Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 199 - 203 2015-10-01

Our five-year results in approach towards adolescent deliveries
Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız

Fatma Eskicioğlu [1]

45 78

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Adolescent period is described as pregnancies between ages 10 and 19 by the World Health Organization. Pregnancies taking place in the adolescent period is still an important healthcare issue throughout the world. These deliveries pose short- and long-term risks that might cause negative effects on mother’s and infant’s health. This study aims to evaluate clinical approach towards adolescent deliveries in our clinic in last 5 years.METHODS: METHODS: Number of adolescent and non-adolescent deliveries, and cesarean delivery rates were searched by screening the birth records of the women less than 20 years old between 2010 and 2014. Cesarean indications of both adolescent and non-adolescents were reviewed. p<0.05 was accepted as significant.RESULTS: RESULTS: 1264 adolescent deliveries were detected between 2010 and 2014. 6.94% of deliveries in 2010, 8.26% of deliveries in 2011, 7.55% of deliveries in 2012, 7.95% of deliveries in 2013, and 5.28% of deliveries in 2014 were adolescent. Statistically significant difference was found between the rates of adolescent deliveries distributed according to years (p=0.02). While the cesarean/cesarean + vaginal delivery ratio of adolescent pregnancies was 31.20%, it was 33.22% in 2011, 22.63% in 2012, 22.04%in 2013 and 23.03% in 2014. DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Cesarean delivery rate was detected lower in adolescents and cephalo-pelvic disproportion (36.44%) was the most frequent indication of cesarean delivery in adolescents.
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Adölesan dönemi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 10-19 yaş arası gebelikler olarak tanımlanmaktadır. Adölesan dönemde gerçekleşen gebelikler halen tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Bu doğumlar anne ve bebek sağlığı üzerine kısa ve uzun dönemde olumsuz etkiler oluşturabilen riskler taşır. Bu çalışmada son 5 yıl içinde kliniğimizde adölesan doğumlara yaklaşımımızı değerlendirmeyi amaçladık.YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: 2010-2014 yıllarına ait 10-19 yaş arası doğumların kayıtları taranarak, adölesan ve adölesan olmayan doğum sayıları, sezaryen doğum sayıları ve oranları araştırıldı. Sezaryen uygulanan adölesan olguların, sezaryen endikasyonları incelendi. İstatistiksel analiz için X² testi kullanıldı. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.BULGULAR: 2010-2014 yıllarında, toplam 1264 adölesan doğum belirlendi. 2010 yılında doğumların %6,94’ü, 2011 yılındaki doğumların %8,26’sı, 2012’de %7,55’i, 2013’de % 7,95’i, 2014’de %5,28’i adölesan doğumlardan oluşmaktaydı. Yıllar içinde adölesan doğum oranlarında istatiksel anlamlı azalma belirlendi (p=0,02). 2010 yılında adölesan gebeliklerin sezaryen/sezaryen + vaginal doğum oranı %31,20 iken, 2011 yılında %33,22, 2012’de bu oran % 22,63, 2013’de %22,04 ve 2014’de %23,03 idi. Adölesan olmayan doğumların sezaryen oranları ile kıyaslandığında, adölesan sezaryen oranları daha düşük belirlendi (p=0,04). Sezaryen endikasyonlarından en sık olanı baş-pelvis uygunsuzluğu (%36,44) idi. TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Hem biyolojik hem de sosyal açıdan birçok sakıncalar taşıyan adölesan gebeler için tercih edilen doğum yöntemlerinden sezaryen doğum oranları yetişkinlerden daha düşüktür.
Konular
Diğer ID JA26BB23FZ
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Fatma Eskicioğlu

Bibtex @ { patd392966, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {199 - 203}, doi = {}, title = {Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız}, key = {cite}, author = {Eskicioğlu, Fatma} }
APA Eskicioğlu, F . (2015). Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 199-203. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392966
MLA Eskicioğlu, F . "Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 199-203 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392966>
Chicago Eskicioğlu, F . "Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 199-203
RIS TY - JOUR T1 - Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız AU - Fatma Eskicioğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 203 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız %A Fatma Eskicioğlu %T Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Eskicioğlu, Fatma . "Adölesan doğumlara yaklaşımda beş yıllık sonuçlarımız". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 199-203.