Yıl 2015, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 213 - 218 2015-10-01

Trocar site hernias causing intestinal obstruction
İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri

Mustafa Taner Bostancı [1] , Mehmet Ali Çaparlar [2] , Erol Aksoy [3] , Tahsin Dalgıç [4] , Murat Ulaş [5] , Erdal Birol Bostancı [6] , Musa Akoğlu [7]

41 92

INTRODUCTION: OBJECTIVE: Trocar site hernia is a type of incisional hernia occuring at the trocar sites after laparoscopic surgery. After the devolopment of trocar site hernia, the benefits of laparoscopic surgery may be disappeared, reoperation may be needed and recovery period may be elongated. In this study, we want to take attention to a preventable complication of laparoscopic surgery.METHODS: We investigated the all laparoscopic procedures performed in a 42 weeks period in our surgery clinic from the patient records, retrospectively. We recorded the information about patient demografics, laparoscopic procedures, patient comorbidities.RESULTS: A total of 3477 patients underwent laparoscopic procedures over the signified period and four hernias were identified as occuring at the trocar entry site. Two patient were operated in our clinic, one of them was operated in urology department of our hospital and the last patient was operated in an other center. All were symptomatic and all were operated emergently.DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Many factors affected the devolopment of trocar site hernia were described and many methods were suggested for its development. The true incidence is unknown because most patients are asymptomatic. The closure of fasia defect of ≥10 mm trocar seems the best preventive method.
GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Trokar yeri hernisi, laparoskopik cerrahi sonrası trokar yerlerinde gelişen bir tür insizyonel hernidir. Gelişmesi halinde laparoskopik cerrahinin sağladığı tüm yararları ortadan kaldırıp tekrar operasyon gereksinimine ve iyileşme süresinin uzamasına yol açabilir. Biz bu çalışma ile laparoskopik cerrahinin önlenebilir bir komplikasyonuna dikkat çekmek istedik.YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Kliniğimizde 42 haftalık bir süre içerisinde yapılmış olan tüm laparoskopik prosedürler retrospektif olarak hasta kayıtlarından incelenmiştir. Trokar yeri hernisi nedeniyle opere ettiğimiz hastalar belirlenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, yapılan laparoskopik prosedürler, komorbiditeleri kaydedilmiştir. BULGULAR: Belirtilen süre içinde 3477 hastaya laparoskopik girişim yapılmış olup 4 hastaya trokar yeri hernisi tanısı konmuştur. Hastaların ikisi kliniğimizde, bir tanesi hastanemiz üroloji kliniğinde, diğeri ise dış merkezde opere olmuştur. Hastaların hepsi semptomatik olup acil cerrahi müdahale yapılmıştır.TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Trokar yeri hernisi gelişimini etkileyen birçok faktör tariflenmiş, gelişimini önlemeye yönelik de birçok yöntem önerilmiştir. Hastaların birçoğu asemptomatik olduğu için gerçek insidansı tam olarak bilinmemektedir. Boyutu ≥ 10mm olan trokarların defektlerinin kapatılması en önemli önleyici yöntem olarak görünmektedir.
Konular
Diğer ID JA29PC64GT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mustafa Taner Bostancı

Yazar: Mehmet Ali Çaparlar

Yazar: Erol Aksoy

Yazar: Tahsin Dalgıç

Yazar: Murat Ulaş

Yazar: Erdal Birol Bostancı

Yazar: Musa Akoğlu

Bibtex @ { patd392969, journal = {Pamukkale Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-0865}, address = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = {213 - 218}, doi = {}, title = {İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri}, key = {cite}, author = {Dalgıç, Tahsin and Bostancı, Mustafa Taner and Akoğlu, Musa and Ulaş, Murat and Çaparlar, Mehmet Ali and Aksoy, Erol and Bostancı, Erdal Birol} }
APA Bostancı, M , Çaparlar, M , Aksoy, E , Dalgıç, T , Ulaş, M , Bostancı, E , Akoğlu, M . (2015). İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri. Pamukkale Tıp Dergisi, (3), 213-218. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392969
MLA Bostancı, M , Çaparlar, M , Aksoy, E , Dalgıç, T , Ulaş, M , Bostancı, E , Akoğlu, M . "İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 213-218 <http://dergipark.gov.tr/patd/issue/35383/392969>
Chicago Bostancı, M , Çaparlar, M , Aksoy, E , Dalgıç, T , Ulaş, M , Bostancı, E , Akoğlu, M . "İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri". Pamukkale Tıp Dergisi (2015): 213-218
RIS TY - JOUR T1 - İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri AU - Mustafa Taner Bostancı , Mehmet Ali Çaparlar , Erol Aksoy , Tahsin Dalgıç , Murat Ulaş , Erdal Birol Bostancı , Musa Akoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Pamukkale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 218 VL - IS - 3 SN - -1308-0865 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Pamukkale Tıp Dergisi İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri %A Mustafa Taner Bostancı , Mehmet Ali Çaparlar , Erol Aksoy , Tahsin Dalgıç , Murat Ulaş , Erdal Birol Bostancı , Musa Akoğlu %T İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri %D 2015 %J Pamukkale Tıp Dergisi %P -1308-0865 %V %N 3 %R %U
ISNAD Bostancı, Mustafa Taner , Çaparlar, Mehmet Ali , Aksoy, Erol , Dalgıç, Tahsin , Ulaş, Murat , Bostancı, Erdal Birol , Akoğlu, Musa . "İntestinal obstrüksiyona yol açan trokar yeri hernileri". Pamukkale Tıp Dergisi / 3 (Ekim 2015): 213-218.