Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 205 - 212 2015-10-01

The effects of stretching training affects erythrocyte rheological properties and anaerobic performance in healthy young males
Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri

Emine Kilic - Toprak [1] , Fatma Unver - Kocak [2] , Gülten Erken [3] , Melek Bor - Kucukatay [4]

52 49

INTRODUCTION: Stretching exercise training is used to improve flexibility and performance. This study aimed to investigate the short and long-term effects of stretching exercise on flexibility, performance, red blood cell (RBC) deformability and aggregation. METHODS: 7 young male subjects (mean age 20.71±0.52 years) participated to the study. Stretching protocol consisted of 3 repetitions for 60 seconds, 3 days/week, 6 weeks. Blood samples were obtained before and immediately after the stretching exercise on the first and after the exercise on the last day of the program. Flexibility measurement was performed, as well as countermovement, squat jump, sprint tests. Hemorheological parameters were determined using an ektacytometer.RESULTS: A significant elevation in flexibility, decrements in sprint time were observed. Following an acute insignificant elevation immediately after exercise on the first day, RBC deformability was slightly decreased on the last day after the exercise. RBC aggregation significantly decreased immediately after the stretching exercise on the first day, while post-exercise elevation was detected on the 6th week.DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the current study indicate that, the stretching exercise training used to develop physical capacity of the athletes, contributes blood flow and thus, athletic performance of the individual by inducing acute increments in RBC deformability and decrements in erythrocyte aggregation.
GİRİŞ ve AMAÇ: Germe egzersizi, fleksibilite ve performansı geliştirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışmada, germe egzersizinin eritrosit deformabilite ve agregasyonu, fleksibilite ve performans üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ortalama yaşları 20,71±0,52 yıl olan 7 genç, erkek denek katılmıştır. Germe protokolü 60 saniyelik, 3 tekrarlı, haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta uygulanmıştır. Kan örnekleri ilk egzersizden önce, hemen sonra ve 6. Haftanın sonunda egzersiz bitiminde alınmıştır. Deneklere ters yönde çömelme ve sıçrama ile esneklik ölçümleri ve sprint testleri uygulanmıştır. Hemoreolojik parametreler ektasitometre aracılığıyla ölçülmüştür. BULGULAR: Deneklerin esneklik ölçümlerinde istatistiksel olarak önemli bir yükselme, sprint zamanında ise azalma gözlenmiştir. İlk gün egzersiz sonrası eritrosit deformabilitesinde istatistiksel olarak önemli olmayan akut bir artış gözlenmiştir. 6. hafta sonunda son egzersizi takiben ise eritrosit deformabilitesinde hafif bir düşüş tespit edilmiştir. Eritrosit agregasyonu ilk egzersiz sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmış, 6. haftada egzersiz sonrası ise artmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, sporcuların fiziksel kapasitelerini geliştirmek için uygulanan germe egzersiz eğitiminin, kan akımının düzenlenmesine ve eritrosit deformabilitesinde akut artışlar, agregasyonunda ise azalmalar sağlayarak bireylerin atletik performansına katkıda bulunduğunu göstermektedir.
Konular
Diğer ID JA69EF25FG
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emine Kilic - Toprak

Yazar: Fatma Unver - Kocak

Yazar: Gülten Erken

Yazar: Melek Bor - Kucukatay

Bibtex @ { patd392967, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {205 - 212}, doi = {}, title = {Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri}, key = {cite}, author = {Kucukatay, Melek Bor - and Erken, Gülten and Kocak, Fatma Unver - and Toprak, Emine Kilic -} }
APA Toprak, E , Kocak, F , Erken, G , Kucukatay, M . (2015). Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 205-212. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392967
MLA Toprak, E , Kocak, F , Erken, G , Kucukatay, M . "Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 205-212 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392967>
Chicago Toprak, E , Kocak, F , Erken, G , Kucukatay, M . "Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 205-212
RIS TY - JOUR T1 - Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri AU - Emine Kilic - Toprak , Fatma Unver - Kocak , Gülten Erken , Melek Bor - Kucukatay Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 212 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri %A Emine Kilic - Toprak , Fatma Unver - Kocak , Gülten Erken , Melek Bor - Kucukatay %T Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Toprak, Emine Kilic - , Kocak, Fatma Unver - , Erken, Gülten , Kucukatay, Melek Bor - . "Genç sağlıklı erkeklerde esneklik antrenmanının eritrosit reolojik özelliklerine ve anaerobik performansa etkileri". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 205-212.