ağrı, fonksiyonel durum ve hayat kalitesi üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Kellgren –Lawrence sınıflandırma sistemine göre evre 4 diz osteoartriti olan 26 hastanın 50 dizine ultrasonografi eşliğinde intraartiküler 40 mg triamsinolon asetonid uygulandı. Hastanın algıladığı ağrı, haftalık analjezik ilaç ihtiyacı, fizik muayene bulguları, diz ağrı eşiği, fonksiyonel durum ve yaşam kalitesi enjeksiyondan önce ve 4 hafta sonra değerlendirildi. Fonksiyonel durumun değerlendirilmesi için Western - Ontario ve McMaster Üniversiteleri (WOMAC) osteoartrit indeksi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için Nottingham Sağlık Profili (NHP) kullanıldı.BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 65±7.5 yıl, belirti süresi 74.7± 32.5 aydı. Ağrı için vizüel analog skala 85,3±14.1mm den 59,6±21,1 mm’ye (p=0.003); haftalık analjezik tüketimi 8±3 tabletten 3±2tablete (p=0.000) geriledi. Toplam WOMAC skoru (p=0.000) ve NHP ağrı (p=0.000), fiziksel aktivite (p=0.003), sosyal izolasyon (p=0.012), emosyonel reaksiyonlar (p=0.016) skorları enjeksiyondan 4 hafta sonra istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı. TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: İleri evre diz osteartritinde enjeksiyonun ultrasonografi eşliğinde yapılması kortikosteroidlerin yararlarını arttırabilir.
Konular
Diğer ID JA34RY48RY
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Figen Koçyiğit

Yazar: Ersin Kuyucu

Yazar: Ali Koçyiğit

Bibtex @ { patd392964, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {193 - 198}, doi = {}, title = {İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi}, key = {cite}, author = {Koçyiğit, Figen and Kuyucu, Ersin and Koçyiğit, Ali} }
APA Koçyiğit, F , Kuyucu, E , Koçyiğit, A . (2015). İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 193-198. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392964
MLA Koçyiğit, F , Kuyucu, E , Koçyiğit, A . "İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 193-198 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392964>
Chicago Koçyiğit, F , Kuyucu, E , Koçyiğit, A . "İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 193-198
RIS TY - JOUR T1 - İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi AU - Figen Koçyiğit , Ersin Kuyucu , Ali Koçyiğit Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 198 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi %A Figen Koçyiğit , Ersin Kuyucu , Ali Koçyiğit %T İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Koçyiğit, Figen , Kuyucu, Ersin , Koçyiğit, Ali . "İleri evre diz osteoartritinde ultrasonografi eşliğinde intraartiküler uygulanan kortikosteroidlerin etkisi". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 193-198.